Bonfire.fi

Yrittäjän hyvinvointi ja menestys riippuu asennoitumisestasi

Yrittäjän menestystä on perinteisesti arvioitu vain taloudellisin kriteerein. Olisiko jo aika pohtia myös yrittäjien ja heidän työntekijöiden työhyvinvointia menestyksen mittarina ja myös sen lähteenä? Yrittäjät kuitenkin työllistävät suurimman osa suomalaisista. Erityisesti tulevaisuudessa. Ilman hyvinvoivia yrittäjiä emme saa aikaiseksi kestävää kasvua. Otin itse kantaa hyvinvoinnin uudenlaisen määrittelyn puolesta Yrittäjänpäivänä 2020. Viime vuosina erityisesti nopeasti kasvaneiden yritysten osalta on puhuttu henkisestä työhyvinvoinnista ja lisääntyneistä pitkistä sairauspoissaoloista sekä ennenaikaisista työkyvyttömyyseläkkeistä. Nämä tuntuvat osuvan erityisesti nuorempiin työntekijäryhmiin, mikä on huolestuttava piirre tulevaisuutemme vuoksi. Tämä blogi keskittyy yrittäjiin ja heidän positiiviseen asennoitumiseen. Käsittelen myöhemmin henkilöstön ja erityisesti milleniaalien työhyvinvointia kasvuyrityksissä.

Olennainen kysymys on, mikä on yrittäjän oman elämänasenteen ja henkisen työhyvinvoinnin vaikutus hänen omistamansa yrityksen menestykseen? Jokunen vuosi sitten julkaistiin tutkimus näiden kahden yhteydestä. Tutkimus seurasi yrittäjiä pidemmän aikaa ja keskittyi erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nämä muodostavat noin 90 % yrityksistä Euroopassa. Jos pohdit yrittäjyyttä tai mietit miten kehittyä yrittäjänä on tämä kirjoitus juuri sinulle.

Yrittäjän henkinen hyvinvointi

Henkiselle työhyvinvoinnille ei ole yksiselitteistä määritelmää. Yksi useimmin käytettyjä on työn imu (Work Engagement), jota on tutkittu globaalisti jo muutaman vuosikymmenen ajan. Työn imu on muodostunut yhdeksi positiivisen psykologian kulmakiveksi. Sen vaikuttavuudet henkilöön ja yritykseen tiedetään hyvin. Työn imu on positiivinen tunne- ja motivaatiotila ja kokemus työstäsi ja hyvinvoinnistasi. Kokiessasi positiivista työn imua tunnet itsesi energiseksi ja työsi merkitykselliseksi. Työn imu auttaa sinua selviytymään päivittäisistä haasteista ja vastoinkäymisistä. Tuntiessasi työn imua olet tyytyväisempi elämään sekä työhösi. Lisäksi ihmissuhteesi töissä ja vapaa-ajalla voivat paremmin, koska työn imu “läikkyy” henkilöltä toiselle. Olet myös terveempi ja opit uusia taitoja nopeammin. Työn imu myös ehkäisee uupumusta ja burnoutia. Kaikki tärkeitä tunteita ja piirteitä varsinkin yrittäjille ja koko henkilöstöllesi. Aiemmassa blogissani otin kantaa, miten voit vaikuttaa hyvinvointiisi.

Haluatko yrityksesi olevan tuottavampi, henkilöstön ja asiakkaiden ollessa tyytyväisempiä?

Jos työn imu tuntuu sinusta “liian pehmeältä” asialta, niin muistutan aiempien tutkimusten tuloksista. Työn imua kokevat henkilöt ovat 25 % muita tuottavampia, henkilöstötyytyväisyys on korkeampi sekä asiakkaat lojaalimpia ja tyytyväisempiä. Kuka yrittäjä nyt ei haluaisi vaikuttaa näihin kolmeen osa-alueeseen ja siten yrityksen tulokseen positiivisesti? Minä ainakin.

Yrittäjän positiivisen asenteen vaikutus

Keskityn seuraavaksi vain positiivisen maailmankuvan tai asenteen vaikutukseen, koska se oli myös tutkimuksen ydin. Positiivinen asennoituminen tai suhde elämään ja yrittäjyyteen vaikuttaa henkilön itsetuntoon, tyytyväisyyteen omaan arkeen sekä optimismiin. Tämä ei siis tarkoita ainaista positiivisuutta vaan sitä miten suhtaudumme hankaliin tilanteisiin tai haasteisiin. Luotatko itseesi? Oletko tyytyväinen elämääsi? Näetkö enemmän kasvun mahdollisuuksia kuin niistä estäviä ongelmia.

Miten me näemme itsemme, vaikuttaa merkittävästi työn imun kokemukseemme. Positiivinen asenne mahdollistaa omien tarpeidemme ja toiveidemme ilmaisun sekä kaiken irti saamisen omasta potentiaalistamme. Se auttaa myös rakentamaan yrittäjyyden ytimeen kuuluvaa tulevaisuuden uskoa.

Positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen on siten yksi henkilökohtaisista voimavaroistamme. Se on osin perittyä, mutta myös osin opeteltavaa sekä kehitettävä ominaisuus. Tutkimusten valossa tiedämme, että halutessamme ja jaksaessamme voimme muokata mielentilaamme ja ajatuksiamme. Tähän liittyy myös ns. positiivinen “spiraali” tai kehä. Kun kehitämme hyvinvointiamme niin jaksamme entisestään kehittää uusia taitoja ja toisia hyvinvoinnin osa-alueita. Nämä ruokkivat toisiaan kuin happi tulta ja auttavat yrityksesi menestymisessä.

Älä unohda palautumista ja lepoa varsinkaan vaikeina hetkinä!

Älä laiminlyö varsinkaan vaikeina hetkinä palautumista, unta, liikkumista tai terveellistä ravintoa. Positiivinen spiraali voi kääntyä myös negatiiviseksi. Tämä vaikuttaa jaksamiseesi, tulevaisuuden uskon muuttumiseen negatiiviseksi ja siten myös yrityksesi heikentymiseen tai sen tuhoutumiseen.

Mitä voin tehdä yrittäjänä (koronan aikana) menestykseni eteen?

Korona vaikuttaa joihinkin toimialoihin siten, että et voi itse hallita vapaapudotusta etkä ulkoisia tekijöitä. Tällaisia voivat olla hallituksen rajoitukset liiketoiminnallesi. Olemme nähneet monia pelastautumisia yrittäjien suuntautuessa toisaalle tai keksiessään uusia liiketoimintamalleja. Kaikilta osin tämä ei tietenkään ole mahdollista. Me yrittäjät emme luovuta, joten tehdään se mitä on tehtävissä.

Yksi keino on kehittää omaa työn imuaan eli positiivista virettä pilkkomalla tekeminen ja tavoitteet pienemmiksi. Ajattele ja tuunaa omat kriteerisi yrittäjyydessä menestymiselle uusiksi. Älä katso normaalisti koko tilikautta, vaan ota lyhyemmän aikavälin tavoitteet. Mieti myös muita kuin taloudellisia tavoitteita, jos mahdollista. Kun saavutat nämä tavoitteet saat siitä energiaa seuraavien kehitysaskelien ottamiseksi ja uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Energisoituminen aiheutuu siitä, että pystyvyyden, selviytymisen ja menestymisen kokemuksesi ruokkii itsetuntoasi ja edelleen positiivisuutta tulevaisuuttasi kohtaan. Tämä on luonnon omaa dopingia, jota voit yrittäjänä käyttää itsesi ja yrityksesi hyväksi. Pienimmillään tätä voi tehdä päivätasolla, varsinkin jos tulevaisuus on kovin hämärän peitossa tai patterisi ovat lopussa.

Toinen keino on keskittyä resilienssin kehittämiseen, jota myös positiivinen kasvun asenne itsessään kehittää. Lisäksi voit kehittää resilienssiä eli kykyäsi reagoida haasteisiin ja muutoksiin monin eri tavoin. Yhdessä oppiminen ja asioiden käsittely tiimin kanssa vahvistaa resilienssiä. Mitä voitte esimerksiksi oppia aiemmista projekteista tai hävityistä/voitetuista asiakascasesta? Voitte myös kehittää luovuutta ja ratkaisukykyä esimerkiksi harjoittelemalla kuvitteellisia mutta mahdollisia tilanteita. Ajankohtainen esimerkki on kyberhyökkäykseen varautuminen ja sen harjoittelu etukäteen.

Yrittäjän hyvinvointi on menestyksen lähde ja sen lopullinen tavoite

Eri keinoista huolimatta lähtökohta yrittäjyydessä ja siinä kehittymisessä onnistumiselle on oma hyvinvointisi ja asennoitumisesi. Mieti mitkä keinot tukevat sitä, koska tähän ei ole kaikille sopivaa yhtä ratkaisua. Kaipaatko keskustelukumppania asennoitumisesi muokkaamiseen tai vaikeiden asioiden käsittelyyn? Tarvitsetko lisää unta? Lisää liikuntaa? Vai ravitsemusterapeutin apua ravintosi kuntoon laittamisessa? Jokaisen pitää rakentaa oma arki kestäväksi ja palauttavaksi. Nämä ovat pieniä asioita, mutta sinun itsesi on löydettävä aikaa palautumiselle, ystäville, perheelle kuin myös liikkumiselle.

Löydä keino muokata omaa asennoitumistasi optimistiseksi!

Pienistä rakennuspalikoista rakentuu menestyvän yrittäjyyden portaat, joita pitkin on mukavampi kulkea kuin olla jatkuvasti kaivamassa itseään ylös syvästä kuopasta. Kun kuljet portaita positiivisella tulevaisuuden uskolla ja asenteella, niin askelkin on kevyempi ja pääset nopeammin kohti omia unelmiasi.

Olen itse vasta ensimmäisellä askelmalla, joten mielelläni kuulen kokemuksiasi. Uskon kuitenkin, että oma yrittäjyyteni tulee vaikuttamaan positiivisesti minuun, perheeseni, muihin yrityksiin kuin myös laajemmin yhteiskuntaan. Tämä on minun ultimaattinen tavoitteeni impakti-yrittäjänä.

Teemu Jantti

Teemu Jäntti

Emooter

Co-Founder, Biz Development

Ihmisten ja työyhteisöjen työhyvinvoinnista innostunut yrittäjä. Lisää työn imua ja merkityksellisyyttä työelämään.

Lisää vaikuttajalta Teemu Jäntti


Lisää kategoriasta Työhyvinvointi