Bonfire.fi

Yrittäjän koronaskenaarioita 1

Pasi Sillanpaa

Tarjoan koronakriisin aikana useasta eri lähteestä koottua tietoa kriisin vaikutuksesta kaupankäyntiin. Kansainvälisten konsulttien, yleisen taloustiedottamisen, yrityksistä saamieni tietojen ja muun kokoamani informaation pohjalta tarjoan säännöllisesti yksinkertaisia näkemyksiä nykyhetkeen.

Tietolähteet ovat samoja, mitä käytän asiakastyössä ja webinaareissani, mutta tässä ne ovat lyhennettynä versiona. Tässä ensimmäisessä yhteenvedossa keskityn pelkästään ennusteisiin ja jatkossa tarjoan enemmän näkemyksiä mm. kriisin aiheuttamaan megatrendien vahvistumiseen.

Mikä on ennuste koronakriisin talousvaikutuksista juuri nyt?

McKinseyn ja Roland Bergerin näkemyksiä yhdistelemällä, näyttää erittäin todennäköiseltä, että maailmanlaajuinen talouskasvu alkaa aikaisintaan tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Hieman koservatiivinen arvio on, että kehitys olisi selvästi positiivista vasta ensi vuoden keväällä.Tämä ei tietenkään sulje pois sitä, että talouden lasku voisi loppua jo tämän vuoden kesällä.

Kaikkein pessimistisin arvio on, että globaali talouskasvu alkaa vasta vuoden 2023 alkupuolellla.

Suomen osalta tilanne juuri nyt on se, että niillä yrityksillä, joilla toiminta perustuu pitkiin toimitusaikoihin tai toimitussopimuksiin (esim. rakentaminen ja tietoliikenne), hidastumista ei ole vielä juurikaan tapahtunut. Tosin tietotekniikka-alan työllisyystilanne on jo muuttunut osittain epävarmaksi. Rakentamisen osalta riskinä on tavaratoimitusten vaikeutuminen ja työvoiman saatavuus, mikäli kriisi jatkuu pidempään.

Omien lähteitteni mukaan kiinteistövälityksessä näkyy jo kysynnän hidastumista, mutta kauppoja on tehty vielä vilkkaasti näinä päivinäkin esim. Helsingissä. Alueelliset erot asuntokaupan kehityksessä luultavasti kasvavat.

Autokaupassa pitkät toimitusajat aiheuttavat sen, että toimituksia tehdään ainakin toukokuun loppuun saakka kohtuutasolla, mutta sen jälkeen hidastuva kuluttajakysyntä ja autojen saatavuus (autotehtaita on ollut myös kiinni) saattavat vaikuttaa yllättävästi.

Majoitus- ja ravintola-alalla on musta vuosi

Majoitus- ja ravitsemustoiminnan kriisi on ilmeinen, mutta alleviivatakseni tilannetta, pahimmissa arvioissa on esitetty, että jo yhdessä kuukaudessa 40 – 50 % ravintola-alan yrityksistä kohtaa maksuvaikeuksia. Kriisin jatkuessa 1/2 vuotta, lähes kaikilla ravintola-alan yrityksillä on maksuvaikeuksia.

Niiden tilanne on siis hälyttävä.

Kulutustottumusten muutos

Se mikä voidaan siirtää verkkoon, siirtyy nyt verkkoon ainakin hetkeksi. Osa jopa pysyvästi. Verkkokauppa on saanut tästä tilanteesta vauhtia niin tavaroiden kuin palveluidenkin myynnissä. Tämäkin saattaa tuntua itsestäänselvyydeltä.

Pieni varoituksen sana kuitenkin. Erityisesti b to b palveluissa näyttää tällä hetkellä olevan tilanne, että esimerkiksi ilmaisia webinaareja on niin paljon, että uuden maksullisen palvelun rakentaminen ilman valmiita asiakkaita voi olla edelleen haasteellista. Riskinä on, että asiantuntijoiden maksullinen webinaarimarkkina joutuu miettimään hintojaan tai ainakin palveluitaan uusiksi. Käyttöön on jo otettukin esimerkiksi pitkälle kehittynyttä esitystekniikkaa esiintymislava-efektillä.

Viruskriisin vaikea ennakoitavuus

Koronakriisin tärkein elementti, eli viruksen käyttäytymisen ennakointi on vielä osittain epäselvää. Erityisesti USA:n talous tulee kuitenkin saamaan kriisistä isoja iskuja talouden tukipaketeistakin huolimatta. Erään arvion mukaan USA taloudessa oli jo muutenkin tilanne, jonka mukaan jopa 40 % tarjolla olevista palveluista ei ollut ns. välttämättömiä kuluttajille. Jos kuluttajien talous kärsii, moni bisnes voi muuttua tarpeettomaksi.

Euroopassa voi puolestaan olla mielenkiintoisia uusia avauksia esimerkiksi alihankintateollisuudessa. Suomalais-saksalainen kauppakamari ilmoitti juuri viime viikolla, että saksalaisyritykset hakevat korvaavia alihankkijoita Euroopasta. Saa nähdä, onko tarve tilapäistä vai ensimmäinen hiljainen signaali isommasta muutoksesta.

Jos haluat tietää tarkemmin ennakoinnista tässä tilanteessa, vastaan mielelläni. Seuraava katsaus tulee heti, kun näyttää siltä, että jollakin osa-alueella on merkittävää uutta kerrottavaa.

Pasi Sillanpaa

Pasi Sillanpää

Kuudes Aisti Oy

Strategisti

Strategiatyön ja markkinoinnin ammattilainen Pasi Sillanpää tuntee erottuvien strategioiden ja markkinointikonseptien lainalaisuudet. Hän tuntee strategiatyötä tiedon jalostamisesta ja päätöksenteon kautta toimeenpanoon. Pasi sekä auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä ja johtamaan muutosta että puhuu ja kirjoittaa aktiivisesti aiheen ympäriltä.

Lisää vaikuttajalta Pasi Sillanpää


Lisää kategoriasta Johtaminen