Bonfire.fi

Valmennus: Itseohjautuvuus ja kokeilukulttuuri – kasvussa ja muutoksen johtamisessa

Jukka Ala-Mutka
Oletteko lähtökuopissa tai jo vähän aikaa toimintaa kehittäneet kohti itseohjautuvuutta ja kokeilukulttuuria? Onko kokonaisuus vielä epäselvä ja onko erilaisia näkemyksiä siitä, mitä itseohjautuvuus ja kokeilukulttuuri konkreettisesti tarkoittaa. Tuntuuko, että ette pääse eteenpäin?

 

KENELLE:

Valmennus sopii erinomaisesti johtoryhmille, kasvuyrityksille tai yksiköille, jotka ovat nopeasssa kasvussa tai ovat kohdanneet epäjatkuvuuskohdan ja haluavat kehittää yrityksen ketteryyttä, itseohjautuvuutta ja kokeilukulttuuria.
Tällä startti-paketilla saat tehokkaasti kokonaisuuden haltuun puolen päivän aikana.
Valmennus on tarkoitettu yritysten johdolle, liiketoiminnan kehitykselle ja HR:lle sekä avainhenkilöille ja asiantuntijoille, yhteensä max 20 osallistujaa.

 

MIKSI:

Epäjatkuvuuskohta, jota voi myös kriisiksi kutsua, on iso mahdollisuus ja nyt nähdään, miten kokonaiset valtiot, kunnat ja yritykset kykenevät toimimaan, kun päällä on täysi kaaos. Koko Suomi harjoittelee nyt keväällä 2020 pakon edessä toimimaan digitaalisesti ja innovoimaan uutta liiketoimintaa. Kun toimintaympäristö on kompleksinen tai jopa kaaoksessa, emme voi toimia samoilla prosesseilla kuin aikaisemmin vakaissa oloissa, jossa parhaat käytännöt ratkaisevat asian kuin asian. Nyt parhaita käytäntöjä ei ole. Uudet käytännöt luodaan itse.
Kasvuyrityksen tulee luoda itsensä uudestaan monta kertaa ja kasvu hidastuu, kun perinteinen hierarkinen organisointi jäykistää toimintaa ja yrityksen reagointikyky alenee koon kasvaessa. Rakentamalla joustavuutta ja skaalautuvuutta voi kasvu jatkua ilman kasvusta johtuvia häiriöitä ja pullonkauloja.
Valmennuksella vältää myös mm. 10 teemaan liittyvän kirjan lukemisen 😉

 

VALMENNUKSET:

Kolmen (3 h) tunnin käytännönläheinen valmennus toteutetaan hyödyntäen interaktiivisia etätyökaluja, kuten Zoomia, tai myös lähiopetuksena koronaviruksen ja viranomaisten sen salliessa.
Valmennuksen tavoitteena on kasvattaa osallistujien ymmärrystä itseohjautuvuuden ja kokeilukultuurin  hyödyistä, hahmottaa muutosjohtamisen haasteet ja käydä läpi konkreettisia ratkaisuja, työkaluja ja toimenpiteitä, jolla muutos saadaan alkuun ja vauhti pidettyä yllä.
Valmennuksen aikana käymme läpi tutkittua tietoa, käytännön esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä muutoksen johtamiseen liittyen. Käytämme lopussa aikaa myös yhteiseen keskusteluun.
Osallistujat saavat lyhyen ennakkotehtävän, jossa pääsevät pohtimaan omaa tilannetaan ja jo esille nousseita kysymyksiä.
Valmentajana toimii kouluttaja, innovaattori ja tietokirjailija Jukka Ala-Mutka.
Valmennuksiani pidetään käytännönläheisinä, vahvaan kokemukseen perustuvina ja herättävinä ja joskus provokatiivisinakin. Puhun vain sellaisista asioista, joista minulla on konkreettinen tapaustutkimus, omakohtainen kokemus tai tieto perustuu tutkittuun tietoon.

 

KÄSITELTÄVÄT AIHEET:

 • Osallisuuden kokemus ja muutoksen aloittaminen
 • Avoin kulttuuri
 • Päätöksenteon hajauttaminen
 • Kokeilukulttuuri
 • Ketterä strategia
 • Ohjautuvuuden vaihtoehdot (mm. itseohjautuvuus, itseorganisoituminen, yhteisöohjautuvuus, parviohjautuvuus)
 • Johtamispalvelut, johdon ja esimiesten muuttuvat roolit ja tehtävät
 • Visio, arvot ja tarkoitus

 

AIKATAULU ESIMERKKI:

8:45 Kirjautuminen kurssialustalle alkaa
9:00 Aloitus ja esittäytyminen
9:15 Toimeenpanokyvykkyys (aiheet 1-4)
10:00 Tauko
10:15 Ohjautuvuuskyvykkyys (aiheet 5-8)
11:00 Tauko
11:15 Muutosjohtamisen virheet ja valmennuksen yhteenveto
11:40 Kysymykset ja vastukset
12:00 Valmennus päättyy

 

LOPPUTULOKSET:

 • Osallistujat ymmärtävät itseohjautuvuuden ja kokeilukulttuurin kokonaisuutena sekä muutosjohtamisen edellytykset ja hyödyt.
 • Hahmotat muutoksen aloittamisen edellytykset ja muutoksen/kasvun tuomat haasteet sekä uhat.
 • Saat paremman käsityksen organisaatiosi vahvuuksista ja heikkouksista.

 

HINTA:

3285 € + ALV (hinta max 20 henkilölle, yrityskohtainen valmennus)

HINTA SISÄLTÄÄ:

 • Valmennusten ennakkovalmistelut yhdessä yrityksen yhteyshenkilön kanssa, jossa valmennus mukautetaan yrityksen toimialaan ja tilanteeseen.
 • Suunnittelun ja materiaalin valmistelun
 • Ennakkotehtävä osallistujille ja tehtävän käsittelyn
 • 1 x 3 tunnin etävalmennuksen
 • 20 kpl Johtajuuden rakentajat kirjaa sis lähetyskulut Suomessa (voidaan lähettää jokainen kirja eri osoitteeseen)
 • Valmennuksissa esitettävän materiaalin
 • Tekninen toteutus

 

Valmentaja pidättää oikeuden muutoksiin oppimistavoitteen ja sisällön rajoissa. Sisältöä on mahdollista mukauttaa esimerkiksi toimialan (esim. teknologia, tuote tai palvelu) tai yksikön tehtävän mukaisesti (esim. asiakaspalvelu, tuotekehitys, myynti ja markkinointi, jne.) tai käsiteltävien case-tutkimusten mukaan (esim. isot yritykset, kasvuyritykset, pienet yritykset alle 100 henkilöä)

 

Lisätietoja info@bonfire.fi

Jukka Ala-mutka

Jukka Ala-mutka

Muutosjohtaja, TkT

Tietokirjailija ja johtajuuden rakentaja

Jukka on jatkuvasti uudistuva johtajuuden rakentaja jo yli 20 vuoden ajan. Kasvuyritykset ja isot muutoshankkeet ovat tehneet työkokemuksesta yhtä aikaa sekä laajan että syvän. Toiminnan ytimessä ovat muutoskyvykkyys ja ketterä toimeenpano. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita ei ole puuttunut.

Lisää vaikuttajalta Jukka Ala-mutka


Lisää kategoriasta Tulevaisuus