Bonfire.fi

Yritysetiikka on tekoja ja tekemättä jättämisiä

Taloudelliset väärinkäytökset, aseman ja vallan väärinkäyttö, seksuaalinen häirintä ja monenlainen muu epäasiallinen käytös ovat aiheuttaneet lukuisille organisaatioille ei-toivottua julkisuutta, asiakkaiden ja eurojen menetyksiä, sekä monelle työntekijälle työpaikan menettämisen tai pahimmassa tapauksessa vankeustuomioita. Hyvät yritysetiikan käytännöt, compliance-ohjelmat ja eettisiä arvoja tukeva yrityskulttuuri ovat parhaita keinoja suojata yrityksen brändiä, mainetta ja työntekijöitä näiltä riskeiltä ja samalla varmistaa asema houkuttelevana ja arvostettuna yhteistyökumppanina ja työnantajana myös jatkossa.

Hyvä yritysetiikka on tänä päivänä – enemmän kuin koskaan aiemmin – keino erottautua ja luoda aitoa kilpailuetua. Yritysten tulee ymmärtää, mitkä tekijät altistavat väärinkäytöksille ja muulle ei-toivotulle käytökselle, ja miten näitä riskejä vastaan voidaan suojautua.

”Yritysetiikka on tänä päivänä – enemmän kuin koskaan aiemmin – keino erottautua ja luoda aitoa kilpailuetua.”

Kirjalliset eettiset ohjeet yksinään eivät riitä

Monet yritykset ovat taklanneet kysymyksen yritysetiikasta laatimalla eettiset ohjeistot (Code of Conduct) ja ohjaamalla työntekijät pakollisiin verkkokoulutuksiin. Tämä on hyvä alku. Viimeaikaiset eettiset yritysskandaalit – Volkswagen, Enron, Siemens jne – ovat kuitenkin osoittaneet, että mahtipontiset julkilausumat yritysetiikasta ja työntekijöiden muodollinen kouluttaminen eivät yksinään riitä ehkäisemään väärinkäytöksiä tilanteissa, joissa vallitseva yrityskulttuuri ohjaa työntekijöitä eri suuntaan kuin kirjalliset säännöt.

Yritysetiikassa kyse ei ole siis pelkästään kirjallisten eettisten ohjeiden luomisesta, vaan myös oman yrityskulttuurin ymmärtämisestä sekä jokapäiväisistä arjen päätöksistä ja valinnoista. Etiikka on tekoja, joita teemme joka päivä. Jotta yritys ymmärtäisi etiikkaansa paremmin, on tarkasteltava käytännön työtä eikä vain päätöksiä, lakeja ja asetuksia, yritysetiikasta väitellyt Henrika Franck sanoo.

Voiko yritysetiikkaa mitata?

Jos yritysetiikan mittariksi eivät riitä kirjallisten ohjeiden määrä, mihin meidän tulisi suunnata katseemme? Kysymys on vaikea, sillä yritysetiikan puuttumista on huomattavasti helpompaa mitata kuin sen läsnäoloa – katsaus edellä mainittujen yritysten skandaaleihin osoittanee sen. Välttyminen skandaaleilta, rikossyytteiltä tai kiusalliselta uutisoinnilta tuskin on kuitenkaan oikea mittari yrityksen eettisyydelle ja vastuullisuudelle. Toisaalta, kuinka moni osaa nimetä yrityksen, joka olisi tunnettu hyvästä etiikastaan? Kuinka moni esimerkiksi on huomannut, että Nokia on listattu yhdeksi maailman eettisimmäksi yritykseksi?

”Yritysetiikan puuttumista on huomattavasti helpompaa mitata kuin sen läsnäoloa.”

Nokia onkin hyvä esimerkki yrityksestä, joka julkisesti kertoo yritysetiikan mittareistaan. Nokia mittaa osana henkilöstökyselyään eettiseen kulttuuriin liittyviä tekijöitä. Kysymykset liittyvät siihen, miten hyvin henkilöstö kokee voivansa nostaa esiin huolia mahdollisista eettisten ohjeiden vastaisista toimista, kokevatko he voivansa tehdä niin ilman pelkoa heihin kohdistuvista kostotoimenpiteistä, sekä kuinka paljon esimiehet keskustelevat tiimiensä kanssa eettisiin periaatteisiin liittyvistä kysymyksistä.

Miksi yrityksen eettisen kulttuurin ymmärtäminen on tärkeää?

Yritykset, jotka kiinnittävät huomiota eettiseen kulttuuriinsa, ehkäisevät merkittävästi riskiä väärinkäytöksistä ja negatiivisesta julkisuudesta. #MeeToo -liike to tuonut valokeilaan lukuisia esimerkkejä yrityksistä, joissa ongelman ytimenä on ollut kulttuuri, jossa epäasialliseen toimintaan ei ole syystä tai toisesta kyetty puuttumaan silloin kun olisi pitänyt. Jos nämä organisaatiot olisivat aikanaan toimineet uskollisina arvoilleen, jotka liittyvät muiden kunnioittamiseen ja vastuullisuuteen, olisivat ne välttyneet haitallisilta uutisotsikoilta, joiden keskeltä he löysivät itsensä vuosia myöhemmin. Nämä ikävät tapaukset ovat ainakin osaltaan osoittaneet sen, että paremmalle yritysetiikalle ja eettiselle yrityskulttuurille on kysyntää.

Yritysetiikka on jokapäiväisiä tekoja ja tekemättä jättämisiä

Menestyneet yritykset ovat ymmärtäneet, että yritysetiikka ei ole mitään irrallista normaaleista bisneskäytännöistä. Se ei ole asia, jonka voi ulkoistaa tai listata erilliseksi aiheeksi johtoryhmän agendalla. Yritysetiikka on läsnä jokapäiväisessä päätöksenteossa ja valinnoissa. Siinä, miten kohtelemme kollegoita ja liikekumppaneitamme, miten käytämme yrityksen omaisuutta, miten puhumme, miten teemme päätöksiä. Ja ennen kaikkea siinä, mitä jätämme päättämättä, sanomatta, milloin käännämme katseemme ja valitsemme helpomman tien olla puuttumatta tilanteeseen, jossa vaadittaisiin rohkeutta tehdä toisin.

Lähteet:

Nokia Blog: What does it mean to lead with integrity today? by Jeffrey Eglash
Ethisphere Institute Announces 135 Companies Honored as World’s Most Ethical Companies
Taloussanomat: Yritysetiikka on tekoja

Niina Ratsula

Niina Ratsula

Code of Conduct Company Oy

Business Ethics Advisor

Niina Ratsula on yrittäjä, ammattipuhuja, tietokirjailija ja tuleva kauppatieteiden tohtori. Niinalla on taustalla pitkä kansainvälinen ura Kemiran ja Nokian palveluksessa. Vuodesta 2018 Niina on auttanut yrityksiä eettisesti kestävän liiketoiminnan ja työkulttuurin kehittämisessä Code of Conduct Companyn perustajaosakkaana ja Nordic Business Ethics -hankkeen toisena perustajana.

Lisää vaikuttajalta Niina Ratsula


Lisää kategoriasta Johtaminen