Bonfire.fi

Väärinymmärrettyä taloutta – arvonlisävero

Käyn tässä blogissa läpi koulutuksissani esiin tulleita talouden väärinymmärryksiä ja selitän niitä ymmärrettävämmiksi. Toivottavasti ymmärrys auttaa tekemään parempia päätöksiä ja keskustelemaan taloudesta oikein termein ja perustein – välttämään mahdollisesti joitakin kömmähdyksiäkin.

Timo Toivanen on TT Valmennuksen toimitusjohtaja, joka luennoi työkseen talouden osa-alueista.

Arvonlisävero

 Varsinkin aloittavien yrittäjien kanssa toimiessani kuulen usein näitä ajatuksia arvonlisäverosta: ”arvonlisävero vie koko kannattavuuteni” tai ”kassa on aina tyhjänä, koska joudun tilittämään valtiolle niin paljon arvonlisäveroa” tai ”mitä enemmän joudun tilittämään arvonlisäveroa, sitä kannattamattomampaa on toimintani ja sitä huonompi myös maksuvalmiuteni”. Käsittelen seuraavaksi nämä kolme väittämää.

”Arvonlisävero vie koko kannattavuuteni”

Useimmiten ongelmana ei ole arvonlisävero, vaan hinnoittelu. Yrityksessä ei osata laskea kuinka paljon tuotteesta pitäisi saada verotonta myyntituottoa, jotta se kattaisi toiminnan kustannukset. Yrityksessä saatetaan ajatella kaikkia hintoja arvonlisäverollisina tai mikä pahinta: luulla, että yritys saa itselleen arvonlisäverollisen summan.

Arvonlisävero ei siis ole yrityksen rahaa, vaan valtion rahaa. Se on vain hetken lainassa yrityksen tilillä.

”Kassa on aina tyhjänä, koska joudun tilittämään valtiolle niin paljon arvonlisäveroa”

Tätä pohtiessa pitää ensin huomioida maksuajat. Oletetaan, että yrityksen myyntilaskuilla maksuaika on tehokas esim. 14 pv netto tai yritys myy tuotteensa kuluttaja-asiakkaalle käteisellä, jolloin asiakas maksaa myyntihetkellä.

Näissä tapauksissa yritys saa asiakkailta arvonlisäverot tililleen aikaisemmin kuin se tilittää ne valtiolle. Tällöin arvonlisävero ei heikennä maksuvalmiutta, vaan mitä suuremmaksi kuukausittainen arvonlisäveron tilitys kasvaa, sitä enemmän tilillä pitäisi olla rahaa jatkuvasti.

Maksuvalmiuden hallinnassa tulee ymmärtää, että arvonlisävero on vain hetken yrityksen tilillä lainassa valtiolta. Arvonlisäveron tilityshän menee niin, että esim. tammikuun arvonlisäverot tilitetään maaliskuun 12. päivä.

”Mitä enemmän joudun tilittämään arvonlisäveroa, sitä kannattamattomampaa on toimintani”

Tämä asia on lähtökohtaisesti päinvastoin. Mitä enemmän yritys tilittää arvonlisäveroa valtiolle joka kuukausi, sitä kannattavampaa toiminnan pitäisi olla.

Kannattavuusongelma saattaa olla todellinen, jos yritys on investoinut liikaa tai epätehokkaasti pitkävaikutteiseen omaisuuteen tai sen varastonkierto ei ole kunnossa ja pääomaa sitoutuu liikaa varastoon tai sillä on liikaa hävikkiä tms.

Useimmiten kannattavuusongelman syy on jossakin muussa tekijässä kuin arvonlisäverossa. On kuitenkin olemassa poikkeustilanteita, joissa arvonlisävero saattaa aidosti vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Näin tapahtuu sellaisten tuotteiden tai palvelujen kohdalla, joissa kilpailija pystyy tuottamaan samaa tuotetta tai palvelua alhaisemmalla arvonlisäverokannalla tai on jopa kokonaan vapautettu arvonlisäverosta.

Näitä esimerkkejä ovat esim. pientä sivutoimista liiketoimintaa harjoittavat, koska nykyisen lainsäädännön mukaan alle 10 000 € vuosittaista liikevaihtoa tekevät ovat arvonlisäverosta vapautettuja ja alle 30 000 € vuosittaista liikevaihtoa tekevät osittain vapautettuja. Toinen esimerkki voisi olla esim. personal trainer -palvelu vs. fysioterapia. Nykyisen tulkinnan mukaan personal trainer -palvelun arvonlisäverokannan tulisi olla 24 % ja fysioterapeutit tuottavat palvelunsa 0 % verokannalla.

Timo Toivanen

Timo Toivanen

Yrittäjä, TT Valmennus Oy

Yritysvalmentaja, oivalluttaja

Lisää vaikuttajalta Timo Toivanen


Lisää kategoriasta Talous