Bonfire.fi

Tulevaisuuden edelläkävijät ovat avoimia ja ennakkoluulottomia – kannattaa kuitenkin kysyä itseltä, mitä se tarkoittaa käytännössä

luovuutta

Vuoden vaihtuessa maailma näyttää poikkeuksellisen epävakaalta ja eripuraiselta. Vaikka yritämme luoda uskoa siihen, että asiat kääntyvät hyviksi, näköala tulevaisuuteen on jännitteinen ja hämmentävä.

Epävarmassa maailmassa tarvitaan avoimuutta ja rohkeutta. Koska aiemmat periaatteet eivät enää päde, uteliaisuus, valppaus ja ennakkoluulottomuus uusia mahdollisuuksia kohtaan ratkaisevat. 

Epävarmuus ei ole vain ongelma, vaan myös voimavara. Se mahdollistaa uuden luomisen. 

Epävarmuudessa katse kiinnittyy uusiin asioihin ja hakeutuu poikkeaviin näkökulmiin. Sellaiset asiat, jotka ovat monimutkaisia tai monitulkintaisia, herättävät uteliaisuutta ja inspiroivat luovuutta.

Huomio outoon ja yllätykselliseen 

Radikaalin epävarmuuden aikana muutokset saattavat edetä nopeasti ja arvaamattomasti. Siksi tarvitsemme kykyä tunnistaa jo oraalla olevia ilmiöitä. Esimerkiksi heikkojen signaalien tunnistaminen ja tulkitseminen on avainasemassa tulevien murrosten ennakoimisessa. 

Heikot signaalit ovat usein outoja ja yllätyksellisiä. Ne saattavat hämmentää ja tuntua vääriltä. Se onkin niiden erityinen voima. Niiden avulla voi kyseenalaistaa omia oletuksiaan ja ruokkia mielikuvitusta uusien ideoiden löytämiseksi ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tunnistamiseksi.

Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota erilaisiin häiriöihin ja soraääniin. Esimerkiksi merkkeihin ja signaaleihin kuluttajien yllättävistä toiveista, muiden toimialojen kummallisuuksista, kaunokirjallisuudessa nousevista ilmiöistä, tutkimuksen uusista teorioista ja käsitteistä. Ne tarjoavat yllätyksellisiä ja aiemmin kokemattomia mahdollisuuksia ajatella ja visioida uutta.

Tarvitsemme itsekritiikkiä ja ajatusjohtajuutta

Avoimuus uudelle mahdollistaa aikaisempien oletusten kyseenalaistamisen ja katseen suuntaamisen tulevaisuuteen. Kun pyrimme aktiivisesti avartamaan ajatteluamme ja suhtaudumme ennakkoluulottomasti uusiin asioihin, voimme samalla vapautua mieltämme rajoittavista kahleista. Siten vahvistamme kykyämme omaehtoiseen ajatteluun ja kriittiseen pohdintaan. 

Samalla avaudumme uusille ideoille ja tulevaisuuden oivalluksille, jotka ohjaavat kohti mielekästä ja uutta luovaa elämää. Se on oman elämän ajatusjohtajuutta. 

Työelämässä tulevaisuusajattelu ja avoimuus uudelle eivät ole vain idealistisia mahdollisuuksia, vaan pikemminkin arjen velvollisuuksia. Erityisesti se koskee asiantuntijatyötä ja johtamista, koska käytännön esimerkeillä havainnollistetaan muutosta ja ohjataan kohti haluttua tulevaisuutta. 

Jotta se onnistuu käytännössä, tulevaisuuden edelläkävijöiden kannattaa kysyä itseltään seuraavia:

  1. Jos emme itse kykene havainnoimaan avoimesti ja ajattelemaan ennakkoluulottomasti, miten voimme vaatia muilta uudistumista? 
  1. Jos emme itse asetu alttiiksi uusille käytännöille ja toimintatavoille, miten voimme uskottavasti johtaa työyhteisöjä kehittämään uusia työtapoja? 
  1. Jos tarjoamme asiakkaille vain vanhoja ideoita, palveluja ja menetelmiä, miten voimme tukea niitä uudistumisessa ja ajatusjohtajuudessa?
  1. Entä miten voimme auttaa organisaatiota innovoimaan tulevaisuuden asioita, jos emme itse uskalla kokeilla uutta ja epäonnistua?
Nando Malmelin

Nando Malmelin

Head of Renewal / Managing Partner

Capful / Grow Partners

Valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin on johdon konsultti ja valmentaja, joka tunnetaan luovuuden, uudistumisen ja johtamisen asiantuntijana. Hän johtaa uudistumista strategiatoimisto Capfulissa sekä toimii partnerina ja valmentajana Grow Partnersissa. Hän on myös viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa. Aikaisemmin hän on työskennellyt esimerkiksi strategisen muutoksen työelämäprofessorina VTT:llä, Professor of practice -toimessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella sekä kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä mediayhtiö A-lehdissä. Lisäksi hän on toiminut vierailevana professorina University of Technology Sydneyssä Australiassa. Malmelin on julkaissut lukuisia kirjoja sekä palkittuja artikkeleita kansainvälisissä journaaleissa. Hänen viimeisin kirjansa on nimeltään ”Radikaali uudistuminen – miten johtaa murroksessa”. Hänen uusi kirjansa ”Avoimuus uudelle – tulevaisuuden avaintaito” ilmestyy keväällä 2023.

Lisää vaikuttajalta Nando Malmelin


Lisää kategoriasta Tulevaisuus