Bonfire.fi

Toipumisesta uuteen todellisuuteen

Se päivä tulee, kun korona-aika on takana. Siitä alkaa havahtuminen uuteen todellisuuteen. Uskon, että silloin käy ilmi, miten maailma on vahvistunut. Pandemian aikana yhteiskunnat ovat vankistaneet perustuksiaan, jotta ne olisivat entistä parempia, mukautuvampia ja vastuullisempia.

OECD:n mukaan maailmantalous kasvoi viime vuonna 5,7 prosenttia, mikä selvästi ylitti edellisen vuoden lopussa ennustetun 4,2 prosentin kasvun. Pandemiaa edeltänyt kansalaisten ansiotaso saavutettiin vain 18 kuukaudessa esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa. Suomessa kansantalous saavutti Tilastokeskuksen mukaan koronakriisiä edeltäneen tason jo viime vuoden toisella neljänneksellä eli runsaassa vuodessa.

Yritykset ympäri maailmaa ovat sopeutuneet uusiin olosuhteisiin, tulleet entistä tehokkaammiksi ja teknologian hyödyntämisen suhteen taitavammiksi.

Päätä pinnan yläpuolella pitäneitä innovatiivisia toimenpiteitä ovat olleet esimerkiksi virtuaalisten työpöytien ja videoneuvotteluvälineiden käyttöönotto, kehittyneempi datan prosessointi, investoinnit pilviteknologiaan ja automaatiota laajentaviin koneoppimisratkaisuihin. Ennen samat asiat olivat kalliita aikasyöppöjä.
Samalla tekniikan laajempi hyödyntäminen on nopeuttanut viestintää kansalaisten, asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa.

Huolenaiheista huolimatta tulevaisuus näyttää valoisalta

Vaikka näkymät ovat monin tavoin lupaavia ja ne kohentuvat, edistys eri puolilla maailmaa jatkuu epätasaisena. Juuri nyt huolta aiheuttavat vielä pandemian kehitys, rokotteiden teho, terveydenhuollon kantokyky, työvoiman riittävyys ja maailman logistiikkaketjun kangertelu.

Huolimatta akuuteista huolenaiheista olemme hyvissä asemissa siirtymään ripeän toipumisvaiheen kautta kunnianhimoiseen, teknologiavetoiseen uuteen todellisuuteen. En pidä sitä enää yllätyksenä, vaan todennäköisenä kehityskulkuna.

Potkua antavat kansainväliset ja kansalliset elvytyspaketit esimerkiksi EU-tasolla sekä Maailmanpankin suunnittelema maailmanlaajuinen terveysturvallisuuden rahasto.

EU painottaa digitaalista siirtymää – vihreää ja ympäristöystävällisempää teknologiaa. Hallitusten, yritysmaailman ja julkishallintojen investointisitoumukset ovat yhteenlaskettuina järisyttävän suuria määriltään, ja todennäköisesti myös tulevien vaikutusten osalta.

Onnistuminen vaatii jatkuvaa keskittymistä kestäviin, teknologian tukemiin ja ihmiskeskeisiin ratkaisuihin, jotka muun muassa auttavat kaventamaan taloudellisia ja sosiaalisia kuiluja ihmisten ja alueiden välillä.

Teknologian nopeimmat omaksujat pärjäävät parhaiten

Olemme jo nähneet, että yhteiskunnan kehittämisessä keskeisessä roolissa on digitaalinen teknologia. Matkaa uuteen todellisuuteen siivittää samanaikainen teknologian vallankumous, joka lupaa esimerkiksi äärimmäisen nopeaa tietoliikennettä.

Yleispätevän nyrkkisäännön mukaan ne yritykset, jotka investoivat innovaatioihin kriisin aikana, menestyvät paremmin toipumisen aikana. Nyt tämä pätee ehkäpä paremmin kuin koskaan ennen.

Esimerkiksi tuottavuus voi kasvaa yhä enemmän, kun käyttöön otetaan ratkaisuja, jotka tuovat päätöksentekoon reaaliaikaista liiketoimintatietoa. Lisäksi yritys selviää sitä paremmin myös tulevien kriisien yli, mitä enemmän se vahvistaa digitaalista infrastruktuuriaan.

Huomenna teknologia vie meidät askeleen pidemmälle – auttaa meitä uudistamaan tapamme elää, pitää yhteyttä ja pysyä terveinä. Yritykset tarjoavat palveluita, jotka ovat aidosti innovatiivisia. 5G-verkkojen, tekoälypohjaisten palveluiden ja reunalaskennan ansiosta kuluttajat saavat kokemuksia, joita he eivät vielä edes tiedä haluavansa.

Teknologia on ajoneuvomme parempaan maailmaan

Mutta käsillä olevan tehtävän monimutkaisuutta ei pidä aliarvioida. Jatkuvat ongelmat kiusaavat maailmantaloutta, ja organisaatioissa tuskanhikeä aiheuttaa datamäärien kasvun seurauksena syntyvä dataparadoksi, josta blogasin aikaisemmin.

Onnistuminen edellyttää, että kokonaisten ekosysteemien täytyy päästä vauhtiin mukaan, olipa kyseessä sitten digitaalisen talouden kasvun vahvistaminen, rokotteiden luominen tulevia pandemioita varten tai yrityksen rakenneuudistus datakeskeiseen toimintamalliin. Mitään näistä ei voida tehdä eristyksissä ja ilman tiivistä yhteistyötä.

Kun maailma jatkaa vauhtia kohti uutta, yhteistoiminnallisista lähestymistavoista tulisi tulla uusi normi. Parempi todellisuus on osallistava, kestävä ja kaikille rakennettu. Teknologia on ajoneuvo, joka kuljettaa meidät perille.

Edessä on pitkä tie, mutta reitti tulevaisuuden navigaattorissa on mielestäni selvästi näkyvissä – meidän on vain varmistettava, että kaikki pääsevät kyytiin.

Antero Sarén

Technology and new business enthusiast, blog writer

Antero on pitkän linjan tietoyhteiskuntavaikuttaja, ihmisläheinen johtaja sekä intohimoinen mökkeilijä, kuntoilija ja luonnossa liikkuja. Hän toimii tällä hetkellä Dellin toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on ollut erilaisissa johtotehtävissä muun muassa VMwarella, Postilla ja Compaqilla.

Lisää vaikuttajalta Antero Sarén


Lisää kategoriasta Teknologia