Bonfire.fi

Korona vaatii ja vahvistaa yrittäjämäisyyttä

tapio peltonen

Koronasta(kin) selvitään yhteistyöllä ja yrittäjämäisyydellä. Molemmat ovat joka tapauksessa välttämättömiä tulevaisuuden menestykselle. Käsillä oleva kriisi haastaa meitä vahvistamaan näitä taitoja.

Vaikka korona tekee laajasti tuhoaan taloudessa, uskallan ennustaa, että oppimiskykyiset toimijat ja organisaatiot tulevat vahvistumaan.

Käsillä oleva kriisi haastaa erityisesti monet pienet yritykset ja uhkaa jopa niiden tulevaisuutta. Vähän on kiinnitetty huomiota siihen, että suuri osa yrittäjistä taistelee muutenkin usein, varsinkin alussa, isojen haasteiden kanssa. Muutaman hengen startup-tiimille tulee aina “puun takaa” tilanteita, joiden ratkaisemiseen heillä itsellään ei ole aikaisempaa kokemusta.

Yrittäjälle luonteenomaista on proaktiivinen yhteistyökyky. Yrittäjällä ei useimmiten ole käytössään suuren yrityksen valmiita tekijöitä tai isoa kassaa. Yrittäjän on kyettävä verkostoitumaan ja houkuteltava resursseja kumppaneilta rakentamalla yhteisiä, molemmille tärkeitä tavoitteita.

Vaikeat ajat nostavat esiin erot joustavuudessa, priorisoinnissa, oppimiskyvyssä, sitkeydessä ja tekemisessä – nämä ovat yrittäjän ydinominaisuuksia, joita tarvitaan yhä laajemmin kaikissa organisaatioissa.

Yrittäjämäiset osaajat ovat niitä, jotka luovat uutta kriisienkin aikana. He käyttävät aseinaan yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista – ja heitä on kaikkialla.

Otetaan opiksi yrittäjien muutosnopeudesta ja oppimiskyvystä

Vaikka kriisi tulee iskemään kovemmin pieniin yrityksiin, yrittäjämäisyyttä ja uudelleenajattelua tarvitaan myös isoimmissa ja vakiintuneissa organisaatioissa.

Neljä asiaa, jossa startupeista kannattaa ottaa mallia:

 

Kriisi testaa myös organisaation arvoja ja missiota: jos nämä ovat kohdallaan, auttavat ne tekemään oikeita päätöksiä myös vaikeissa uusissa tilanteissa, joustavasti organisaation eri tasoilla.

Tämä ei koske pelkästään pieniä yrityksiä, päin vastoin. On harhaluulo, että isojen organisaatioiden johtajat eivät voisi olla yrittäjämäisiä. Meidän havaintojen mukaan kaikista isoista yrityksistä ja julkiselta sektorilta löytyy yrittäjämäisiä johtajia, jotka kykenisivät tekemään paljon nykyistä enemmän innovaatioiden ja uudistumisen suhteen.

Kriisi näyttäytyy myös mahdollisuutena: Nassim Nicholas Talebin Antifragile -käsitettä mukaillen voidaan myös ajatella, että riittävät haasteet jopa vahvistavat oppimiskykyisiä toimijoita. Näin Korona karaisee meitä vastaamaan kovempiin kriiseihin ja muutostarpeisiin tulevaisuudessa.

Tekeminen ja yhteistyö ei saa loppua. Monella tapaa pystytään menemään eteenpäin. Esimerkiksi EEX journey:n Advisory Boardit jatkavat työtään etäkokouksin – yrittäjiä autetaan tilanteessa kuin tilanteessa.

Juuri nyt on paljon opittavaa pienemmiltä toimijoita: miten ne pystyvät nopeasti sopeutumaan tilanteisiin, muokkamaan tarjontaa tässä ja nyt sekä samalla pitämään katseen isossa missiossa.

Yhteistyöllä ja sitkeydellä noustaan taas!

Tapio Peltonen

Tapio Peltonen

EEX

Founder

Tapio Peltonen on yrittäjäksi kasvanut taloustieteilijä. Hän uskoo, että suurimmatkin ongelmat voidaan ratkaista tekemällä: yrittäjämäisellä asenteella ja yhteistyöllä. Tapion yritys EEX on rakentanut globaalisti uniikin oppimisen ”alustan”, jossa isojen organisaatioiden nousevat johtajat auttavat startup-yrittäjiä ja oppivat oman laatikkonsa ulkopuolella yrittäjyydestä ja yhteistyöstä. Peltonen on myös strategiakouluttaja ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija.

Lisää vaikuttajalta Tapio Peltonen


Lisää kategoriasta Tulevaisuus