Bonfire.fi

Tutkimus vahvistaa sen, että datasta on tullut taakka

Datasta on odottamattomalla tavalla tullut taakka. Tämän vahvistaa Data Paradox -tutkimus, jonka Forrester Consulting äskettäin teki Dell Technologiesin toimeksiannosta. Tutkimusraportti perustuu yli 4 000 IT-päättäjän vastauksiin.

Peräti 70 prosenttia maailman johtavista yrityksistä myönsi, että ne keräävät dataa nopeammin kuin pystyvät käyttämään sitä. Datatiimeistä peräti 61 prosenttia kärsii ylikuormituksesta.

Samat vastaajat kuitenkin uskoivat datan olevan elintärkeää polttoainetta yritystensä kasvulle. Heistä 66 % väitti, että heidän yritystensä liiketoiminta on datavetoista. Yllättäen datapohjaisten oivallusten laatu oli heikentynyt tai tasaantunut verrattuna tilanteeseen kolme vuotta sitten. Vain 21 % sanoi käsittelevänsä dataa pääomana.

Tilanne kuhisee paradokseja. Miten yritykset voivat korjata tilanteen niin päin, että ne todella saavat datasta odotettua lisäarvoa? Pääsy kuiville dataparadoksin suosta vaatii toimenpiteitä niin infrastruktuurin, prosessien kuin ihmisten ja kulttuurin edistämisessä.

1. Infrastruktuuri: Navigointi dynaamisessa ympäristössä

Yritykset toimivat nykyään dynaamisemmassa ympäristössä kuin koskaan ennen. Silti monet luottavat vanhaan ja kankeaan laitteiden ja sovellusten infrastruktuuriin, joka jarruttaa kasvua.

Yritysten täytyy uudistaa digitaalinen infrastruktuurinsa.

Nopein ja tehokkain tie on muuttaa teknologian ostamisen käytäntöjä kohti palvelujen ostamista, koska erilaiset as a service -ratkaisut tarjoavat heti skaalautuvaa kapasiteettia ja suorituskykyä.

Kaksi kolmasosaa (63 %) Data Paradox -tutkimuksen vastaajista uskoikin, että erityisesti Data-as-a-Service eli DaaS auttaa yrityksiä reagoimaan entistä nopeammin. DaaS keventää investointitarvetta sekä vapauttaa resursseja dataosaamiseen ja erikoistumiseen. Samalla käy mahdolliseksi purkaa dataparadoksia.

2. Prosessit: Eroon datasiiloista

Osana kehittämistä yritysten on syytä tarkastella prosesseja, joilla ne keräävät ja tallentavat dataa. Kun data siirtyy yhä hajautetumpiin ympäristöihin, on hyvin tärkeää, että keruuprosessin lähtökohta on aina kysymys ”miksi”. Siihen pitää vastata ennen kuin ihmiset datan äärellä miettivät, mitä on tullut kerättyä ja miten siitä revitään hyötyä.

Valmius toimia datan perusteella reaaliajassa vaatii myös datasiilojen yhdistämistä. Yleisesti liiketoiminnan eri osa-alueilla on oma lähestymistapa dataan ja omat sovellukset, mikä tekee tietojen hankinnasta ja jakamisesta hidasta ja kallista. Näin on varsinkin silloin, kun tiimit tai jopa yritykset yhdistyvät. Itse asiassa 73 % tutkimukseen vastanneista piti fuusioita ja yritysostoja datasiilojen pääsyynä.

Datan käyttöä palvelevan IT-infrastruktuurin ja prosessien kehittäminen tukemaan paremmin toivottuja liiketoiminnan tuloksia auttaa myös IT-tiimiä vähentämään ajankäyttöä päivittäisiin operatiivisiin tehtäviin. Siten tietohallinto voi keskittyä tukemaan muita tiimejä tavoissa viedä liiketoimintaa eteenpäin teknologian avulla.

3. Ihmiset ja kulttuuri: data on sitoutumista vaativa joukkuelaji

Data Paradox -tutkimuksen vastaajista 88 prosenttia tunnusti, että heidän yrityksensä huolehtii huonosti datan hyödyntämisen vaatimista kulttuurisista tai taidollisista valmiuksista tai molemmista. Hämmästyttävästi lähes puolet (48%) vastaajista sanoi, että henkilöstön datataito on heikentynyt tai se ei ole parantunut verrattuna kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen.

Datavalmiuden nirvanan saavuttaminen edellyttää tasapainoa kulttuurin ja ihmisten taitojen sekä teknologian ja prosessien välillä. Datataitojen parantaminen ja uudenlaisen kulttuurin juurruttaminen ei ole vain IT-osaston tehtävä, vaan koko yrityksen laajuinen joukkuelaji.

Onnistuminen vaatii johdon täyttä sitoutumista ja perusteellista muutosta dataa koskeviin ajattelutapoihin. Työntekijöitä ja tiimejä täytyy kouluttaa jatkuvasti lisää ja kannustaa innovointiin datan avulla.

Tulevaisuudessa dataa on vielä enemmän kuin nyt. Jos ihmiset, taidot, prosessit ja infrastruktuuri eivät muutu, se on sama kuin yrittäisi saada sujuvan liikennevirran moottoritielle kymmenkertaisella automäärällä.

Viimeistään nyt täytyy alkaa purkaa dataparadoksia – ja nousta kohti datanirvanaa!

Antero Sarén

Technology and new business enthusiast, blog writer

Antero on pitkän linjan tietoyhteiskuntavaikuttaja, ihmisläheinen johtaja sekä intohimoinen mökkeilijä, kuntoilija ja luonnossa liikkuja. Hän toimii tällä hetkellä Dellin toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on ollut erilaisissa johtotehtävissä muun muassa VMwarella, Postilla ja Compaqilla.

Lisää vaikuttajalta Antero Sarén


Lisää kategoriasta Johtaminen