Bonfire.fi

Viestinnällä luottamusta kriisiaikana – johtoryhmän etävalmennus

Jukka Saksi
Koronakriisi haastaa yritysten johtajuutta, arvoja ja viestintää uudella tavalla. Myyntiä ei voi lopettaa, mutta toimivatko vanhat metodit kriisissä? Tilanne luo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia rakentaa luottamusta ja palvella sidosryhmiä. Ylimmällä johdolla tulisi olla mediallistumisen ilmiön vaikutuksista sekä yhtiön viestinnällisestä profiilista yhteinen näkemys, koska se heijastuu kaikkeen johtamiseen. Etäsparraus selkeyttää, oivalluttaa ja auttaa johtoa tekemään uuden tiedon valossa parempia päätöksiä. Valmennus huomioi yrityksen arvot ja auttaa rakentamaan niistä viestinnällisiä vahvuuksia.

 

KENELLE:

Yrityksen johtoryhmille ja asiakkuuksista vastaavalle tiimille. Etävalmennus on yrityskohtainen ja suositeltava osallistujamäärä max. 14 henkilöä.

 

ETÄVALMENNUKSEN JÄLKEEN RYHMÄLLÄ ON PAREMMAT VALMIUDET:

 • hahmottaa kriisiytynyt ja mediallistunut toimiympäristö sekä arvioida yrityksestä käytävää julkista keskustelua
 • hahmottaa luottamusta edistävät viestinnälliset teemat, sisällöt ja kanavat
 • arvioida kriisitilanteeseen soveltuvia myynnillisiä viestintätoimenpiteitä
 • havaita syy- ja seuraussuhteet, joiden kautta sidosryhmät tekevät arvopohjaisia valintoja
 • hahmottaa, miten avainhenkilöiden viestintä vaikuttaa asiakkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden toimintaan
 • oivaltaa yrityksen maineen rakentuminen kriisiaikana ja löytää keinoja maineen vahvistamiselle
 • löytää tapoja edistää yrityksen kiinnostavuutta työpaikkana ja helpottaa kontaktien saamista
Etävalmennuksen avulla ryhmä oppii rakentamaan vahvaa brändiä uudella tavoin. Sitä kautta asiakaskontakti, myynti ja rekrytointi helpottuvat. Aiheeseen pureudutaan ymmärrettävien viitekehysten, havaintojen ja arjen kokemusten kautta. Ryhmä soveltaa niitä omaan työhönsä.
KATSO VIDEO ARVOJEN VAIKUTUKSISTA SIDOSRYHMIEMME VALINTOIHIN

 

TOTEUTUS

Etävalmennus toteutetaan 2 x 1,5h etätyöpajoina verkossa. Osallistujat saavat siihen linkin ja voivat esittää työpajoissa kysymyksiä ja kommentteja. Ohessa esimerkki valmennuksen teemoista ja jaksotuksesta. Tarkempi sisältö räätälöidään valmistautumispuhelussa.
 1. Valmistautuminen: 1 h puhelu, jossa kartoitetaan asiakasyrityksen tilanne, tavoitteet ja keskeiset teemat.
 2. Etätyöpaja 1: Mediallistuminen on muuttanut toimiympäristöämme (1,5h)
  • Media-areenoiden roolit ja linkittymiset toisiinsa
  • Kokonaisvaltaisen mediaympäristön vaikutus yrityksen myyntiin
  • Sosiaalinen media ja omat mediat myynnin työkaluina
  • Ryhmän oma arviointi yrityksen tärkeimmistä sidosryhmistä
  • Mainetutkimuksen havainnot ja peilaus viestintästrategiaan
  • Ryhmän oma arviointi suurimmista mainekriisin teemoista
 3. Etätyöpaja 2: Myynnin ja työnantajakuvan vahvistaminen (1,5 h)
  • Uskalla olla proaktiivinen ja kasvollinen
  • Oma arviointi asiakkaita kiinnostavista viestintäsisällöistä
  • Sidosryhmien arvokäsitysten ymmärtäminen
  • Vinkit ajatusjohtajuuteen ja asiakkaiden mielenkiinnon herättämiseen
  • Turhan vastakkainasettelun välttäminen ja luottamuksen rakentaminen
  • 15 tapaa tuottaa kiinnostavia sisältöjä someen
  • Yhteenveto ja suositukset jatkoon

 

HINTA

5.500€ + ALV, sisältää 1 h valmistautumispuhelun ja 2 x 1,5h etätyöpajojen vetämisen verkossa. Etävalmennusten ajankohdat sovitaan asiakaskohtaisesti.

 

PALAUTTEITA ASIAKKAILTA:

”Herätti ajattelemaan johtamisympäristöä uudella tavalla ja hyödyntämään omia medioita ja somea sekä myynnin että maineen kasvattajana.” (pk-yrityksen toimitusjohtaja)
”Oivalsin, miten voin tuottaa someen ja omaan mediaan sisältöjä, joiden avulla asiakkaat huomaavat osaamiseni ja voin hyödyntää sisältöjä myynnin tukena.” (lakimies-yrittäjä)
”Auttoi oivaltamaan, miten omalla viestinnällä voi kertoa arvoista ja kulttuurista. Se on auttanut rekrytoinnissa.” (yrittäjä)
”Kysymykset ja vaihtoehtoiset ideat auttoivat suunnittelemaan tulevia päätöksiä. Koin valmennukset erittäin hyödyllisiksi.” (perheyrittäjä)

 

KOULUTTAJA

Jukka Saksi on aktiivisesti viestivä ja laajasti verkostoitunut johtajuusviestinnän konsultti, joka on tehnyt #johtajaonmedia -teemastaan jo pienen ilmiön. Jukka on artesaani ja aikuisiällä opiskellut KTT sekä MBA. Ennen siirtymistään viestintävalmentajaksi hän työskenteli 15 vuotta johtamistehtävissä eri toimialoilla. Jukka on kouluttanut paljon pk-yrityksissä, julkisen sektorin organisaatioissa ja järjestöissä. Asiakkaina ovat olleet isommista organisaatioista mm. Ilmarinen, Tamro, Veho, ALD, Fennovoima, Lowell Suomi, Luona, STM, Senaatti, Kuntaliitto, Helsinki, Espoo, Kempele, Finnvera, Siun sote ja Verohallinto.
Jukka kirjoitti 2016 Kultasulka-palkitun Johtaja on Media! -kirjan ja kesäkuussa 2020 ilmestyvän Arvovalta-kirjan. Hän valmentaa johtajia ja asiantuntijoita löytämään oman tapansa viestiä niin, että se tuntuu mielekkäältä ja toimii.

 

 

Lisätietoja info@bonfire.fi

Jukka Saksi

Johtajaonmedia.fi

Johtajuusviestinnän valmentaja

Matka artesaanista kauppatieteiden tohtoriksi on ollut matka omaan johtajuuteen. Missiona uudistaa johtajuutta valmentamalla johtajia löytämään luontevan tavan viestimiseen sekä yritysten tukeminen matkalla monikanavaiseksi mediaksi.

Lisää vaikuttajalta Jukka Saksi


Lisää kategoriasta Tulevaisuus