Bonfire.fi

Laura Juvonen: ”Teknologiateollisuus tarvitsee 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä”

SuomiAreenan keskustelut vilisivät sanoja osaamispula, osaamistarve, koulutus, aivovuoto. Osaaminen – tai oikeastaan osaajien puute – on noussut isoksi haasteeksi Suomessa. Siksi Teknologiateollisuus käynnistää uuden strategisen osaamisen kasvuohjelman. Teknologiateollisuuden Laura Juvosen (johtaja, kasvu ja osaaminen) mielestä osaaminen on jopa tärkein kilpailukykytekijä Suomessa. Erityisesti ICT-alalla haaste on iso: mistä löytää 53 000 uutta osaajaa jo lähitulevaisuudessa?

Bonfiren Elisa Kitunen haastattelu Lauraa SuomiAreenalla. Katso haastattelu videolta tai lue tästä:

Miksi Teknologiateollisuus ry käynnistää strategisen osaamisen kasvuohjelman juuri nyt?

”Osaaminen on nousemassa yrityksissä yhä tärkeämmäksi strategiseksi kysymykseksi. Olemme huomanneet, että kasvua hakevat yritykset nostavat osaamisen ja osaajien saatavuuden ihan keskeiseksi asiaksi siinä, onko mahdollisuuksia onnistua kasvutavoitteissa. Haluamme nostaa tämä esille ja lähdetään miettimään ihan konkreettisia keinoja, joita yritysjohtajan tulee tehdä niin,  jotta yritys pystyy vastaamaan osaamishaasteeseen myös pitkällä aikavälillä.”

Mitä suomalaisorganisaatiot tekevät jo nyt osaamishaasteen edessä?

”Paljon. Suomessa liiketoiminta pohjautuu usein korkeaan osaamiseen, tietoon ja teknologiaan. Sen takia osaamisen tarve kasvaa koko ajan. Tarvitaan myös yhä korkeampaa osaamista. Tällä hetkellä teknologiateollisuuteen rekrytoitavista uusista ihmisistä 60 prosentilla pitäisi olla korkeakoulutus tai sitä vastaava osaaminen. Samaan aikaan osaamistarpeet muuttuvat nopeasti. Kyseessä on iso strateginen haaste.”

Yritykset eivät enää vain nojaudu kouluihin vaan lähtevät myös itse kouluttamaan uutta sukupolvea sekä kokenutta henkilöstöään. Metsäteollisuusyhtiöt ovat olleet tässä hyviä esimerkkejä.

”Myös ICT-yritykset ovat tehneet tätä. Siellä on murtumassakin perinteisen tutkinnon merkitys, jolloin osaamispohja rakentuu pitkälti töissä. Pohjaosaamisen tarve ei kuitenkaan katoa mihinkään. Esimerkiksi matemaattiseen osaamiseen meidän tulee yhä panostaa ja meidän koulutusjärjestelmällä on siinä tosi iso rooli. Mutta samaan aikaan ICT-yrityksissä mietitään paljon tiimirakennetta: yksilö pohtii usein sitä, millaisen tiimiin ja tiimin jäsenten kanssa pääsen tekemään, millaisille asiakkaille ja kuinka kiinnostavia projekteja sekä kehittyykö oma osaaminen.”

Teknologiateollisuus tarvitsee 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Mistä nämä osaajat tulevat?

”Tosi hyvä kysymys. Kysyin täällä Porissa eräältä ison suomalaisen yrityksen dataliiketoiminnan johtajalta, että mistä rekrytoit ihmiset. Hän vastasi, että ei oikein mistään. Niitä on etsittävä kissojen ja koirien kanssa. Yksi harhaluulo on ollut se, että otsikoissa pyörii 10 000 uuden koodarin tarve. Pelkät ohjelmistokehittäjät eivät riitä vaan tarve on laajempi: tarvitaan esimerkiksi data-analyytiikan osaajia, järjestelmäintegraattoreita ja tietoturva-asiantuntijoita. Kaikilla näillä pitäisi olla sen lisäksi sen tietyn teollisuussektorin osaamista. Esimerkki hyvin tätä haastetta: tarpeet menevät yhä hienojakoisemmaksi.”

Miten suuressa osassa on uudelleenkoulutus? Reijo Karhinen kirjoittaa blogissaan näin:  ”Kyky oppia uutta on yksilön tulevaisuuden tärkein työelämätaito.”

”Ihan valtavan iso asia. Bisnes muuttuu jatkuvasti. Tarkoitus ei missään tapauksessa ole rekrytoida koko ajan uusia ihmisiä vaan parantaa yrityksen kykyä kehittää koko henkilöstön osaamista ja kumppanuuksia. Haluamme nostaa meidän ohjelmassakin esille pitkäjänteistä ja monipuolista näkökulmaa ongelmaan. Nykyisen henkilöstön hyödyntäminen riippuu yrityksen toimintakulttuurista. Erityisesti siitä, onko se oppimaan innostava. Ja kuinka me päästään yrityksen tarpeesta henkilötasolle ja ihmisten omiin vahvuuksiin ja kehityspolkuihin.”

Laura, kiteytä vielä pääviestisi yritysjohdolle.

”Osaaminen on täysin strateginen kysymys. Se saattaa olla jopa tärkein kilpailukykytekijä yritykselle tulevaisuudessa. Osaamiskysmyksen pitäisi ihan ehdottomasti olla johdon agendalla.”

Laura Juvonen

Laura Juvonen

Teknologiateollisuus

johtaja, kasvu ja osaaminen

Lisää vaikuttajalta Laura Juvonen


Lisää kategoriasta Tulevaisuus