Bonfire.fi

Yrityksen vastuullisuus – ketä kiinnostaa?

tietoturvasta

Vastuullisuus on trendikästä. Yritykset lisäilevät kaikessa hiljaisuudessa nettisivuilleen raporttejaan siitä, miten ovat onnistuneet kierrättämän pahvinsa ja noudattamaan yhdenvertaisuuslakeja. Tänä päivänä yrityksen vastuullisuus on monelle itsestäänselvyys, mutta yllättävän monelle vielä muusta liiketoiminnasta irrallinen osio. Aito vastuullisuus syntyy kuitenkin jokapäiväisestä tekemisestä – pienistä puroista ja isoista periaatepäätöksistä. Mitä hyötyä vastuullisuudesta on, ja miksi yrityksen pitäisi tehdä oma vastuullisuusstrategiansa?

Vastuullisuus on itseisarvo

Useimmat meistä haluavat ajatella olevansa hyviä ihmisiä. Sellaisia, jotka auttavat kadulla eksynyttä lasta, jotka välittävät ympäristöstä ja jotka kohtelevat kanssaihmisiä ystävällisesti ja arvostavasti. Vietämme edelleen suuren osan arjestamme töitä tehden, joten ei ole yhdentekevää, millainen työpaikka on. Mielellään ei myöntäisi olevansa töissä yrityksessä, joka on tunnettu työntekijöidensä huonosta kohtelusta tai luonnonvarojen tuhlaamisesta.

Resurssien säästäminen, työntekijöiden reilu kohtelu ja saman vaatiminen alihankkijoilta on yksinkertaisesti oikein. Vielä enemmän oikein on, jos ei tyydy minimitasoon, vaan haluaa olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta niin ympäristön, yhteisön kuin yksittäisten ihmistenkin kannalta.

Vastuullisuus on sitouttamiskeino

Työpaikka on asiantuntijatöissä valinta, ei itsestäänselvyys. Moni tekee valinnan muutamien vuosien välein uudelleen ja punnitsee, tarjoaako tuttu työ vielä innostavia haasteita. Yhä useampi kysyy nykyään itseltään: kuvastaako tämä työpaikka minua?

Mitä nuorempi työntekijä, sitä selvemmin näkyy vaatimus työnantajan vastuullisuudesta, kertoo kansainvälinen tutkimuksemme. Vastuullisuutta ei pidetä enää kivana lisänä, vaan välttämättömyytenä. Eurooppalaisista 73 % odottaa yritysten toimivan lainsäädännön edellyttämää minimitasoa vastuullisemmin esimerkiksi tuotteiden turvallisuutta koskevissa asioissa. Kolmasosa ilmoittaa, että vaihtaisi työpaikkaa, jos omassa yrityksessä ei noudatettaisi kestäviä käytänteitä. Luku tuskin pienenee tulevaisuudessa, joten viimeistään tässä vaiheessa yrityksen kuin yrityksen on verrattava omia arvojaan omaan tekemiseensä ja katsottava, kohtaavatko ne todellisuudessa.

Vastuullisuus on siis tämän päivän tärkeimpiä sitouttamiskeinoja yritykselle. Jos hyvistä tyypeistä haluaa pitää kiinni, on luotava ympäristö, joka tukee parhaiden tekijöiden arvoja. Vastuullisuuden pitää näkyä kaikessa työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta toimistotarvikkeisiin. Niinkin pieneltä tuntuva asia kuin tulostinten mustekasetit ovat vuositasolla merkittävä ympäristöä koskeva päätös: yli puolet tutkimukseen vastanneista sanoi, ettei tiennyt brändäämättömien mustekasettien olevan kierrätyskelvottomia eli toisin sanoen kaatopaikkajätettä. Ostoista vastaavat työntekijät ovat siis isossa roolissa toteuttamassa yrityksen vastuullisuutta. Heidän kouluttamiseensa on syytä panostaa.

Vastuullisuus tuo tulosta

Samainen tutkimus kertoi, että kolmasosa eurooppalaisista, etenkin milleniaalit, kertoisivat julkisesti, mikäli työpaikalla laiminlyötäisiin vastuullisuusasioita. Sisältä vuotavaa mainehaittaa pahempaa tuskin onkaan, sillä miten asiakas voisi luottaa yritykseen, jos sen omat työntekijätkään eivät luota?

Yli puolet myös maksaisi enemmän tuotteista, joiden valmistaja pystyy selkeästi osoittamaan sitoumuksensa ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Vastuullisuus onkin ehdottomasti aihe, josta yritysten olisi syytä viestiä enemmän. Vastuullisuus ei ole vain hyvän mielen puuhastelua – se on kannattavaa bisnestä.

 

tietoturvasta

Jarkko Huhtaniitty

HP Suomi

toimitusjohtaja

Lisää vaikuttajalta Jarkko Huhtaniitty


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys