Bonfire.fi

Teknologia ajoi itsensä luottamuskriisiin

micke paqvalen

Hiljattain julkaistussa GartnerinTop 10 strategic technology trends” -listauksessa esitellään strategisia teknologiatrendejä, joita yritykset tulevat kohtaamaan vuonna 2020. Yksi näistä trendeistä on nykyisen teknologiakehityksen myötä syntynyt luottamuskriisi.

Gartnerin mukaan teknologian luottamuskriisi on syntynyt, kun kuluttajat ovat heränneet tietoisuuteen heidän henkilökohtaisen datansa käytöstä ja hallinnasta. Kriisiä vahvistaa myös ymmärrys siitä, kuinka älykäs teknologia pystyy jo tekemään päätöksiä puolestamme.

“Näillä trendeillä on perustavanlaatuinen vaikutus ihmisiin ja ympäristöömme. Teknologian sijaan organisaatioiden olisi kiinnitettävä huomio vahvasti ihmisiin”, Brian Burke (Gartner Research VP) peräänkuuluttaa Gartner 2019 IT Symposiumissa Orlandossa.

Nämä ovat toki tärkeitä kysymyksiä ratkaista. Mutta olen sitä mieltä, että luottamuskriisi on jossain muualla. Kysymys on paljon isommasta kriisistä. Kysymys on johtajien, ja erityisesti teknologiajohtajien, vastuunkannosta.

Kehittyvät trendit eivät synny itsestään vaan ne ovat seurausta jo aiemmista valinnoista, joita teknologiasektorilla on tehty ja joita tullaan yhä tekemään. Valintoihin on liittynyt vahva tahtotila perustuen kasvuun ja suurempiin markkinaosuuksiin. Etusijalla ei välttämättä ole ollut ihmisten elämän laadun parantaminen kestävästi ja pitkällä aikavälillä.

Nyt tilanne on toinen. Olemme tilanteessa, jossa teknologiajohtajien ja sitä kautta myös yritysten täytyy päättää, mitkä valinnat tukevat parhaiten innovaatioita ja kehittävät kestäviä trendejä. Tästä päätöksenteosta kuluttajat ovat huolissaan. Heillä ei ole siihen näkyvyyttä, ei riittävästi tietoa, ja ei varsinkaan mitään kykyä vaikuttaa. Luottamusta ei ole, koska emme tiedä, mihin voimme luottaa.

Teknologiayrittäjien ja myös kaikkien muiden yritysten täytyy rakentaa uudella kestävällä tavalla kasvustrategia. Niiden täytyy olla avoimia ja läpinäkyviä toiminnastaan, olla 100% arvopohjaisia ja osoittaa tämä toiminnassa päivittäin.

Kysymys onkin, miten tämä luottamus rakennetaan uudestaan ja miten voimme synnyttää uusia innovaatioita tukemaan laadukasta ja kestävää arkea meille kaikille. Tämä on meille kaikille teknologiapäättäjille näytön paikka. Pystymmekö tekemään valintoja ja päätöksiä, jotka synnyttävät uusia trendejä, ja kantamaan myös vastuun niistä tuleville sukupolville? Pystymmekö ansaitsemaan niillä kuluttajien luottamuksen?

Micke Paqvalen

Micke Paqvalén

Trä Group

sarjayrittäjä

Lisää vaikuttajalta Micke Paqvalén


Lisää kategoriasta Johtaminen