Bonfire.fi

Neljä periaatetta ja kehityspäivää tuovat työelämään luovuutta

luovuutta

Moni meistä pitää itseään varsin luovana ajattelijana ja toimijana. On kuitenkin osoitettu, että suuri osa luovaksi ymmärretystä työstä on toisteista ja rutiinimaista. Käytännössä hyödynnämme vain pienen osan siitä luovasta potentiaalista, joka meissä kussakin on.

Mikä sitten rajoittaa luovuutta työelämässä? Esteitä ja hidasteita riittää. Yksilön luovuutta tukahduttavat esimerkiksi kiire, väsymys, laiskuus ja mukavuudenhalu. Luovassa työssä tarvitaan kokeiluja, riskinottoa ja rohkeutta epäonnistua. Ne edellyttävät epävarmuuden sietokykyä, joka on harvinainen luonnonvara. On helpompaa toimia kuten aiemmin, kuin innovoida uutta.

Työyhteisöissä luovuutta tukahduttavat esimerkiksi tiukat tavoitteet, tehostaminen ja tuloksentekemisen paine.

Johtamisen professorit Mats Alvesson ja André Spicer ovat ihmetelleet mainiossa kirjassaan The stupidity paradox (Profile Books, 2016), miksi yritykset rekrytoivat erityisen osaavia ja lahjakkaita ihmisiä, mutta määräävät heidät suorittamaan rutiininomaisia ja tarkasti säänneltyjä tehtäviä. Näin yritykset jättävät hyödyntämättä heidän luovuutensa, kekseliäisyytensä ja uteliaisuutensa.

Ihmiskunnan luovasta pääomasta onkin vain pieni osa käytössä. Vain harvat yksilöt ja organisaatiot toimivat niin luovasti kuin kykenisivät. Siksi tarvitsemme lisää ymmärrystä siitä, miten voimme kehittää ja hyödyntää luovaa potentiaaliamme.

Kuinka elää luovemmin?

Luovan kasvun perustana on omien tavoitteiden ja valmiuksien tiedostaminen, kehittäminen ja hyödyntäminen. Luovassa toiminnassa menestyminen edellyttää sekä omien vahvuuksien tunnistamista että avoimuutta uusille ja tuntemattomille asioille.

Kirjassani Uudistu ja kasva – luovan mielen johtaminen ja kehittäminen (Viisas elämä, 2018) olen esittänyt neljä periaatetta, joiden avulla työelämää voi luoventaa:

#1 Päätä elää luovasti ja uudistua jatkuvasti

#2 Toimi strategisesti ja valikoi projektisi

#3 Investoi kyseenalaistamiseen, kokeiluihin ja epäonnistumisiin

#4 Pyri avoimuuteen, kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen.

Periaatteita on kuitenkin helpompi luoda kuin soveltaa. Hyvätkään ohjenuorat eivät sellaisenaan muuta mitään, niiden lisäksi tarvitaan käytännön tekoja.

Kuinka neljä periaatetta otetaan käyttöön?

Helppo tapa on järjestää henkilökohtainen kehitysviikko ja pohtia omaa suhdettaan työelämän luoventamiseen. Samalla voi määritellä periaatekohtaisia kehitystavoitteita. Henkilökohtaisen kehitysviikon ohjelma on seuraava:

Nando Malmelin

Nando Malmelin

VTT

Professor of Practice, Disruptive Business

Valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin työskentelee VTT:llä liiketoimintamurroksiin keskittyvässä Professor of Practice -toimessa sekä toimii viestinnän dosenttina Helsingin yliopistossa. Hän on aikaisemmin työskennellyt esimerkiksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja University of Technology Sydneyssä sekä A-lehtien kehitysjohtajana. Hän on kouluttanut ja konsultoinut laajasti luovia tiimejä ja organisaatioita. Malmelin on julkaissut kirjoja sekä palkittuja artikkeleita johtamisesta, luovuudesta, innovaatioista ja brändeistä kansainvälisissä journaaleissa. Hänen viimeisin kirjansa on nimeltään ”Radikaali uudistuminen - miten johtaa murroksessa” (Kauppakamari 2021).

Lisää vaikuttajalta Nando Malmelin


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys