Bonfire.fi

Yrittäjämäisyydellä eroon puuhastelusta

Yrittäjämäiset osaajat ovat niitä, jotka luovat uutta. He käyttävät aseinaan yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista.

Uusiutumiskyky on iso haaste yksilöille ja yrityksille, jopa isojen ongelmien riivaamille yhteiskunnille. Yrittäjä on se, joka ottaa vastuuta, riskiä ja tekee jotain uutta silloin kun muut vielä miettivät ja suunnittelevat. Näin ollen yrittäjämäisyys, riippumatta organisaatiomuodosta, on uudistumiskyvyn ytimessä.

Johtuuko Suomen innovaatioindeksien huippusijoitusten ja reaalisen kasvuliiketoiminnan välinen kuilu yrittäjämäisyyden puutteesta? Meillä on osaava kansa ja luottamuspääomaa. Entä jos tekisimme vähän rohkeammin ja tukisimme toisiamme reippaammin?

Yrittäjämäiset osaajat, samoin kun startupit, ovat katalyyttisia. He saavat omilla pienillä toimillaan aikaan itseään isompia vaikutuksia ympäristössä. Olemme kaikki kyllästymiseen asti kuulleet, miten innovatiiviset startup -yritykset “disruptoivat” suurten pelureiden hallitsemia toimialoja tai kuinka sitkeät innovaattorit luovat kokonaan uusia liiketoimintoja isojen yritysten sisällä.

Lohdutuksena: kaikkien ei tarvitse olla innovaattoreita tai yrittäjiä. Mutta kaikilta täytyy löytyä ymmärrystä yrittäjämäisyyttä kohtaan ja kykyä työskennellä heidän kanssaan.

Yrittäjämäisen johtamisen monta ulottuvuutta

Reetta Koivuniemi on tutkinut yrittäjien neuvonantajina toimineita isojen yritysten johtajia. Koivuniemen mukaan yrittäjämäisen johtamisen terävän kärjen muodostavat rohkeus, sitoutuminen, proaktiivisuus, riskinottokyky ja innovatiivisuus. 

Risto Siilasmaan mukaan yrittäjämäisyys kuuluu moderneissa yrityksissä kaikille sihteeristä pääjohtajaan. Siilasmaa listaa tulevassa kirjassaan kymmenen yrittäjämäisen johtamisen komponenttia, joista ensimmäisenä on vastuun ottaminen koko yrityksestä ja sen tulevaisuudesta. Hän päättää listansa kehotukseen “Älä lakkaa unelmoimasta”. Yrittäjyyden ydintä on kysyä “miksi ei” ja sitten tehdä. Ja näin tekemällä muuttaa maailmaa. 

Edellisiin on lisättävä proaktiivinen yhteistyökyky. Yrittäjällä ei usein ole suuren yrityksen valmiita tekijöitä tai isoa kassaa. Yrittäjän on kyettävä verkostoitumaan ja houkuteltava resursseja kumppaneilta rakentamalla yhteisiä, molemmille tärkeitä tavoitteita.

Yhteistyökyky on välttämätöntä ekosysteemeissä. Ekosysteemit eivät tapahdu byrokratioiden välillä – ainoastaan ihmisillä on sosiaalista pääomaa. Dynaamisessa maailmassa toisiinsa luottavat ihmiset tekevät uusia, vaikeita asioita yhdessä yli yritysten, maiden ja sektoreiden välisten rajojen. Tähän sisältyy aina aimo annos uskaltamista, riskinottoa ja kykyä ymmärtää omaa ja kumppanin strategiaa ja tulevaisuutta – yrittäjämäisyyttä.

Yrittäjämäisyyttä opitaan tekemällä

Yrittäjämäisyys kehittyy toimimalla yrittäjänä. Kokonaisvaltaista vastuunkantoa, jota suosittelen kaikille jossain vaiheessa. Jos se ei ole mahdollista, seuraavaksi paras vaihtoehto on mennä aktiivisesti mukaan kasvaviin yrityksiin esim. mentorin roolissa.

Siilasmaan yrittäjämäisen johtajuuden listalta löytyy “oppimisaddiktio”, halu jatkuvasti oppia ja kehittää itseään sekä aktiivinen muiden houkuttelu mukaan oppimaan.

Outi Sivonen kirjoittaa oppimisen kehittämisestä itsenäisyyttä ja vastuuta korostavalla tavalla: “Osaaminen tulisi nähdä lopputuloksena, jota kertyy, kun työntekijällä on riittävästi oppimiseen liittyviä metataitoja. Näitä ovat esimerkiksi itse­reflektio, kyky tunnistaa oma osaaminen ja hahmottaa omat oppimistavat, uteliaisuus, pystyvyysusko omiin kykyihin ­oppia ja uudistua sekä kyky pois­oppia.”

Jokaisella johtajalla olisi oltava kosketuspinta yrittäjyyteen ja tätä kautta parempi ymmärrys rohkeiden tekijöiden dynamiikasta ja yrittäjämäisten osaajien kehittämisestä.

On hienoa nähdä, miten tulevaisuuteen panostavissa yrityksissä kasvatetaan yrittäjämäisten johtajien verkostoja, yli oman organisaation rajojen. Erityisesti huipulle pyrkivien johtajien pitää näyttää esimerkkiä: kannustaa muita yrittämään ja tukemaan yrittäjämäisiä työtovereitaan kokeilemaan ja onnistumaan. Näin Suomi uudistuu.

Tapio Peltonen

Tapio Peltonen

EEX

Founder

Tapio Peltonen on yrittäjäksi kasvanut taloustieteilijä. Hän uskoo, että suurimmatkin ongelmat voidaan ratkaista tekemällä: yrittäjämäisellä asenteella ja yhteistyöllä. Tapion yritys EEX on rakentanut globaalisti uniikin oppimisen ”alustan”, jossa isojen organisaatioiden nousevat johtajat auttavat startup-yrittäjiä ja oppivat oman laatikkonsa ulkopuolella yrittäjyydestä ja yhteistyöstä. Peltonen on myös strategiakouluttaja ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija.

Lisää vaikuttajalta Tapio Peltonen


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys