Bonfire.fi

Yrityksen tarkoituksen on vastattava sidosryhmien odotuksiin

Paljon on keskusteltu yritysten roolista yhteiskunnassa ja yritysten olemassaolon oikeutuksesta. Tähänastinen tavoite liiketoiminnan tuottoisuudesta osakkeenomistajille on muuttumassa. Yritysten odotetaan määrittelevän itselleen tarkoituksen (purpose) ja tasapainottelemaan erilaisten sidosryhmien odotusten kanssa. Monien sidosryhmien odotukset liittyvät vastuullisuuteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Keskustelu yritysten tarkoituksesta aktivoitui entisestään sijoitusyhtiö BlackRockin toimitusjohtajan Larry Finkin vuonna 2019 lähettämistä kirjeistä osakkeenomistajilleen, toimitusjohtajille, ja asiakkailleen sekä Business Roundtablen “the purpose of a corporation” lausunnosta elokuussa 2019. 

Lausunnon mukaan yritysten tulee sitoutua tuottamaan arvoa asiakkaille, panostamaan työntekijöihinsä, toimimaan reilusti alihankkijoiden kanssa, tukemaan yhteisöjä ja luomaan pitkän aikavälin arvoa osakkeenomistajille.

Keskustelu tästä tulee dominoimaan vuotta 2020, ja yritysten odotetaan huomioivan arvonluonnissaan sidosryhmiensä odotukset paljon entistä laajemmin.

Kaikkien sidosryhmien tarpeet eivät aina kohtaa. Johdon, hallituksen ja sijoittajien täytyykin yhdessä löytää oikea tasapaino määritellessään yrityksen tarkoitusta ja sitä, miten menestystä mitataan, siitä raportoidaan ja viestitään.

BlackRockin kirjeissä on yhteistä eri toimijoiden tarve tehdä tuottoisia pitkän tähtäimen suunnitelmia ja päätöksiä.

Kirjeessään toimitusjohtajille Fink toteaa, että yritysten pitkän tähtäimen näkymät määrittelee nyt ilmastonmuutos. 

Yhä useampi niin yksityishenkilö kuin sijoitusyhtiö haluaa sijoittaa vastuullisesti. Jotta vastuullinen sijoittaminen on mahdollista, yritysten johdon ja hallituksen on sitouduttava vastuulliseen toimintaan. Tämä tarkoittaa ESG-asioiden huomioimista (Environmental, Social, Governance) muun muassa strategiassa, raportoinnissa ja riskienhallinnassa ja erityisesti tietenkin ihan jokapäiväisissä päätöksissä. Tällä yritys voi osoittaa sijoittajille, että toiminta tähtää menestykseen pitkällä tähtäimellä ja pystyy vastaamaan eri sidosryhmien odotuksiin.

Mitä nämä mainitut asiat sitten tarkoittavat yrityksen johdolle ja hallitukselle?

Ellei yrityksessä ole toiminnan tarkoitusta vielä kiteytetty, tämän tulisi olla johdon agendalla viimeistään nyt.

Toki pelkkä asian käsittely johdon kesken ei riitä, mutta se on hyvä alku, ja asiaa tulee käsitellä koko henkilöstön kanssa. Tarkoituksen uskottavuutta on myös hyvä testata sidosryhmillä. 

Entä vastuullisuus: mikä yrityksen suhtautuminen on vastuullisuusasioihin, liittyvät asiat sitten ympäristöön tai muihin vastuullisuuden aspekteihin kuten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? Moni tai varmasti suurin osa yrityksistä on jo linjannut tätä asiaa. Toteamus, että toimimme vastuullisesti, ei kuitenkaan enää riitä, vaan vastuullisuus pitää osoittaa teoilla ja tuloksilla. Sidosryhmät arvioivat, miten meni ja tänä päivänä tällä arviolla on merkitystä.

 

Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

PwC

toimitusjohtaja

Intohimoni on ihmisten johtaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja parhaan asiakaskokemuksen rakentaminen sekä koripallo. Olen tällä hetkellä PwC Suomen toimitusjohtaja. Yli 1100 asiantuntijan voimin luomme luottamusta yhteiskuntaan ja ratkaisemme asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, tehostamaan prosessejaan ja raportoimaan luotettavaa taloudellista tietoa.

Lisää vaikuttajalta Mikko Nieminen


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys