Bonfire.fi

Käyttöehdot

Voimassa 27.3.2018 alkaen toistaiseksi.

Käyttämällä Bonfire.fi -palvelua ja julkaisemalla sisältöjä palvelussa hyväksyt nämä ehdot, joten pyydämme sinua huolellisesti tutustumaan näihin ehtoihin ennen palvelun käyttöä ja sisältöjen julkaisua.

Taustaa

Bonfire.fi (jäljempänä “palvelu”) on Bonfire Agency Oy:n (jäljempänä “Bonfire” tai “me”) tuottama, yrityspäättäjille suunnattu verkkomediapalvelu. Näitä käyttöehtoja sovelletaan sisällön tuottamiseen ja julkaisuun palvelussa sekä palvelun ja sen sisältämien aineistojen käyttöön. Käyttämällä palvelua, syöttämällä siihen sisältöä ja julkaisemalla aineistoja palvelussa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa versiota näistä ehdoista. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, pyydämme että et käytä palvelua etkä julkaise siinä sisältöjä.

Muutokset palveluun ja ehtoihin

Pyrimme kehittämään palvelua jatkuvasti, joten muun muassa siitä syystä varaamme oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun. Tiedotamme olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista verkkosivuilla ja/tai sähköpostitse taikka palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen tai palvelun muuttamisen jälkeen sinun katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia. Mikäli et hyväksy muutoksia palveluun tai ehtoihin, sinun tulisi pidättyä palvelun käytöstä.

Kun käytät palveluamme

Palvelussa julkaistut sisällöt, kuten kirjoitukset, kuvat, videot ja graafiset elementit, ovat tekijänoikeudella ja mahdollisesti muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja aineistoja, joiden oikeudet omistaa Bonfire tai sen lisenssinantajat, jotka ovat luoneet ja julkaisseet sisältöjä palvelussa. Sinulla ei ole lupaa kopioida, edelleenlevittää tai muutoin julkaista palvelun sisältöjä ilman Bonfiren tai aineiston tekijänoikeuden haltijan etukäteistä lupaa. Voit kuitenkin linkittää palvelun julkaisuja omille sivustoillesi hyvien tapojen mukaisesti. Mikäli kommentoit muiden julkaisuja, tee se hyvien tapojen mukaisesti rikkomatta lakeja ja muiden oikeuksia.

Mikäli Bonfirellä on syytä epäillä että käytät palvelua näiden ehtojen vastaisesti on sillä oikeus poistaa tai muokata kommentteja taikka rajoittaa palvelun käyttöä kyseisen käyttäjän osalta. Bonfirella on oikeus vaatia hyvitystä sinulta näiden ehtojen vastaista palvelun käytöstä aiheutuvista vahingoista ja muista seuraamuksista.

Sisältöjen julkaiseminen palvelussa

Mikäli olet ns. Bonfiren bisnes-vaikuttaja ja julkaiset sisältöä palvelussa, vastaat siitä että sisältösi, kuten tekstit, kuvat, symbolit, videot tai graafiset elementit, ei loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia ja tavaramerkkioikeuksia, ja sinulla on muutoinkin oikeus julkaista sisältö palvelussa. Vastaat muutenkin siitä, että sisältösi ovat lakien ja hyvien tapojen mukaisia.

Sitoudut hyvittämään Bonfirelle ne seuraamukset ja kolmansien esittämät vaatimukset, jotka johtuvat siitä että olet julkaissut lain tai hyvien tapojen vastaisia taikka oikeudetta toisten aineistoja.

Mikäli sisältösi sisältää kolmannen osapuolen aineistoja, vastaat siitä että aineiston julkaisua varten on saatu tarkoituksenmukainen käyttöoikeus ja tekijänoikeuden haltijan tiedot ilmoitetaan asianmukaisesti.

Sinä itse (tai lisenssinantajasi) omistat oikeudet palvelussa julkaisemaasi aineistoon, mutta myönnät Bonfirelle korvauksettoman ei-yksinomaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, julkaista, linkittää, muokata tai kopioida aineistoja tai sen osia palvelussa, sen markkinoinnissa sekä Bonfiren muissa kanavissa ja liiketoiminnassa. Bonfirellä on oikeus edelleen luovuttaa nämä oikeudet yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä. Bonfirellä on myös oikeus poistaa tai rajoittaa julkaisemaasi sisältöä. Bonfire yksin päättää siitä, julkaistaanko tuottamasi sisältö palvelussa tai ei ja milloin sisältö julkaistaan.

Mikäli julkaiset kaupallisia sisältöjä tai sisältösi on tehty markkinointiyhteistyönä, sitoudut yhteistyökumppanisi kanssa noudattamaan julkaisun osalta kulloinkin voimassaolevia markkinointisäännöksiä. Sisältö tulee tunnistaa markkinoinniksi ja markkinoijan nimi tulee käydä selkeästi ilmi (esim. “Tehty yhteistyössä yrityksen x kanssa”).

Mikäli julkaiset sisältöjä palvelussa, sitoudut myös noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa eettistä ohjettamme.

Palvelussa julkaistut sisällöt ja tiedot

Palvelussa julkaistaan eri alojen asiantuntijoiden sisältöjä, kuten kirjoituksia ja videoita. Vaikka me ja julkaisuja tekevät vaikuttajat ovat huolellisia ja asiansa tuntevia, emme anna mitään takuuta palvelussa julkaistujen sisältöjen ja tietojen oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä taikka soveltuvuudesta käyttötarkoituksiisi. Palvelumme sisältämiä tietoja ja sisältöjä ei tule missään tilanteessa katsoa juridiseksi, lääketieteelliseksi, taloudelliseksi tai miksikään muuksi neuvonannoksi. Mikäli tarvitset tällaisia neuvoja, suosittelemme kääntymään asiantuntijan puoleen.

Vastuunrajaus

Tarjoamme palvelun käyttöön “sellaisena kuin se on” ehdolla. Käytät palvelua ja sen sisältöä omalla vastuullasi ja riskilläsi. Palvelumme saattaa sisältää myös linkkejä muille sivustoille. Emme vastaa näistä sivustoista, joten avaat ja käytät näitä verkkosivustoja omalla riskilläsi. Bonfire ei vastaa mistään välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta taikka hallinnollisista seuraamuksista joita saattaa seurata palvelun käytöstä tai sen käytön estosta. Näitä vastuunrajauksia sovelletaan siinä laajuudessa, kuin sovellettavan pakottavan lain säännökset sen sallii.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolten väliseen sopimukseen, palvelun käyttöön ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot

Bonfire Agency Oy

Y-tunnus: 2879508-7

Ludviginkatu 6, 00100 Helsinki

Sposti: info@bonfire.fi

Puh: 045 668 1681