Bonfire.fi

Lohkoketjut mullistavat median ja palauttavat luottamuksen uutisiin

Media on keskellä yhtä historiansa merkittävintä murrosta. Mediaan vaikuttavat ensisijaisesti kuluttajakäyttäytymisen pirstaloituminen ja muuttuminen. Toiseksi media on joutunut luomaan uudenlaiset ansaintamallit ja jakelukanavat sosiaalisen median nopeasta kasvusta johtuen. Lisäksi meistä kuluttajina on tullut medioiden sisällöntuottajia vastineeksi ilmaisista palveluista. Viimeiseksi medioiden luotettavuus on ollut kyseenalaisen julkisuuden kohteena fake news ja trollitehdas ilmiöineen.

Kuinka lohkoketjut voisivat auttaa (uusien) medioiden kehittämisessä? Miksi lohkoketjut ovat uhka ja mahdollisuus medioille?

Mitä lohkoketjut ovat?

Kerrataan ensin lyhyesti ja yksinkertaisten, mikä on lohkoketju. Ei ole olemassa yhtä lohkoketjua. Eri lohkoketjualustat toimivat hyvin eri tavoin. Lisäksi ne soveltuvat eri käyttötapauksiin. Lohkoketjuteknologioilla on tyypillisesti kolme yhteistä piirrettä:

  1. Hajautettu ja muuttumaton tietokanta eli verkoston jäsenillä sama näkymä tietoihin
  2. Jaettu tilikirja eli verkoston jäsenillä sama näkymä taloudellisiin transaktioihin
  3. Ns. älykkäät sopimukset eli ehtoperusteiset automatisoidut tapahtumat transaktiot

Lohkoketjut mahdollistavat teknologisesti luottamuksen rakentamisen suoraan tuntemattomien tahojen välille ilman kolmatta osapuolta. Luottamus perustuu niin sanottuihin konsensusmekanismeihin, jotka varmentavat kunkin transaktion sekä koko lohkoketjun turvallisuuden. Eri lohkojen välille rakennetaan riippuvuudet laskennallisin numerosarjoin. Yksittäistä tietoa tai lohkoa ei voi muuttaa, mikä tekee siitä hyvin tietoturvallisen.

Lohkoketju = hajautettu luottamusverkosto

Lohkoketjun hakkerointi vaatii niin paljon laskentatehoa, että se on joko mahdotonta tai liian kallista. Konsensusmekanismi määrittää sen, kuinka varmistumme tapahtuman oikeellisuudesta ja estämme esimerkiksi ns. ”double spending” -ongelman rahansiirrossa. Konsensusmekanismin eli lohkoketjun tietoturvallisuuden ylläpitäjiä palkitaan usein kryptovaluutoilla, kuten Bitcoinin osalta mainaajia (”mining”) palkitaan aina Bitcoinilla.

Lohkoketjut ja niiden mullistava vaikutus

Miksi lohkoketjuista puhutaan Web 3.0:na tai revolutionäärisenä teknologiana? Kyse on nykyisten ajattelumallien ja rakenteiden uudelleenpohtimisesta ja -visioinnista. Lohkoketjuilla on potentiaalia muuttaa nykyiset paradigmat. Lohkoketjut mahdollistavat täysin hajautetut liiketoimintamallit, organisaatiot ja prosessit, jopa ilman itse yritystä tai organisaatiota. Verkostossa toimivien tahojen ei tarvitse tuntea toisiaan tai välikädeksi ei tarvita esim. pankin kaltaista toimijaa, koska luottamus syntyy ja turvallinen omistuksen ja arvonsiirto tapahtuu suoraan lohkoketjussa konsensusmekanismin avulla.

Lisäksi arvon (esim. raha) tai omistajuuden (esim. tekijänoikeus) siirto voidaan suorittaa  lohkoketjussa. Lohkoketjut mahdollistavat minkä tahansa omaisuuserän ”arvopaperistamisen” eli muuntamisen rahakkeiksi (”token”). Tämä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia sekä fyysisten että digitaalisten omistustemme hallintaan, myyntiin ja vuokraamiseen.

Nykyinen liiketoimintaympäristömme on rakentunut lähes yksinomaan kolmansien osapuolien varaan. Esimerkkejä ovat pankit, vakuutusyhtiöt, mediat, AirBnB, tai muu vastaava yritys. Yritys juridisena muotona syntyi ja kehittyi aikoinaan siksi, että se oli tehokkain tapa tehdä sopimuksia eri tahojen välillä. Nämä paradigmat ovat nyt murtumassa.

Perinteinen media ja lohkoketjut

Perinteisesti median liiketoimintamalli on perustunut käyttäjien tilauksiin sekä mainostilan myymiseen karkeasti noin 50/50-jaolla. Perinteinen media on rakentanut jo nettilehtensä, mutta tehnyt vain pieniä muutoksia liiketoimintamalliinsa. Medioiden journalistinen sisältö on tullut pääosin lehden palkkalistoilla olevilta tai freelancer-toimittajilta. Edelläkävijät ovat jo tarjonneet mahdollisuuden yksittäisten artikkeleiden ostamiseen perinteisen kk- tai vuositilauksen sijaan. Kuluttajakäyttäytymisen muutos on ajanut tämän perinteisen toimintamallin ahdinkoon.

Tulevaisuuden journalistinen sisältö rakentuu entistä enemmän verkostomaisesti freelancer-journalistien tuottamaan sisältöön. Tällainen esimerkki on kehitteillä oleva palvelu Civil, joka kerää paikasta riippumatta ”digitaalisiin uutishuoneisiin” toimittajat, valokuvaajat, editoijat ja muut timanttisen sisällön vaatimat osaajat.

Lisäksi lohkoketju mahdollistaa tekijänoikeuksien hallinnan ja mikromaksut sekä tekijöille että sisällön ostajille. Voit esimerkiksi ostaa lukuoikeuden tiettyyn artikkeliin vain viikoksi. Voimme myös saada osuutemme mainostajien rahoista suoraan profiilitietojamme ”myymällä”, jolloin meihin voidaan kohdistaa myös itsellemme enemmän arvoa tuottavaa ja paremmin kohdennettua mainontaa.

Kolmantena asiana ovat mainostajien mediaostoihin liittyvät epäselvät klikkaukset, botit ja huijausmielessä luodut affiliate-markkinoinnin toimintatavat. Lohkoketjua hyödyntämällä voidaan varmistua, että mainostaja ei maksa turhista bottien luomista klikeistä. Tämä parantaa median ja muiden toimijoiden luotettavuutta mainostajien silmissä.

Lohkoketjut ja niiden vaikutus sosiaaliseen mediaan

Sosiaalinen media on rakentunut sisällöntuottajien – jokaisen meidän – varaan. Facebook ei tienaisi miljardejaan ilman tuottamaamme sisältöä tai ajankäyttöämme algoritmin tarjoamien sisältöjen ja mainosten äärellä. Olemme luovuttaneet yksityisyytemme ilmaista palvelua vastaan, joko tietoisesti tai tiedostamattamme. Algoritmit ohjaavat pahimmassa tapauksessa jo ajattelumme kehittymistä ja mielipiteidemme muodostumista.

Lohkoketju mahdollistaa digitaalisten identiteettien luomisen ja siten profiilitietojemme ottamisen takaisin haltuumme. Voimme itse päättää mitä tietoa kukin taho näkee meistä sekä myös tehdä tietoisen päätöksen myydä profiilitietoamme mainostajille. Palkaksi tietojemme jakamisesta voimme saada joko palvelun omaa kryptovaluuttaa tai perinteisemmin euroja. Uskon vakaasti, että näemme digitaalisiin identiteetteihin perustuvia ja tulovirrat toiseen suuntaan kääntäviä sosiaalisen median palveluita jo lähivuosina.

Luotettavat identiteetit varmistavat myös sen, että trollien tai muiden vastaavien toimijoiden toiminta voidaan ehkäistä jo ennalta. Palvelun käyttäjinä, vaikkakin nimimerkin tai pseudonyymin takana, on aina jossain kohtaa tunnistettu käyttäjä. Sosiaalisen median palveluntarjoaja voi luottaa, että tämä nimenomainen henkilö on luotettava ja ylipäätään olemassa.

Lohkoketjut vievät meidät aitoon huomiotalouteen

Mainostaja tietää vain harvoin omien mainostensa vaikuttavuuden muuten kuin klikkien perusteella. Pystymme jo nyt seuraamaan Brave-selaimessa kuluttajien mainoksen äärellä kuluttamaa aikaa, josta palkitseminen tapahtuu BAT (Basic Attention Token) -rahakkeella. BATilla voi sitten itse ostaa uusia artikkeleita tai uutisia selainta hyödyntäviltä medioilta. Näin saamme aikaiseksi kuluttajan tarpeiden ympärille suljetun rahankierron, jossa sekä tienaamme että kulutamme samaa ”rahaketta”.

Vastaavasti YouTuben kaltaisten ja uusien palveluiden sisään voidaan luoda toimintamalleja, joilla ansaitsemme sisältömme katselusta suoraan emmekä ole jatkossa enää YouTuben prosentuaalisten osuuksien sanelupolitiikan armoilla.

Fake Newsista luottamusuutisiin

Viimeisten vuosien iso ongelma on ollut tunnistaa niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa julkaisujen ja julkaisijoiden aitous. Lohkoketjut mahdollistavat maineeseen perustuvien identiteettien luomisen, jolloin voisimme arvioida jokaista journalistia sekä julkaisijaa ko. toimijan maineen perusteella. Maineen arviointi tapahtuu sekä fyysisen maailman että digitaalisen maailman käyttäytymisen perusteella. Maine voidaan kytkeä myös toimijan julkaisujen hinnoitteluun mikäli sitä halutaan käyttää sisällöllisenä laadun takaajana.

Kuten aiemmin mainitsin, meidän on mahdollista päästä eroon sosiaalisen median koulukiusaajista sekä ammattimaisesti toimivista trollitehtaista luottamalla vahvoihin digitaalisiin identiteetteihin. Tai ainakin voimme tunnistaa kunkin toimijan luotettavuuden. Yhdistämällä identiteetin ja siihen liittyvän maineen voimme luoda voittajayhdistelmän fake newsia vastaan ja päästä takaisin hyvän journalismin ansaitsemaan luottamukseen.

Minne menet media?

Selvää on, että lohkoketjut vaikuttavat positiivisesti meihin kuluttajina ja lyhyellä aikavälillä negatiivisesti perinteisiin ja sosiaalisen median palveluihin. Erityisesti niiden liiketoiminnan taloudelliseen tulokseen. Pärjätäkseen kilpailussa on monilla palveluilla kuitenkin edessä nykyisen liiketoiminta- ja ansaintamallin muutos. Tai vaihtoehtoisesti häviäminen uusille hajautetuille palveluille. Seuraavien vuosien aikana onkin mielenkiintoista seurata, kuinka vakiintuneet sosiaalisen median palvelut muuttavat näkemystään yksilön identiteeteistä sekä yksityisyydensuojasta, mikä johtaa myös palvelun ansaintavirtojen kääntymiseen enenevässä määrin meille kuluttajille.

Jos aiot mediana pysyä mukana kilpailussa, nyt on viimeistään aika aloittaa matka pirstaloituneesta mediasta kohti lohkottua mediaan.

Teemu Jantti

Teemu Jäntti

Emooter

Co-Founder, Biz Development

Ihmisten ja työyhteisöjen työhyvinvoinnista innostunut yrittäjä. Lisää työn imua ja merkityksellisyyttä työelämään.

Lisää vaikuttajalta Teemu Jäntti


Lisää kategoriasta Teknologia