Bonfire.fi

Lohkoketjut kiertotalouden vauhdittajana

Kulutamme vuosittain reilusti yli maapallon kantokyvyn, minkä IPCC:n tuoreen raportin tulokset vahvistavat. Itse havahduin omasta mielestäni myöhäisheränneenä maapallon tulevaisuuteen kunnolla vasta reilut viisi vuotta sitten. Sattumalta törmäsin tuolloin myös Ellen MacArthuriin ja hänen säätiönsä luomaan kiertotalouden konseptiin.

Kiertotaloudessa itsessään ei ollut kyse uudesta asiasta, mutta säätiön konseptoima kokonaisuus ja McKinseyn tekemät euromääräiset laskelmat kiertotalouden potentiaalista herättivät huomioni. Sitra on ollut myös yksi edelläkävijöistä maailmassa kiertotalouden edistämisessä. Voisimmeko rakentaa kestävällä pohjalla olevia liiketoimintoja? 

Kolme vuotta sitten aloin syventymään myös lohkoketjuihin (”blockchain”).  Muistan edelleen sen hetken, kun ymmärsin, että kiertotalouden ja lohkoketjut yhdistämällä saadaan aikaiseksi tehokkuutta kiertotalouteen. Lisäksi lohkoketjut mahdollistavat täysin uudenlaisien liiketoimintamallien suunnittelun. Kuinka lohkoketjuja voisi hyödyntää kiertotalouden edistämisessä?

Jakamistalous powered by lohkoketjut

Jakamistaloudessa on useita eri käyttötapauksia lohkoketjuille. Jakamistalouden sovellus voidaan rakentaa perustuen joko perinteiseen pankkitoimintaan tai jopa suoraan kryptovaluuttaan, kuten Bitcoin. Maksamisen infrastruktuurin haasteet eivät ole meille Pohjoismaissa ongelma, mutta maailmassa on suuri joukko henkilöitä, jotka eivät saa avattua pankkitiliä. Kryptovaluuttaan perustuva palvelu mahdollistaa myös henkilöiden, joilla ei ole pankkitilejä, osallistumisen jakamistalouteen. Jakamistalouteen osallistuminen ja passiivisen tulon ansainta ovat mahdollisia kaikille. Tämä mahdollistaa myös kestävän kuluttamisen, kun voimme vuokrata työkaluja tai muita kodinkoneita toisillemme helposti.

Luonnollisesti myös AirBnB:n tai Überin kaltaisen liiketoiminnan rakentaminen lohkoketjujen päälle on hyvin tehokasta, koska tällöin merkittävä osa kolmannen osapuolen – edellä mainitut yritykset – roolista voidaan hoitaa teknologisesti rakentamalla luottamusta suoraan lohkoketjussa. Luottamus, vakuudet ja rahaliikenne eri osapuolille hoituvat tehokkaasti lohkoketjun jaetussa tilikirjassa ja smart contracteja hyödyntäen. Lisäksi myös henkilön tai yrityksen digitaalinen identiteetti sekä maine voidaan hallinnoida lohkoketjussa. Näin voidaan minimoida kolmannen osapuolen välistä ottama kate. AirBnB onkin saanut jo kirittäjän Locktrip:sta.

Lohkoketjut tekevät toimitusketjut läpinäkyviksi ja raaka-aineet jäljitettäviksi

Toimitusketjun hallinta, tuotteen tai raaka-aineen jäljitettävyys sekä kaupankäynnin rahoitusratkaisut ovat jo perinteistä käyttöä lohkoketjuille. Lohkoketjuja hyödyntäen voidaan koko toimitusketjua seurata läpinäkyvästi aina tilauksesta toimitukseen ja maksamiseen asti. Hyvä esimerkki juuri EU:n rahoitusta saaneena projektina on Minespider, joka pyrkii ratkaisemaan vastuullisten raaka-aineiden tuottamisen ja kuljettamisen ketjun. Tähän kun kytketään vielä mahdollisuus seurata raaka-aineen päätymistä valmiiseen tuotteeseen ja sieltä palautumista raaka-aineena, niin olemme kiertotaloudessa jo hyvin pitkällä.

Vastaavasti IBM:n ja Maerskin yhteisyritys TradeLens pyrkii ratkaisemaan globaalin toimitusketjun tiedon, kuljetettavien tuotteiden ja sopimusten läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. TradeLensin tavoitteena ei ole niinkään kiertotalouden kuin toimitusketjun informaation ja datan läpinäkyvyyden varmistaminen.

Lohkoketjut tehostamassa kierrätystä ja teollisuuden sivuvirtoja

Troventum kehittää lohkoketjuun perustuvaa palvelua kierrätykseen. Troventum pyrkii ratkaisemaan alkupään eli jätteiden kiertoon päätymisen monetisoimalla kuluttajille tai yrityksille jätteiden luovuttamisen kierrätykseen. Lisäksi Troventum mahdollistaa tehokkaan kaupankäynnin sekä logistisen ketjun heidän palvelun kautta kulkeneille raaka-aineille. Onnistuessaan Troventumilla on mielenkiintoinen ja uusi liiketoimintamalli kehitteillä hyvin perinteisesti toimivalle toimialalle.

Lohkoketjujen hyödyt tulevat nimenomaan verkostoefektistä. Laaja teollinen verkosto voi rakentaa itselleen kauppapaikan teollisuuden sivuvirroille, jotta ne päätyvät kaatopaikan sijaan toisen yrityksen raaka-aineeksi. Kaupankäynti voidaan automatisoida, riippuen yritysten toiminnanohjausjärjestelmien rajoituksista, suoraan lohkoketjussa. Tämä mahdollistaa myös maksamisen ja kirjanpidon säästöt, kun pieniä eriä ei tarvitse aina olla laskuttamassa vaan jaettu tilikirja kertoo sinulle reaaliaikaiset saamisesi ja velkasi.

Lisäksi Plastic Bank pyrkii mahdollistamaan ihmisille mahdollisuuden lisätuloille keräämällä merten ja rannikoiden muovijätettä. Nämä jätteet käsitellään ja myydään eri yrityksille raaka-aineeksi. Maailman meret kiittävät ja monet ”unbanked” henkilöt saavat mahdollisuuden tienata ruokarahat tai lastensa koulutuksen. Ja me kuluttajina voimme ostaa kierrätysmuovista tehtyjä tuotteita. Kolminkertainen win-win tilanne.

Lohkoketjut hajautetussa energiantuotannossa

Osana kiertotalouden tavoitteita on päästä eroon fossiilisista polttoaineista sekä jalostetuista tuotteista. Hajautettu energiantuotanto istuu täydellisesti lohkoketjuteknologian ytimeen. Yksittäisillä ”tuotantolaitoksilla”, on kyse kuluttajasta tai yrityksestä, voi olla omat identiteetit ja eri osapuolien välinen kaupankäynti voidaan hoitaa tehokkaasti. Kaupankäyntiä voi tapahtua suoraan kuluttajalta kuluttajalle tai siirtoverkon kautta sähköyhtiölle. Käytännön haasteita esiintyy vielä paljon – esimerkiksi akkuteknologian kehitys. Maailmalla johtavia toimijoita hajautetun energian lohkoketjutoteutusten osalta ovat Brooklyn Migrogrid ja Power Ledger.  Myös World Economic Forum osallistuu aktiivisesti hajautetun uusiutuvan energiantuotannon kehittämiseen.

Lohkoketjut mahdollistavat uudenlaisia liiketoiminta- ja insentivointimalleja kiertotalouden ja kestävän kehityksen nopeuttamiseksi. Edellä esitetyt ovat vain yksittäisiä esimerkkejä ja mahdollisuuksia.  Onkin aika pohtia, haluammeko me myös Suomessa osallistua aktiivisesti kiertotalouden nopeuttamiseen lohkoketjuja hyödyntämällä. Toistaiseksi kokeilut ja projektit ovat olleet hyvin vähäisiä. Toivon suunnan muuttuvan ja nopeasti.

Teemu Jantti

Teemu Jäntti

Emooter

Co-Founder, Biz Development

Ihmisten ja työyhteisöjen työhyvinvoinnista innostunut yrittäjä. Lisää työn imua ja merkityksellisyyttä työelämään.

Lisää vaikuttajalta Teemu Jäntti


Lisää kategoriasta Tulevaisuus