Bonfire.fi

Neljä periaatetta ja kehityspäivää tuovat työelämään luovuutta

luovuutta

Moni meistä pitää itseään varsin luovana ajattelijana ja toimijana. On kuitenkin osoitettu, että suuri osa luovaksi ymmärretystä työstä on toisteista ja rutiinimaista. Käytännössä hyödynnämme vain pienen osan siitä luovasta potentiaalista, joka meissä kussakin on.

Mikä sitten rajoittaa luovuutta työelämässä? Esteitä ja hidasteita riittää. Yksilön luovuutta tukahduttavat esimerkiksi kiire, väsymys, laiskuus ja mukavuudenhalu. Luovassa työssä tarvitaan kokeiluja, riskinottoa ja rohkeutta epäonnistua. Ne edellyttävät epävarmuuden sietokykyä, joka on harvinainen luonnonvara. On helpompaa toimia kuten aiemmin, kuin innovoida uutta.

Työyhteisöissä luovuutta tukahduttavat esimerkiksi tiukat tavoitteet, tehostaminen ja tuloksentekemisen paine.

Johtamisen professorit Mats Alvesson ja André Spicer ovat ihmetelleet mainiossa kirjassaan The stupidity paradox (Profile Books, 2016), miksi yritykset rekrytoivat erityisen osaavia ja lahjakkaita ihmisiä, mutta määräävät heidät suorittamaan rutiininomaisia ja tarkasti säänneltyjä tehtäviä. Näin yritykset jättävät hyödyntämättä heidän luovuutensa, kekseliäisyytensä ja uteliaisuutensa.

Ihmiskunnan luovasta pääomasta onkin vain pieni osa käytössä. Vain harvat yksilöt ja organisaatiot toimivat niin luovasti kuin kykenisivät. Siksi tarvitsemme lisää ymmärrystä siitä, miten voimme kehittää ja hyödyntää luovaa potentiaaliamme.

Kuinka elää luovemmin?

Luovan kasvun perustana on omien tavoitteiden ja valmiuksien tiedostaminen, kehittäminen ja hyödyntäminen. Luovassa toiminnassa menestyminen edellyttää sekä omien vahvuuksien tunnistamista että avoimuutta uusille ja tuntemattomille asioille.

Kirjassani Uudistu ja kasva – luovan mielen johtaminen ja kehittäminen (Viisas elämä, 2018) olen esittänyt neljä periaatetta, joiden avulla työelämää voi luoventaa:

#1 Päätä elää luovasti ja uudistua jatkuvasti

#2 Toimi strategisesti ja valikoi projektisi

#3 Investoi kyseenalaistamiseen, kokeiluihin ja epäonnistumisiin

#4 Pyri avoimuuteen, kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen.

Periaatteita on kuitenkin helpompi luoda kuin soveltaa. Hyvätkään ohjenuorat eivät sellaisenaan muuta mitään, niiden lisäksi tarvitaan käytännön tekoja.

Kuinka neljä periaatetta otetaan käyttöön?

Helppo tapa on järjestää henkilökohtainen kehitysviikko ja pohtia omaa suhdettaan työelämän luoventamiseen. Samalla voi määritellä periaatekohtaisia kehitystavoitteita. Henkilökohtaisen kehitysviikon ohjelma on seuraava:

Nando Malmelin

Nando Malmelin

Head of Renewal / Managing Partner

Capful / Grow Partners

Valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin on johdon konsultti ja valmentaja, joka tunnetaan luovuuden, uudistumisen ja johtamisen asiantuntijana. Hän johtaa uudistumista strategiatoimisto Capfulissa sekä toimii partnerina ja valmentajana Grow Partnersissa. Hän on myös viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa. Aikaisemmin hän on työskennellyt esimerkiksi strategisen muutoksen työelämäprofessorina VTT:llä, Professor of practice -toimessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella sekä kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä mediayhtiö A-lehdissä. Lisäksi hän on toiminut vierailevana professorina University of Technology Sydneyssä Australiassa. Malmelin on julkaissut lukuisia kirjoja sekä palkittuja artikkeleita kansainvälisissä journaaleissa. Hänen viimeisin kirjansa on nimeltään ”Radikaali uudistuminen – miten johtaa murroksessa”. Hänen uusi kirjansa ”Avoimuus uudelle – tulevaisuuden avaintaito” ilmestyy keväällä 2023.

Lisää vaikuttajalta Nando Malmelin


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys