Bonfire.fi

Johtaminen muutoksessa: energiayhtiöihin tarvitaan lisää kaupallista ajattelua

Energia-ala on ollut perinteisesti melko tuotantokeskeistä, hyvin tuottavaa liiketoimintaa. Kuntaomisteisilla yhtiöillä ei ole ollut suuria taloushuolia eikä asiakkaista ole tarvinnut kilpailla verisesti. Kunnon kilpailua on ollut lähinnä sähkömarkkinoilla niiden vapauduttua 1990-luvulla. Siinäkin asiakasvaihtuvuus on rajallista, verrattuna esimerkiksi teleoperaattoreiden asiakasvaihtuvuuteen. Asiat muuttuvat kuitenkin vauhdikkaasti.

Energia-ala on murroksessa, jonka taustalla vaikuttavat ilmiöt ilmastonmuutoksesta, kaupungistumisesta ja hiilineutraaliuudesta digitalisaatioon. Itse haluan tuoda energia-alalle lisää myös kaupallisuutta ja talousajattelua: kuntaomisteinenkin yhtiö voi toimia pörssiyhtiön lailla, trimmattuna ja tuloskykyisenä, joka parantaa toimintaansa kvartaalista toiseen.

Murros ja muutokset tuovat johtamiseen sekä haasteita että mahdollisuuksia uudistua. Kun hyvän johtamisen ja asiakkaiden kuuntelemisen lisäksi tarkkaillaan liiketoiminnan ja talouden kehitystä maailmanlaajuisesti ja keskitytään uudistumiseen, ollaan hyvällä tiellä.

Muutos kumpuaa innovatiivisuudesta, ketteryydestä, eri osaamisten ja alojen törmäytyksistä ja parhaista oivalluksista sekä nopeasta toimeenpanosta. Varman päälle toimiminen tulee korvata hallitulla riskinotolla ja nopeudella, muuten ei riittävää muutosta ei tapahdu. Muutosmatkaa edistävät selkeät tavoitteet, mittarit sekä palkitsemisprosessit, joiden pitää olla kilpailukykyiset.

Energia-alalla uudistumisen rinnalla on muistettava luotettavuus: pidämme yhteiskunnan rattaat pyörimässä myös poikkeustilanteissa. Energiayhtiöillä on tiukat huoltovarmuusvaatimukset, jotka on sovitettava liiketoiminnan uudistuessa radikaalistikin. Myös energia-ala on joutunut sopeutumaan uuteen normaaliin, jossa johtaminen vaatii uutta näkökulmaa. Koronapandemia on pakottanut monet meistä digiloikkaan ja priorisoimaan oman työn tavoitteita. Energiayhtiöissä se on jakanut henkilöstön rankasti kahtia: tuotannon parissa työskentelevät tekevät hyvin suojattua lähityötä, kaikki muut tekevät etätöitä.

Johtamisella on iso merkitys organisaatioiden ja yritysten menestyksessä. Johtamista voi jatkuvasti kehittää ja parantaa, oppia uutta. Erityisen hyvin uuden oppiminen onnistuu, kun hyppää itselle kokonaan uuteen maahan tai uudelle toimialalle – olen oppinut valtavan paljon vuoden matkalla Helenissä. Ala on mielenkiintoinen, ja mahdollisuuksia uudistumiseen löytyy. Muutos on aina mahdollisuus.

Juha-Pekka Weckström

Helen Oy

Toimitusjohtaja

Teknillistä fysiikkaa korkeakoulussa opiskellut Juha-Pekka Weckström on luotsannut toimitusjohtajana Realia Groupia, Digitaa ja TeliaSoneraa. Nyt hän rakentaa Helenistä markkinoiden asiakaskeskeisimmän energiayhtiön, jonka tavoitteena on hiilineutraalius 2035. Vapaa-ajallaan JP pelaa golfia ja tennistä, metsästää ja mökkeilee.

Lisää vaikuttajalta Juha-Pekka Weckström


Lisää kategoriasta Johtaminen