Bonfire.fi

Radikaali uudistuminen edellyttää löytöretkiä tuntemattomaan

Organisaatiot kehittyvät jatkuvasti. Yleensä muutokset ovat kuitenkin vähittäisiä. Yritykset esimerkiksi kehittävät olemassa olevia tuotteita ja palveluja kannattavimmiksi sekä hiovat hiljalleen arjen toimintatapoja. Erityisesti silloin, kun organisaation toimintaa ohjaavat vahvat prosessit ja vakiintuneet rakenteet, uudistuminen on hidasta ja varovaista. Pieniä askelia kohti parempaa.

Tätä voidaan kutsua inkrementaaliseksi eli vähittäiseksi uudistumiseksi. Sen lisäksi yritysten on panostettava radikaalien innovaatioiden luomiseen ja uuden kasvun rakentamiseen. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja merkittävästi.

Menestyäkseen tulevaisuudessa yritysten on uudistuttava radikaalisti eli korvattava aiempia ajattelumalleja ja toimintatapoja uusilla. Se tarkoittaa halua kyseenalaistaa ja rikkoa vanhaa sekä luoda uutta.

Strateginen päätös on ensimmäinen askel

Radikaalin uudistumisen tavoitteita on kuitenkin helpompi julistaa kuin saavuttaa. Syitä on monia: perinteiset strategisen johtamisen välineet ohjaavat johdon huomion yritystoiminnan tuloksellisuuteen ja kannattavuuteen; liiketoiminnan tulosvaateet johtavat tehostamiseen ja riskien välttämiseen; johtajia ei palkita tulevaisuuden toimintaedellytysten luomisesta vaan kuluvan vuoden tuloksesta; työntekijöistä on miellyttävämpää tehdä niitä tehtäviä, jotka he jo hallitsevat.

Radikaalissa uudistumisessa ei ole kyse vain yksittäisestä kehitysprojektista tai vuosisuunnitelmaan sisältyvästä tehtävästä, vaan strategisesta välttämättömyydestä, elinehdosta. Siksi yrityksissä tarvitaan selkeää ja voimakasta strategista tahtotilaa radikaaliin uudistumiseen ja uuden etsimiseen. Johdon on tehtävä voimakas päätös uudistumisesta, ei vain puhua sen tarpeesta.

Avoin ja utelias mieli

Radikaalissa uudistumisessa ohjelmajulistukset, periaatteet ja ohjeet eivät riitä. Ratkaisevaa on avoin ajattelu ja utelias käytännön toiminta.

Yritysten radikaali uudistuminen edellyttää luovaa kulttuuria, joka tukee uusien ideoiden kokeilua ja rohkeiden aloitteiden käynnistämistä. Radikaalin uudistumisen kannalta on tärkeää, että yritys uskaltaa panostaa myös epävarmoihin aloitteisiin, joiden onnistumisesta ei ole takeita eikä tuloksellisuudesta varmuutta.

Olennaista on ajatella rohkeasti ja kokeilla uusia asioita, vaikka ne voivat johtaa epäonnistumisiin. Ne opettavat työyhteisölle, mihin kannattaa panostaa seuraavaksi.

Investoinnit tuntemattomaan

Inkrementaalista ja radikaalia uudistumista voi ajatella kahtena erilaisena ajattelutapana ja oppimisen muotona, joita uudistuvissa yrityksissä on. Menestymisessä tarvitaan kumpaakin.

Murrosaikoina vaaditaan erityisesti ymmärrystä siitä, mitä radikaali uudistuminen yritykseltä edellyttää. Strategisissa käännekohdissa yritysten on investoitava uusien ja yllättävien ideoiden etsimiseen sekä löytöretkiin tuntemattomille alueille. Ne luovat uskoa tulevaisuuteen.

Radikaali muutos kaipaa tuekseen keskustelua, jota on luvassa muun muassa keskiviikkoa 28.4., jolloin järjestetään BKP by Bonfire -virtuaalitapahtuma. Kyseessä on bisneskirjapiiri, jossa vieraana oleva Nando Malmelin keskustelee Bonfire.fi-bisnesmedian päätoimittaja Harri-Pekka Pietikäisen kanssa tuoreen Radikaali uudistuminen – miten johtaa murroksessa -kirjan teemoista (Kauppakamari 2021). 

Olet tervetullut kuuntelemaan tai osallistumaan keskusteluun. Ilmoittaudu mukaan täältä

Nando Malmelin

Nando Malmelin

Head of Renewal / Managing Partner

Capful / Grow Partners

Valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin on johdon konsultti ja valmentaja, joka tunnetaan luovuuden, uudistumisen ja johtamisen asiantuntijana. Hän johtaa uudistumista strategiatoimisto Capfulissa sekä toimii partnerina ja valmentajana Grow Partnersissa. Hän on myös viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa. Aikaisemmin hän on työskennellyt esimerkiksi strategisen muutoksen työelämäprofessorina VTT:llä, Professor of practice -toimessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella sekä kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä mediayhtiö A-lehdissä. Lisäksi hän on toiminut vierailevana professorina University of Technology Sydneyssä Australiassa. Malmelin on julkaissut lukuisia kirjoja sekä palkittuja artikkeleita kansainvälisissä journaaleissa. Hänen viimeisin kirjansa on nimeltään ”Radikaali uudistuminen – miten johtaa murroksessa”. Hänen uusi kirjansa ”Avoimuus uudelle – tulevaisuuden avaintaito” ilmestyy keväällä 2023.

Lisää vaikuttajalta Nando Malmelin


Lisää kategoriasta Tulevaisuus