Bonfire.fi

Miten disruptoimme disruption?

luovuutta

Aloitin keväällä uudessa työssä, jossa edistän disruptiivista ajattelua ja toimintaa organisaatioissa. Tavoitteena on ymmärtää toimialojen murroksia sekä kehittää välineitä niiden hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja johtamisessa. Tehtävä on ollut inspiroiva. Toisaalta disruptio samalla hämmentää. Vaikka disruptio on monilla toimialoilla tärkeä ilmiö, käsitteenä se on ärsyttävän liukas ja epämääräinen.

Disruptio tuntuu herättävän monenlaisia ajatuksia. Enemmistö pitää aihetta ajankohtaisena ja innostavana. Toiset kyselevät mitä disruptio käytännössä tarkoittaa, ja miksi heidän tulisi olla siitä kiinnostuneita. Kolmas ryhmä suhtautuu asiaan kyynisesti. Heidän mielestään termi sopii lähinnä konsulttipalvelujen myymiseen.

Monet ovatkin kyllästyneitä kuulemaan disruptiosta. Sama koskee luovuuspuhetta. Innovaatioista puhumattakaan. Syy ei ole käsitteissä sinänsä. Syy on meissä ihmisissä.

Miksi disruptio kyllästyttää?

Termit kuten disruptio puuduttavat, koska niitä käytetään niin monimerkityksisesti, että ne ovat sanoina muuttuneet ontoiksi, merkityksettömiksi. Ne ovat kuihtuneet sisällöltään hyödyttömiksi näennäiskäsitteiksi, joita siitä huolimatta käytetään laajasti.

Ylävireistä muutospuhetta on helppo tuottaa jäämättä kiinni siitä, että se ei tarkoita mitään. Voimme olla seminaarissa tai strategiapäivillä innostuneesti yhtä mieltä siitä, että ”transformatiivinen uudistuminen edellyttää ekosysteemistä luovuutta ja disruptiivisia innovaatioita”.

Mihin tämänkaltainen jaettu näkemys johtaa? Ei mihinkään. Mitään ei tapahdu. Eikä se edes ole varsinainen ongelma vaan se, että juuri kukaan ei ole siitä huolestunut.

Sanahelinä riittää useimmille. Alan jargonin ja iskulauseiden toistelu on helppoa, koska se ei edellytä omakohtaisia perusteluja tai kriittistä pohdintaa. Jargon on kätevä tapa vältellä itsenäistä ajattelua.

Alf Rehn on kertonut mainiossa kirjassaan ”Innovation for the fatigued” ihmiskokeestaan, joka havainnollistaa ongelman täydellisesti. Hän oli luennoinut asiakasyrityksensä johtoryhmälle toistelemalla innovaatiojargonia ja viljelemällä kliseisiä johtamiskäsitteitä ilman, että puheenvuorossa oli varsinaista pointtia tai logiikkaa. Kukaan ei ollut kyseenalaistanut puhetta tai sen sisältöä. Sen sijaan kuulijat olivat kirjoittaneet innokkaasti muistiinpanoja.

Tämänkaltainen kyseenalaistamisen puute on rampauttanut organisaatioita liian pitkään. On aika siirtyä eteenpäin.

Miten saadaan uudistettua disruptiokeskustelua?

Tarvitsemme uusia työvälineitä ja johtamisen käytäntöjä, jotka luovat uskoa muutokseen. Sellaisia, jotka tarjoavat konkreettisia menetelmiä radikaaliin uudistumiseen. Lisäksi tarvitsemme sellaisia käsitteitä, jotka innostavat toimintaan ja keskusteluun.

Esimerkki tällaisesta on Clayton Christensenin disruptiivisten innovaatioiden teoria, joka selitti, miksi menestyneet yritykset eivät onnistu uudistumaan ja menettävät markkinoita uusille toimijoille. Christensenin ajatukset määrittävät keskustelua edelleen, vaikka niiden kehittämisestä on yli kaksi vuosikymmentä.

Mikä on seuraava teoria tai idea, joka disruptoi disruptiokeskustelun? En tiedä vielä. Se on kuitenkin selvää, että joka kerta kun haastamme epämääräiset käsitteet, kyseenalaistamme vääristävät osatotuudet ja vaadimme toisiltamme kriittistä ajattelua, olemme askeleen lähempänä.

Nando Malmelin

Nando Malmelin

Head of Renewal / Managing Partner

Capful / Grow Partners

Valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin on johdon konsultti ja valmentaja, joka tunnetaan luovuuden, uudistumisen ja johtamisen asiantuntijana. Hän johtaa uudistumista strategiatoimisto Capfulissa sekä toimii partnerina ja valmentajana Grow Partnersissa. Hän on myös viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa. Aikaisemmin hän on työskennellyt esimerkiksi strategisen muutoksen työelämäprofessorina VTT:llä, Professor of practice -toimessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella sekä kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä mediayhtiö A-lehdissä. Lisäksi hän on toiminut vierailevana professorina University of Technology Sydneyssä Australiassa. Malmelin on julkaissut lukuisia kirjoja sekä palkittuja artikkeleita kansainvälisissä journaaleissa. Hänen viimeisin kirjansa on nimeltään ”Radikaali uudistuminen – miten johtaa murroksessa”. Hänen uusi kirjansa ”Avoimuus uudelle – tulevaisuuden avaintaito” ilmestyy keväällä 2023.

Lisää vaikuttajalta Nando Malmelin


Lisää kategoriasta Tulevaisuus