Bonfire.fi

101 kysymystä maailman parhaalle strategiaprofessorille

Tapio Peltonen

Mitä strategia- ja innovaatiogurulta kysytään juuri nyt?

Strategia kiteyttää organisaation avainhenkilöiden näkemyksen siitä, miten tehdään tulevaisuuden menestys. Tämä on tällä hetkellä sekä tärkeämpää että vaikeampaa kuin pitkään aikaan. Kysymys ei ole vain palautumisesta pandemian aiheuttamasta talouskurimuksesta vaan laajemmista muutoksista ja tulevista isommista kriiseistä.

Järjestimme toukokuussa Collaborate for Growth -tilaisuuden johon kokoontui virtuaalisesti isojen yritysten yrittäjämäisiä johtajia, yrittäjiä ja aktiivisia hallitusten jäseniä. Keräsimme ennakkoon osallistujilta kysymyksiä pääpuhujalle Rita Gunther McGrathille.

McGrath on Columbian yliopiston professori ja kiistatta maailman huippujen joukossa sekä strategiatyön että innovaatioiden saralla. Hän on tutkinut uraauurtavasti myös ”yrittäjämäisyyden” (Entrepreneurial Mindset) ratkaisevasta merkityksestä. McGrathin viime syksynä julkaistu tuorein kirjansa ”Seeing Around Corners” on herättänyt paljon kiinnostusta.

How to see around corona corner?

Saimme yli 600 ilmoittautuneen joukolta pitkän listan hyvin harkittuja kysymyksiä, jotka peilaavat koronakevään haasteita. Kysymyksissä korostuivat kriisin aiheuttama epävarmuus ja tarve löytää uusia mahdollisuuksia nopeasti. Monet kaipasivat konkreettisia neuvoja strategiatyöhön ja strategian implementointiin, uusia lähtöjä uudessa tilanteessa. Mistä uutta ajattelua?

Iso teema kysymysten joukossa oli nykyisen liiketoiminnan suhde innovaatioihin. Kysymyksissä kuvastui huoli säästöohjelmista ja panostamisesta vanhojen ajastaan jääneiden liiketoimintojen säilyttämiseen. Miten mitata innovaatioiden tuottoa? Miten arvottaa tulevaisuuden ratkaisuja epävarmuuden keskellä.

How to keep the focus in the rapidly changing world?

Strategiatyöhön kaivataan käytännönläheisyyttä ja konkreettisuutta isojen visioiden sijaan. Monilla on huoli nykyisten mallien turmiollisuudesta: kuinka saada menestyvän yrityksen avainhenkilöt ymmärtämään muutoksen tarve? Miten vältetään väärien asioiden tekeminen paremmin ja tehokkaammin tulevaisuuden kustannuksella? Miten uskalletaan ottaa välttämättömiä riskejä? Joukossa oli oivaltava kysymys siitä, mitkä strategiatyön perusasiat eivät muutu kovankaan paineen alla.

Samaan aikaan useampi kysyjä pohti yrityksen isompaa tehtävää, asemaa yhteiskunnassa, merkityksellisyyttä (purpose) ja näiden näkymistä strategiatyössä. Strategialta kaivattiin selkeyttä ja yksinkertaisuutta, vaikka maailman kompleksisuus on kasvanut rajusti.

How to overcome risk averse decision-making bodies?

Monet kysymyksistä liittyivät pandemian aiheuttamaan tilanteeseen. Löytyi myös joukko johtajia, joiden mielestä käynnissä on jonkinlainen paradigman muutos paitsi monessa liiketoiminnassa niin myös strategiatyössä.

Kysymysten joukossa oli myös hyvin positiivisia huomioita. Tärkeä kysymys on, miten organisaatioissa jo piilevä iso potentiaali saadaan käyttöön. Samoin kriisi nähdään mahdollisuutena maailman ”uudelleenkäynnistämiseen” paremmalle, kestävämmälle uralle – kysymys kuuluu ”miten?”.

Strategy_Collaborate for Growth

Kiitos kaikille ajatuksia herättävistä kysymyksistä. On tärkeää jatkaa keskustelua eri kanavissa ja jakaa syntyvää uutta ymmärrystä. Meidän kaikkien menestys riippuu muiden menestyksestä.

Omasta näkökulmastani paras resepti strategiatyölle nyt on selkeä, merkityksellinen missio yhdistyneenä vahvaan oppimiskykyyn, joita tukee laaja sisäisten ja ulkoisten käytännön kasvun tekijöiden osallistaminen. Kuten McGrath kirjassaan muistuttaa: tulevaisuus on jo täällä, se ei vain ole vielä kaikkialla ja kaikkien näkyvissä. Meidän kaikkein täytyy oppia löytämään tulevaisuus ja tarttumaan siihen: tekemään – kasvuyrittäjien peruskauraa.

Tulevaisuus on eri organisaatioiden yrittäjämäisten johtajien ja heidän tukijoidensa käsissä. Sitä millaiseksi me sen itse teemme, yhdessä.

Lopuksi vielä lämmin kiitos Teknologiateollisuudelle: toivottavasti esimerkkimme osoittaa muillekin miten innovatiivinen startup ja perinteinen iso järjestö voivat tehdä vaikuttavaa yhteistyötä.

Tapio Peltonen

Tapio Peltonen

EEX

Founder

Tapio Peltonen on yrittäjäksi kasvanut taloustieteilijä. Hän uskoo, että suurimmatkin ongelmat voidaan ratkaista tekemällä: yrittäjämäisellä asenteella ja yhteistyöllä. Tapion yritys EEX on rakentanut globaalisti uniikin oppimisen ”alustan”, jossa isojen organisaatioiden nousevat johtajat auttavat startup-yrittäjiä ja oppivat oman laatikkonsa ulkopuolella yrittäjyydestä ja yhteistyöstä. Peltonen on myös strategiakouluttaja ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija.

Lisää vaikuttajalta Tapio Peltonen


Lisää kategoriasta Tulevaisuus