Bonfire.fi

Hyvä johtaminen on innostamista ja vahvuuksien löytämistä

Mikko Nieminen

Yhtä totuutta hyvästä johtamisesta ei ole olemassa. On vain erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia aiheesta.

Millä taustalla minä sitten kirjoitan näkemyksistäni? Olen itse johtanut viimeiset 15 vuotta erilaisia tiimejä, ryhmiä, liiketoimintoja ja nyt viimeiset viisi vuotta toimitusjohtajana ensimmäistä kertaa koko yhtiötä, joka työllistää tänä päivänä jo 1 200 henkilöä. Olen saanut harjoitella johtamista erilaisissa tilanteissa, olla erilaisten esimiesten johdettavana ja luonnollisesti nauttinut työskentelyissä moninaisissa tiimeissä.

Hyvä johtaminen muodostuu mielestäni seuraavista asioista:

1. Innosta

Nykypäivänä työtä tehdään useimmiten tiimeissä, ja sillä miten itse käyttäydymme, on iso merkitys myös muiden ihmisten fiilikselle ja tekemiselle. Organisaatiotasot ja rakenteet eivät tee mitään, me ihmiset teemme. Johtamisessa pitää siis keskittyä hyvään ihmisistä lähtevään kannustavaan johtamiseen ja innostamiseen kaikilla organisaation tasoilla. Parhaat tiimit menestyvät valmentamalla – ei käskyttämällä.

2. Arvosta ja löydä vahvuudet

Mielestäni hyvän johtamisen perusta on ihmisten vahvuuksien tunteminen. Olen oppinut käytännössä, että jos henkilöllä on vahva sisäinen motivaatio tai intohimo tehdä asioita, tämä johtaa lähes aina hyvään lopputulokseen. Johtajan tehtävä on tunnistaa ja keskusteluttaa ihmisistä nämä vahvuudet esille.

Johtajan tehtävä on lisäksi luonnollisesti katsoa koko pelikenttää ja ohjata ihmisten tekemisiä niin, että kaikille pelipaikoille löytyy (tai kasvaa) talon sisällä sopivia pelaajia vahvuuksien ja intohimojen puitteissa – ja vielä sopivassa aikataulussa. Jos taas riittävästi osaamista ei löydy talon sisältä, tarvittavaa osaamista ja kompetenssia on haettava tarpeeksi ajoissa talon ulkopuolelta.

3. Kannusta, kiitä ja juhli onnistumisia

Maailman sivu on tehty tutkimuksia, jotka osoittavat positiivisen kannustamisen merkityksen siihen, kuinka arvostetuksi koemme itsemme organisaatiossa. Tunnemmeko luottamusta toisiamme kohtaan? Kasvattaako vai köyhdyttääkö esimiehemme itseluottamustamme?

Hyvään johtamiseen kuuluu se, että positiivisia tekijöitä nostetaan tietoisesti sille: juhlitaan voittoja, palkitaan hyvistä suorituksista ja tehdään kaikki tämä todella näkyväksi. Tällaiset teot ja positiivinen palaute parantavat itseluottamusta, minkä merkitystä yritysmaailmassakaan ei pitäisi aliarvioida. Omaan mielialaan pystyy vaikuttamaan ajattelemalla positiivisesti ja sama pätee koko organisaation tasolla.

4. Auta kehittymään ja menestymään

Johtajan rooli on palveluammatti. Johtajan tehtävä on mahdollistaa muiden menestyminen ja kasvaminen. Auttamalla tiimiläisiä saavuttamaan omat tavoitteensa esimies saavuttaa usein myös omansa. Yksin ei kukaan, ei johtajakaan, nykyään pärjää, mutta yhdessä tekemällä saadaan ihmeitä ja haluttua muutosta aikaiseksi.

5. Johda esimerkillä

Hyvän johtajan pitää pystyä johtamaan vahvasti esimerkin voimalla. Johtajan pitää pystyä työskentelemään, kuten vaatii muitakin työskentelemään – ja mieluummin vielä vähän tiukemmin kuin muut. Johtajan pitää näkyä käytävillä, tapahtumissa ja myös yhä enenevässä määrin sosiaalisessa mediassa. Tarvitaan viestintää ja läsnäoloa monen kanavan kautta. Tästä kirjoitin enemmän blogissani Toimitusjohtajan viestintä – miksi ja miten viestin.

6. Hyödynnä koko organisaatiosi osaaminen

Paras viisaus harvoin asuu ylimmässä johdossa tai johtoryhmässä. Johtajan tehtävä on omalta osaltaan varmistaa, että on olemassa väylät ja tavat tuoda esille ajatuksia ja ideoita. Monet parhaista ideoista ja innovaatioista tulevat ns. eturintamasta työskenteleviltä ihmisiltä, jotka viettävät eniten aikaa asiakkaiden kanssa – oli sitten kyse ulkoisista tai sisäisistä asiakkaista.

7. Linkitä tavoitteet tukemaan strategiaa

Kokemukseni mukaan ihmiset haluavat oikeasti ymmärtää, miten heidän tekemisensä liittyy ns. isoon kuvaan – firman strategiaan, oman liiketoiminnan kehittymiseen ja oman ryhmän tekemiseen. Toki tänä päivänä lähtöoletus on, että hyvässä yhtiössä mahdollisimman paljon tietoa on kaikkien saatavilla ja asioista viestitään avoimesti, jolloin ihmiset pysyvät helpommin ajan tasalla missä mennään.

On silti tärkeää, että johtajat eri organisaation osissa aina välillä muistuttavat, miten asiat taas liittyivätkään toisiinsa ja isoon kuvaan. Myös tavoitteet tulisi linkittää strategiaan ja sitä tukemaan. Ison kuvan ymmärtäminen luo usein myös enemmän merkityksellisyyttä työhön.

8. Kannusta vastuun kantamiseen

Hyvä johtaminen linkittyy suoraan yrityskulttuuriin. Koen tärkeäksi luoda ilmapiiriä ja kulttuuria, jossa jokainen ottaa ja kantaa vastuuta omasta toiminnastaan ja on toiminnassaan tavoitteellinen.

Asiantuntijaorganisaatiossa on lähtökohtaisesti vain fiksuja ja hyvin koulutettuja ihmisiä töissä. Tähän pyritään tiukalla ja ammattitaitoiselle rekrytoinnilla ja kiinnittämällä jo rekrytoinnissa huomiota substanssiosaamisen lisäksi mm. firman ja ihmisten arvomaailmojen sopivuuteen. Lähtökohta johtamisessa pitää olla, että jokainen kantaa vastuunsa omasta tontistaan. Kun sovitaan, että jotain tehdään, se myös tehdään. Jos tekemiseen tarvitaan apua, on henkilön omalla vastuulla sitä pyytää. Yhtä lailla muiden vastuulla on auttaa pyydettäessä.

9. Hae palautetta oman itsesi kehittämiseksi

Keskeistä johtamisessa ja henkilökohtaisen vastuun kantamisessa on itsensä johtaminen ja kehittäminen. Parhaat esimiehet ja myös asiantuntijat ovat käyttäneet merkittävästi aikaa ymmärtääkseen omat vahvuutensa ja kehityskohteet ja myös sen, miten oma tekemisen tapa vaikuttaa muihin. Palautteen pyytäminen 360 astetta -periaatteella on tässä keskeistä: miltä oma johtaminen ja tekeminen tuntuu muista? Miten sitä voi kehittää? Palautetta pyydetään nimenomaan tavoitteellisesti itsensä kehittämistä varten, ei muita varten.

Tämä on henkilökohtainen näkemykseni hyvästä johtamisesta. En väitä, että tämä on sen parempi kuin mikään mukaan tapa johtaa. Hyviin tuloksiin voi päästä hyvinkin erilaisilla johtamistavoilla. Jokaisen yrityksen olisikin hyvä miettiä, mikä on se johtamistapa, joka kyseisessä yhtiössä auttaa kurkottamaan pitkällä aikavälillä parhaaseen lopputulokseen. Suosittelen myös vahvasti, että johtamistapa kirjoitetaan yhtiössä auki siten, että siitä on helppo viestiä koko henkilöstölle.

Jokainen ihminen on oikeutettu hyvään johtamiseen! Jatketaan keskustelua somessa!

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Bonfire.fi-bisnesmediassa syksyllä 2019. 

Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

PwC

toimitusjohtaja

Intohimoni on ihmisten johtaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja parhaan asiakaskokemuksen rakentaminen sekä koripallo. Olen tällä hetkellä PwC Suomen toimitusjohtaja. Yli 1100 asiantuntijan voimin luomme luottamusta yhteiskuntaan ja ratkaisemme asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Autamme yrityksiä kasvamaan, tehostamaan prosessejaan ja raportoimaan luotettavaa taloudellista tietoa.

Lisää vaikuttajalta Mikko Nieminen


Lisää kategoriasta Johtaminen