Bonfire.fi

5+1 työkalua tulevaisuuteen

Olen aina pitänyt sanonnasta, jonka mukaan yhden oven sulkeutuessa jossain toisaalla ikkuna aukeaa. Muutostilanteet ja erilaiset ilmiöt ovat aina olleet mahdollisuus luoda jotain uutta. Juuri tässä ajan hetkessä organisaatioilla on elämänsä tilaisuus määritellä uusiksi monia asioita ja kääntää vellova epävarmuus määrätietoiseksi tulevaisuuden johtamiseksi.

Se vaatii kuitenkin tahtoa ja työkaluja.

Johdon agendalla 2021 -raportilla on tänä vuonna viisi laajaa teemaa, jotka ulottuvat remotopiasta muuttuvaan johtamisen kulttuuriin (empatia), liiketoiminnan evoluutiosta sen revoluutioon ja asiakaskeskeisestä maailmankuvasta vastuulliseen liiketoimintaan. Liiketoimintaan ja johtamiseen vaikuttavia trendejä on tänäkin vuonna vaikuttava määrä. Jokainen niistä on mahdollisuus johonkin uuteen.

Trendillä viitataan ilmiöön, joka on jo laajasti tunnistettavissa. Kyseessä ei siten ole enää heikko signaali, joka ilmenee jossain reunoilla vaan ilmiö, joka tulee väistämättä vaikuttamaan yrityksen tai organisaation arkeen jollain aikavälillä. Mistä sitten tietää, mihin näistä trendeistä kannattaa kiinnittää huomiota?

Tein sinulle työkalupakin, jonka avulla pääset trendien kanssa vauhtiin omassa organisaatiossasi. Kysymyksiä kysyttäväksi, näkökulmia pohdittavaksi, pari templaa täytettäväksi, yhteensä 5 + 1 työkalua arkeen vietäväksi. Tässä osa  – koko dekin voit ladata täältä.

 

1 Trendit ja horisontin skannaus

Kaikki lähtee ilmiöiden tunnistamisesta, niiden voimien ja ajureiden nostamisesta esiin, joilla on merkitystä liiketoiminnalle. Asettakaa Johdon agendalla -raportilta nousevat ilmiöt kartalle, sen mukaan miten relevanttina kyseinen trendi näyttäytyy teidän yritykselle. Mitä lähempänä ydintä tietyt trendit ovat, sitä enemmän niillä on vaikutusta oman organisaation toimintaan.

Esimerkiksi Suomen yrittäjien tutkimuksen mukaan 70% suomalaisista haluaa jatkaa etätöitä pandemian jälkeenkin[1], mikä tarkoittaa sitä, että hybridityön trendillä on vahva todennäköisyys kiihtyä entisestään. Tarkastelkaa karttaa kriittisesti, mitä muita trendejä ja ilmiöitä esimerkiksi omaan toimialaan liittyen pitäisi nostaa kartalle?

trendit

Time Cone for Strategic Planning © Future Today Institute CC-BY-NC-SA-4.0

 

2 Vaikutus sidosryhmiin

Usein ilmiöiden tulkintaa värittää vahvasti organisaation oma näkökulma. Joskus joku muistaa nostaa esiin myös ilmiön vaikutuksen yrityksen asiakkaisiin, mutta harvemmin niitä tarkastellaan useamman sidosryhmän kautta. Tällöin jätetään myös suuri osa mahdollisuuksista havaitsematta. Minimissään jokainen ilmiö ja sen vaikutus pitäisi arvioida 3C -mallin kautta (Company, Customer, Competition) mutta työkalupakin mallissa on otettu myös kumppanit ja tulevaisuuden mahdolliset sidosryhmät mukaan.

Lataa sidosryhmämatriisi ja kaikki työkalut täältä.

 

3 Seitsemän kysymystä johtoryhmään

Tämä kysymyspatteristo on tullut tutuksi siitä, että se on alkujaan Shellin johtoryhmästä (hieman mukailtuna). Nämä kysymykset toimivat sekä johtoryhmän yhteisen työskentelyn pohjana, että mahdollisten yksilöhaastattelujen kysymysrunkona. Tärkeää on muodostaa yhteinen näkemys (synteesi) siitä, miten eri henkilöt hahmottavat organisaation tulevaisuuden erityisesti tiettyjen ilmiöiden näkökulmasta.

johtoryhmä

4 Trendien priorisointi

Priorisointi on usein se vaihe, mitä vältellään. Ei haluta tehdä hätäisiä johtopäätöksiä tai tehdä päätöksiä ylipäätään. Päätöksentekoon kun liittyy aina se riski, että päätös osoittautuu myöhemmin vääräksi. Arvaa mitä? Sinä tulet tekemään vääriä päätöksiä. Mitä kokeneempi johtaja, sen enemmän vääriä päätöksiä (näin karrikoidusti). Joten nyt kun se asia on käsitelty, voitaisiinko siirtyä eteenpäin?

Jos se helpottaa yhtään tuskaa, yksinkertainen priorisointimatriisi auttaa päätöksenteossa. Sen täyttämiseen et tarvitse kuin kaksi asiaa – käsityksen siitä millainen vaikutus ilmiöllä on kiihtyessään organisaatioon ja arvauksen siitä, millä vauhdilla ilmiö kehittyy. Matriisin mallipohjan löydät työkalupakista.

 

5 Skenaariot ja draiverit

Skenaariot ovat varmasti tulleet tutuksi monessa johtoryhmässä viimeisen vuoden aikana. Skenaariot ovatkin ketterän strategian perusta. Sen sijaan että lukitaan tietty tulevaisuuden kuva pidemmälle ajanjaksolle, hahmotetaan mieluummin useita vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia ja luodaan vaihtoehtoisia toimintamalleja sen varalta, että tietty skenaario toteutuu. Covid-19 on hyvä esimerkki ulkoisesta epävarmuustekijästä, jonka lopputulosta on vaikea ennustaa varmaksi. Samaan aikaan organisaatioilla on kuitenkin sisäisiä draivereita, joihin niillä on ainakin osittain valtaa vaikuttaa. Näitä sisäisiä draivereita ovat mm. investointeihin ja rekrytointeihin liittyvät päätökset tai panostukset tuotekehitykseen ja markkinointiin.

skenaariot

Asettamalla ulkoiset epävarmuustekijät ja sisäiset draiverit akseleille oheisen kuvan mukaan, voidaan muodostaa erilaisia skenaarioita ja niille strategisia vaihtoehtoja. Skenaarion muodostamisen lisäksi on hyvä tunnistaa ne signaalit tai raja-arvot, joista tiedämme että tietty kehityskulku on voimistumassa mikä tekee skenaarion toteutumisesta todennäköisempää.

skenaariot

Axes of Uncertainty © Future Today Institute CC-BY-NC-SA-4.0

 

+ 1 Trendi One-Pager

Työkalupakin loppuun olen lisännyt yhden one-pagerin, joka kokoaa yhteen ilmiöön tai trendiin liittyvät keskeiset havainnot ja teemat yhdelle sivulle. Tämän summary sivun voi hyvin koota esimerkiksi vain niistä trendeistä, jotka organisaatio haluaa ottaa tarkastelun kohteeksi.

executive summary

Voit ladata työkalupakin ja sen 5+1 työkalua kokonaisuudessaan täältä.

 

Lue seuraavaksi

 

Johdon agendalla on ylimmän johdon teemoihin keskittyvä sisältöbrändi. Sen tavoitteena on nostaa johtoryhmien ja hallitusten keskusteluun ajankohtaisia johtamisen teemoja ja ilmiöitä, juuri niitä aiheita mitä johdon agendalle kuuluu tai sinne pitäisi kuulua. Johdon agendalla kantaa ottavat johtajat ja asiantuntijat ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä – heitä yhdistää sekä rohkeus, että ennakkoluulottomuus, sekä kyky haastaa muiden ajatusten lisäksi myös omaa ajatteluaan.

Johdon agendalla – joka kuun ensimmäinen sunnuntai. Tule mukaan. 

Riikka Tanner

Frankly Partners

Business Director

Riikka Tanner on johdon neuvonantaja ja strategi, joka suhtautuu intohimoisesti tulevaisuuteen ja liiketoiminnan trendeihin. Johdon agendalla -artikkeleissaan Tanner pureutuu johtamisen ajankohtaisiin ilmiöihin omalla tinkimättömällä tyylillään.

Lisää vaikuttajalta Riikka Tanner


Lisää kategoriasta Johtaminen