Bonfire.fi

Kuinka kehittyä paremmaksi johtajaksi? Kysy itseltäsi nämä kolme kysymystä.

Laura Ahonen

Väitän, että kyetäkseen johtaa muita, tulee ihmisen osata johtaa ensin itseään. Yhtenä itsensä johtamisen avaintaitona pidän itsensä tuntemista. Ei kai Sokrateskaan aivan palturia puhunut lausuessaan mottonsa “tunne itsesi”.

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta mitkä sitten ovat konkreettisia keinoja opetella tuntemaan itseään paremmin. Esitän seuraavassa kolme kysymystä, joiden äärelle olen viime aikoina pysähtynyt.

1. Oletko läsnä?

Läsnäolo yhdistetään muun muassa kirkkaaseen ajatteluun, karismaan, empatiaan ja aitouteen, jotka kaikki ovat arvostettujen johtajien ja kanssaihmisten tunnusmerkkejä. Kirjailija-sijoittaja Tim Ferriss haastatteli kirjaansa Tools of Titans (2016) ison joukon omien alojensa huipputekijöitä Arnold Schwarzzeneggeristä Paulo Coelhoon. Yksi yleisin toistuva rutiini haastateltujen joukossa oli jonkinlainen meditointiharjoitus.

Meditaatio ja mindfulness ovat viime vuosina yleistyneet arkipuheeseen myös Suomessa. Meditaation hyödyistä on saatu tutkittua tietoa ja avuksi on kehitetty sovelluksia, jotka tekevät läsnäolon harjoittamisesta helpompaa. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa meditoida, vaan jokainen voi löytää itselle luontaisen keinon tarkkailla sisäistä maailmaansa, tapahtuipa se kävellessä, saunassa tai vaikkapa Oura-älysormuksen Moment-ominaisuuden kautta. Viimeksi mainittua olen itse käyttänyt rauhoittaakseni mieltäni päivittäin edes kymmenen minuutin ajaksi.

2. Ymmärrätkö ajatteluasi?

Nobel-palkittu Daniel Kahneman teki tunnetuksi käsitteet nopeasta ja hitaasta ajattelusta. Hitaamman päättelyn lisäksi käytössämme on intuitiivinen ajattelujärjestelmä – pidimmepä itseämme kuinka rationaalisena ja loogisena olentona tahansa. Sitten seuraa kinkkisempi kysymys: mitä intuitio oikeastaan on?

Kirjassaan Intuitio3 (2020) tutkija Asta Raami jakaa intuition kolmeen lajiin: vaisto-, asiantuntija- ja superintuitioon. Ensimmäinen liittyy usein pelkopohjaiseen käyttäytymiseen ja toinen kokeneiden tekijöiden, kuten työssään kouliintuneiden lääkäreiden alitajuiseen tietopankkiin. Superintuitio puolestaan on tyypillisesti keksijöiden ja visionäärien salainen ase, jonka käyttäjistä Nikolas Tesla ja Leonardo da Vinci ovat malliesimerkkejä.

Yhteyttä omaan intuitioon voi Raamin mukaan vahvistaa kehittämällä itsesäätelytaitoja ja kiitollisuuden tunnetta, pysähtymällä aluksi järjettömiltä vaikuttavien ajatusten äärelle, tutkimalla ja tekemällä havaintoja. Intuition roolin sanotaan korostuvan etenkin nopeissa muutostilanteissa tai kun lyhyessä ajassa tulisi luoda paljon uusia ideoita. Kuulostaa kovin ajankohtaiselta. Olisiko tässä ajattelun kehittämisen paikka?

3. Ovatko päivittäiset tapasi linjassa tavoitteidesi kanssa?

Oletko innokas asettamaan itsellesi tai tiimillesi uusia tavoitteita kuitenkaan aidosti kohtaamatta, mitkä päivittäiset teot johdattavat sinut tai yrityksesi kohti asetettuja päämääriä?

Yhdysvaltalaiskirjailija James Clearin (Atomic Habits, 2018) mukaan visiot ja tavoitteet toimivat motivoivina työkaluina, mutta pysyvien tapojen muodostamisessa on lopulta kyse tietyn identiteetin ja elämäntyylin omaksumisesta. Esimerkkinä Clear mainitsee olympialaisista haaveilevat urheilijat, joilla kaikilla on keskenään sama tavoite: päästä olympialaisiin. Erottava tekijä ei toisin sanoen ole asetettu tavoite, vaan päivittäiset rutiinit ja pienet yksityiskohdat harjoittelussa ja palautumisessa ratkaisevat, kuinka todennäköisesti urheilija tulee kilpailuissa pärjäämään.

Sanotaan, että yrityksen todellinen kulttuuri paljastuu, kun johtaja ei ole paikalla. Mikäli yrityskulttuuria ei ole viety konkreettisten toistuvien rutiinien tasolle, on ihmisten itseohjautuvuus heikoissa kantimissa.

Identiteettiin ja elämäntyyliin sidottu tavoite ei ole lukea 30 kirjaa tai juosta 10 maratonia vuodessa, vaan tulla lukijaksi tai juoksijaksi. Jos tavoitteesi on olla hyvä (itsesi-)johtaja, niin kuinka hyvin nykyiset tapasi palvelevat tavoitettasi hetki hetkeltä?

Laura Ahonen

Laura Ahonen

FT, Markkinoinnin tekijä

Lisää vaikuttajalta Laura Ahonen


Lisää kategoriasta Johtaminen