Bonfire.fi

Vaikuttaminen vaatii rohkeutta kohdata ja tulla kohdatuksi

Miten ristiriitainen olo voikaan olla, kun on julkaisemassa jotain todella merkityksellistä. Olo on samanaikaisesti vakuuttunut ja varma, hapuileva ja hauras. Viimeksi tämä tunne oli viime viikolla, jolloin julkaisin blogini otsikolla Lomautus, lamautus vai pääoman kasvua. Sitä edellisen kerran jännitti näin paljon joskus vuonna 2013.

Miten voi yhä jännittää, vaikka on kirjoittanut useita tietokirjoja, yli 80 blogia ja somessa julkaisut ajatuksia jo kohta kymmenen vuoden ajan?

Olen kirjoittanut ihmisten johtamisesta, paremmasta esimiestyöstä, mielekkäämmistä työpäiväkokemuksista. Olen suunnannut sanani yritysten ja organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille. En ole koskaan edes yrittänyt vaikuttaa mihinkään yhteiskunnan rakenteisiin tai valtakunnan päättäjien ajattelutapaan.

Nyt kirjoitin Suomelle. Kirjoitin uudesta ideasta, vaihtoehdosta, mallista, jonka avulla on mahdollista, lamaantumisen sijasta, kasvattaa pääomaa, inhimillistä pääomaa, kasvua ja polkua tulevaan. 

Jaan kirjoitukseni lopussa kolme oppia tuoreimmasta vaikuttamistyöstäni tätä mallia rakentaessa.

Koronakriisin aikana tarvitaan monenlaista tukea ja kehittämistyötä

Korona-aikaan on etsitty ratkaisuja terveysasioiden ohella työelämän ja liike-elämän haastaviin tilanteisiin. Ahdingon lieventämiseksi on luotu rahallisia tukipaketteja yrityksille ja yrittäjille (Business Finland, ELY, kunnat). Samaan aikaan on nostettu keskustelua siitä, mistä saada henkistä tukea jaksamiseen. 

Monet miettivät jo koronan jälkeistä uudenlaista aikaa. Mitä pitäisi tehdä ja milloin aloitettava? Kaikkea tätä tarvitaan kipeästi. On otettava käyttöön menettelytapoja, joiden tiedetään vaikuttavan nopeasti ja samalla on kokeiltava uusia keinoja. Vasta jälkikäteen pystymme arvioimaan vaikutuksia.

Fast Expert Teams -hankkeessa yhdistyy virtuaalisuus, vapaaehtoistyö ja vaikuttaminen

Minutkin kutsuttiin yllättäen mukaan Suomi-talkoisiin. Lappeenrannan yliopiston hanke Fast Expert Teams koostui yli 70 asiantuntijan joukosta. Erilaisuutta löytyi – ihmisiä ministeriöistä, virastoista, maakuntaliitoista, yliopistoista ja muutamasta yksityisestä yrityksestä. Taisin olla ainoa yksinyrittäjä joukossa. Yhteistä meille kaikille oli se, että paneuduimme 17 tiimissä oman työmme ohella, pro bonona kimuranttiin Korona-ajan pääkysymykseen ja sen eri variaatioihin: ”Miten Suomi välttää halvaantumisen, vaikka asiantuntijat eivät matkusta eivätkä tapaa toisiaan Korona-viruksen vuoksi?” 

Asiantuntijaverkostomme tehtävä oli tukea asiantuntijoiden kompleksista, teknologiavälitteistä yhteistyötä ja samalla tukea oppimista, vahvistaa osaamista ja päätöksentekoa niin yksilön, organisaatioiden kuin myös yhteiskunnan tasolla. 

Minut pyydettiin mukaan tähän tiimiin no 17, joka käsitteli lomautusta ja sen aikaista toimeliaisuutta. Ex-henkilöstöjohtajana ja nykyisenä johtamisen valmentajana minulle on kertynyt kokemusta työsuhteen haasteellisista tilanteista mm. finanssikriisin kuin ICT-kuplankin puhkeamisen yhteydessä.

Uusi vaihtoehto on herättänyt kiinnostusta

Ehdotettu malli on hahmotus siitä, miten saisimme työnantajille uuden vaihtoehdon luopua osasta lomautuksista mahdollistaen kuitenkin henkilöstökustannusten säästöt sekä samalla uuden erilaisen mahdollisuuden asiantuntijatyötä tekeville osallistua inspiroiviin ja osaamista vahvistavaan ylisektorirajat ylittäviin virtuaalitiimeihin. Samalla syntyy hyötyjä niin yksilöille, yrityksille kuin myös yhteiskunnalle.

Ehdotettu malli vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

Vaikuttaminen vaatii rohkeutta kohdata ja tulla kohdatuksi

Ehdotusta käsittelen laajemmin erillisinä kirjoituksina ja osana Fast Expert Teamsin julkaisuja. Malli sopii yleisesti työnmurrosaikaan, mutta on nopeasti käyttöön otettavissa jo nyt Korona-aikaan. 

Tämän kirjoituksen lopuksi, jaan nyt kolme keskeistä ja kantavaa oppia, jotka olen saanut huhtikuun aikana Fast Expert Teams -virtuaalityöskentelyssä ja erityisesti siihen liittyvään vaikuttajarooliin. 

Oppi 1: Vaikuttaminen vaatii rohkeutta ja uskoa kohdata omat tunteensa ja uskomuksensa

Vaikuttaminen vaatii rohkeutta kohdata omat rajoittavat tunteensa ja uskomuksensa. Miksi minut kutsuttiin tähän vapaaehtoisprojektiin? Onko minulla tässä annettavaa, kun ei ole edes vahvinta osaamistanikaan? 

Vaikuttaminen vaatii rohkeutta asettua aamusta alkaen kameran eteen, ilmaista keskeneräisiä ajatuksia, alustavia mielipiteitä. Vaikuttaminen ei synny vain puhumalla, vaan sillä, että uskaltaa esittää kysymyksiä ja asettaa hapuilla olevat keskeneräiset ajatukset tiimin pohdittavaksi. Sprintti toisen jälkeen madalsi kynnystä tässä.

Oppi 2: Vaikuttaminen vaatii rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä

Olen vuosikausia käynyt seminaareissa puhumassa luottamuksen rakentamisesta ja rakentumisesta. Virtuaalityöskentely ventovieraiden ihmisten kanssa osoitti sekä luottamukseen liittyvien perusasioiden voiman että toi myös uutta näkökulmaa. On uskallettava luottaa kanssavaikuttajiin, vaikka heitä ei ole koskaan tavannutkaan. On rohkaistuttava ja opittava kohtaamaan itselle vieraita ihmisiä uusin keinoin. Kun on riittävästi vahvaa uskoa asiaansa, sen tuomiin hyötyihin, löytyy kummasti myös rohkeutta. 

Jatkossa erityistä rohkeutta vaatii myös tämän mallin, vaihtoehdon esittäminen. On niin helppoa tuoda esille esteitä, joiden avulla kokeilua ei kannata tehdä. Entä jos vapaaehtoinen malli toimiikin? Edes pienelle joukolle? Entä jos se antaisikin rohkeille edelläkävijöille uutta suuntaa, uutta energiaa, uutta osaamista? 

Oppi 3: Vaikuttaminen vaatii rohkeutta kokeilla uusia polkuja

Olen kirjoittanut työnmurroksesta Rubiikki-blogissani jo vuodesta 2017 lähtien. Helmikuussa 2018 kirjoitin näin: ”Rakastan tätä muutosten ja oppimisen aikaa monista syistä. Tässä ajassa kysytään rohkeutta uuden oppimiseen, peräänkuulutetaan halua rakentaa siltoja ja luoda yhteyksiä. Tämä aika tarjoaa mahdollisuuden kohdata erilaisia osaajia ja eri-ikäisiä yhteisten tulevaisuuteen liittyvien yhteisten haasteiden parissa.” 

Korona-ajasta ei ollut silloin tietoakaan, mutta ajatus sopii erittäin hyvin tähän hetkeen. Kokeilut ovat oiva tapa oppia ja saada selville toimivuuksia. Innovaatiot ovat pääsääntöisesti olemassa olevien asioiden uudelleen ajattelua ja muotoilua. Kohtaamisten kautta syntyy vaikuttamiselle paikka.

Erityisesti suosittelen sellaista vaikuttavaa vapaaehtoistyötä, jossa et pääse tekemään sitä, jota jo osaat täydellisesti, vaan saat kokeilla sellaista, johon et itse yksin uskonut uskomustesi takia. Anna verkoston vakuuttaa uskomuksesi vääriksi. 

Ai niin, mikä oli se asia, joka jännitti minua vuonna 2013? Olin jo unohtanut, mutta tämä kevät toi sen jälleen mieleen. Vuonna 2013 kirjoitin paljon YT:stä, henkilöstökustannusten säästöistä, lomautuksista ja irtisanomisista. Faktaa ja menettelytapoja, ohjeita ja malleja. Miten kohdata ihmiset näissä haasteellisissa teemoissa, kun pelkät eurot ja lakipykälät eivät sitä tee. Uskaltaisinko kirjoittaa YT:stä runoja? Silloinkaan ilman kanssavaikuttavia en olisi ikinä uskaltanut.

Rohkeus on myös sitä, että annat toisen ihmisen vaikuttaa sinuun. 

 

Riitta Hyppänen

Riitta Hyppänen

CM & HR Consulting Oy

Työelämän uudistaja

Lisää vaikuttajalta Riitta Hyppänen


Lisää kategoriasta Tulevaisuus