Bonfire.fi

Parempi strategia kiinalaiseen tapaan

Pasi Sillanpaa

Yksi länsimaisen strategiatyön kompastuskivi on siihen kuuluva jäykkyys ajatella strategiaa vain kolmen keskeisen käsitteen kautta; strategia, taktiikka ja operaatiot. Esimerkiksi kiinalaisessa strategia-ajattelussa on kymmenen eri käsitettä, jotka limittyvät toistensa kanssa ja jakautuvat kolmeen eri kategoriaan; laskennallinen arvio, harhaanjohtamisen käsitteistö ja .neturaali strategiakäsitteistö*.

Strategiatyö vaatii luovuutta ja luovuus vaatii uusia lähestymistapoja. Kyse on hieman samasta, mitä on tapahtunut mäkihypyssä. Aikojen kuluessa on aina ollut vallalla oleva hyppyasento. Kilpailussa pärjääminen on ollut riippuvaista siitä, kuka toteuttaa asentoa parhaimmin ja kenellä on paras fyysinen kunto. Mutta sitten aina välillä on tullut joku, joka on keksinyt hyppyasennon uusiksi. Säännöt ovat käytännössä muuttuneet ja vanhalla asennolla ei ole enää ollut asiaa kovimpiin kilpailuihin.

Olemme jämähtäneet strategisessa ajattelussa vanhaan liian pitkäksi aikaa

Muoto rajaa valintoja. Jos ihmisille annetaan tehtäväksi miettiä visio, missio, strategia ja taktiikka, niin he miettivät ne kuin tekisivät peruskoulun rasti ruutuun -tehtävää. Jokaiseen kysymykseen saadaan järkevä vastaus ja kaikki ovat tyytyväisiä.

Tarkka muoto sopii tilanteisiin, joissa ei ole tarkoitus muuttaa mitään. Esimerkiksi tutkimustyötä toistetaan samalla tavalla siitä syystä, että tutukimusmenetelmän muutos ei antaisi eri vastausta. Tutkimuksen tavoitehan on löytää asioita, joita voidaan vakioida. Eli voidaan sanoa, että ne ovat juuri niin, koska koe on suoritettu riittävän monta kertaa ja aina on saatu sama vastaus.

Strategia tehdään kuitenkin aivan toista tarkoitusta varten. Strategian tehtävä on reagoida muuttuviin tilanteisiin yllättävällä tavalla. Eli kun vaikkapa taloussuhdanne muuttuu negatiiviseksi, säästämisen sijaan investoidaankin asioihin, mihin muut eivät investoi. Tai kun kilpailija haastaa muut hintakilpailuun, ei osalilstutakaan siihen, vaan mennään omalla linjalla.

Erinomainen strategiatyö rikkoo ajatuksen strategiasta, operaatioista ja taktiikasta

Maailma on yhä monimutkaisempi. Kuluneen sanonnan mukaan kaikki liittyy kaikkeen. Ihmisten tunteet, poliittinen tilanne, taloussuhdanne, teknisen kehityksen vaihe, työvoiman saatavuus, väestörakenteen muutokset, raaka-ainevarojen saatavuus, jne., ovat kaikki riippuvaisia toisistaan. Siksi strategiatyössäkin asioita tulee arvioida aivan uusista näkökulmista.

Miten esimerkiksi teemme suunnitelman, joka ei paljastu liian aikaisin kilpailijoille, mutta on ensimmäiisestä hetkestä lähtien innostava asiakkaillemme? Silloin rakennamme vaikka liiketoiminnan Uberin tapaan. Ei Uberin strategian perimmäinen tavoite ole tarjota taksipalveluita kuljettajan kanssa, vaan rakentaa valmis asiakaskunta ja infrastruktuuri automaattiselle taksi- ja pakettiliikenteelle.

Perinteisten länsimaisten liikkeenjohtomallien rinnalle tarvitaan Clausewitzia ja Sunzia

Strategiatyö vaatii abstraktia ajattelua. Siihen pitää lisätä enemmän elementtejä legendaarisilta kiinalaisilta ajattelijoilta, kreikkalaisilta filosofeilta ja länsimaisen sodankäynnin mestarilta. Strategia on paljon enemmän psykologiaa kuin toimintaa. Viestinnällä ja harkinnalla saadaan usein ratkaisevasti parempia tuloksia kuin mitoittamalla hyökkäyksen voimavarat oikein. Kiinalaisen sodankäynnin korkein taso on voittaa sota ilman taistelua. Suurin sotapäällikkö on sellainen, joka ei joudu voiton vuoksi vuodattamaan verta.

Jos olette huomanneet, oveluudella on taloudessa päästy pitkälle. Oveluutta voi käyttää eettisesti oikein tai väärin. Eettisesti oikea oveluus on erityisesti eurooppalaisille sopiva lähestymistapa strategiaan.

Peräänkuulutan länsimaisten perinteisten strategiamallien haastamista. En hylkäisi niitä kokonaan, mutta ottaisin ne käyttöön vasta sitten, kun ajattelu on riittävän kypsää. Muussa tapauksessa liian moni yritys päätyy v-tyylin hyppytekniikkaan, vaikka parempikin olisi tarjolla. Sitä vaan ei kukaan ole vielä keksinyt.

*) Alun kiinalaisen strateigakäsitteistön jaon esittää Matti Nojonen kirjassaan Jymäyttämisen taito.

Pasi Sillanpaa

Pasi Sillanpää

Kuudes Aisti Oy

Strategisti

Strategiatyön ja markkinoinnin ammattilainen Pasi Sillanpää tuntee erottuvien strategioiden ja markkinointikonseptien lainalaisuudet. Hän tuntee strategiatyötä tiedon jalostamisesta ja päätöksenteon kautta toimeenpanoon. Pasi sekä auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä ja johtamaan muutosta että puhuu ja kirjoittaa aktiivisesti aiheen ympäriltä.

Lisää vaikuttajalta Pasi Sillanpää


Lisää kategoriasta Johtaminen