Bonfire.fi

Yhteiskunnan (epä)oikeudenmukaisuus

Vice julkaisi artikkelin amerikkalaisen Derbycon -tietoturvatapahtuman lopettamisesta. Käytännössä nostaen pinnalle Facebook-ryhmässä käytyjä keskusteluja lopettamispäätökseen vaikuttaneista henkilöistä ja heidän asemastaan tietoturva-allalla. Parissa päivässä yksityisestä ryhmästä otetut kuvankaappaukset leviävät nyt Twitterissä ja maalaavat surullista kuvaa siitä, miltä seksismi ja misogynia vielä tänä päivänä näyttää.

Jayson Streetin puheenvuoro (videossa alla) avaa tätä vielä selkeämmin: naisen asema meillä länsimaalaisessa maailmassa, vaikka tasa-arvoisempi onkin, on vielä kaukana siitä mitä sen pitäisi olla. Ja vähemmistöjen vielä sitäkin heikompi.

Epäoikeudenmukainen ja syrjivä käytös ei ole nyt, eikä se olisi koskaan saanut olla hyväksyttävää.

Minä, tapahtumanjärjestäjänä ja miesvaltaisella alalla toimivana yksilönä, voin yrittää kantaa oman korteni kokoon käyttämällä ääntäni tämän tuomitsemiseksi. Haluan selkeällä suomenkielellä todeta, että epäoikeudenmukainen ja syrjivä käytös ei ole nyt, eikä se olisi koskaan saanut olla hyväksyttävää. Jos näen ahdistelua, tai kuulen vähättelevää keskustelua ympärilläni, niin puutun siihen.

En aio ummistaa silmiäni tilanteelle, jossa osa työvoimasta ja potentiaalisesta osaamisesta on joutunut kärsimään pitkään ja hiljaisesti. Ilman tarvittavaa tukea meiltä muilta.

Toivon, että voimme yhdessä puuttua näkemäämme vääryyteen ja tehdä ympäristöstä turvallisemman niille, joille se ei sitä tänä päivänä ole.

Monipuolinen työympäristö, erilaisilla taustoilla ja kokemuspohjilla, takaa meille sen, että ryhmämme perspektiivi on kattavampi, ja paremmin varautunut alati muuttuvaan markkinatilanteeseen. Putkinäkö ja omien sokeuksien kieltäminen taas varmistaa että jäämme väärälle puolelle historiaa.

Benjamin Särkkä

Benjamin Särkkä

Disobey Ry

Perustaja

Lisää vaikuttajalta Benjamin Särkkä


Lisää kategoriasta Tulevaisuus