Bonfire.fi

Voiko hyvä tiimi parantaa sekä asiakas- että työntekijäkokemusta?

Kuinka paljon teillä kiinnitetään huomiota tiimeihin? Tehdäänkö työtä tiiminä vai yksilöinä?

Tiimityö on hyvän asiakas- ja työntekijäkokemuksen keskiössä. Hyvin toimivassa tiimissä lopputulokset ovat laadukkaita ja työntekijät viihtyvät. Hyvässä tiimissä projektin suunnittelu ja ideointi tapahtuu yhteistyössä: kaikkien ehdotukset kerätään, ja tiimiläiset kehittävät toistensa ajatuksia eteenpäin. Etenemissuunnitelma laaditaan yhdessä, mikä takaa että projekti on alusta asti kaikkien yhteinen.

Mitä tällä saadaan aikaan? Projektin laatu on alusta asti parempi: kun ongelman ratkaisijoita on useampi, on ratkaisu monipuolisempi koska usein ihmisellä on taipumus preferoida omanlaistaan lähestymistä. Lisäksi ajatteluvirheet nähdään aikaisin, kun tiimiläiset käyvät läpi ja keskustelevat toistensa ideoista. Tämä toistuu kaikissa työn vaiheissa ja kaikenlaisissa työssä: ideoita syntyy yhdessä enemmän ja monipuolisemmin, materiaalien laatu ja tarkkuus paranevat, virheiden määrä ajattelussa vähenee.

Lisäksi yhdessä tekeminen lisää kaikkien sitoutumista työhön. Kun suunnitelmat, lähestyminen ja ideat on alusta alkaen tehty yhdessä, tuntee jokainen tiimiläinen ne osittain omikseen.

Lopuksi: yhdessä tekeminen on mukavampaa ja ihmiset viihtyvät paremmin töissä. Kaikki meistä viihtyvät ryhmässä jossa tunnemme olevamme arvokkaita, meitä autetaan ja tunnemme onnistavamme. Esimerkiksi kirjassaan ”Nine Lies About Work” Marcus Buckingham ja Ashley Goodall toteavat että tiimit joissa ihmiset tekevät työtä ovat kaikkein tärkein työssä viihtymiseen vaikuttava tekijät. Heidän tutkimustensa mukaan päivittäiset ihmissuhteet ja työtehtävät ovat tärkeimmät konkreettisesti työn mielekkyyteen vaikuttavat kokemukset.

Tämän päivän ongelmat ovat eilisen ratkaisuja. 

The Fifth Discipline, Peter M. Senge

Mikä tiimityössä sitten on vialla? Miksi se ei kaikkialla toimi? Monessa yrityksessä mahdollisuuksia tiimityöhön on vähennetty tai poistettu joko tehokkuuden toivossa tai johtuen työn siirtämisestä edullisemman työvoiman maihin. Hyvin toimiva tiimityö pohjautuu luottamukselle, ihmisten kanssakäymiselle ja yhteistyölle. Olemassa olevat palaveri- ja työkäytännöt eivät tue tiimiytymistä: ihmiset eivät tapaa toisiaan eivätkä aidosti opi tuntemaan kolleegojaan, tai projektit on aikataulutettu ja hinnoiteltu niin, ettei yhteistyölle ole aikaa jne.

Uskon ja toivon että trendi on kääntymässä, ja että tiimien monipuolinen arvo laadun, asiakaskokemuksen ja työntekijäviihtyvyyden solmukohdassa tunnistetaan ja tiimien onnistumisen edellytyksiä vaalitaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

Liisa Holma profiilikuva

Liisa Holma

Un/known

CEO

Autan johtajia muovaamaan ja luomaan strategioita, jotka tarjoavat organisaatiolle selkeän ja innostavan suunnan. Ongelmanratkaisu on osaamiseni ydintä. Olen työskennellyt strategiarooleissa ja johtanut muutoshankkeita niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Minulla on myös kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöstä. Työssäni yhdistelen perinteisiä strategia- ja analyysityökaluja uuteen johtamisosaamiseen ja ihmiskeskeisiin työtapoihin. Näkemykseni mukaan onnistumiseen tarvitaan hyvän suunnitelman ja innostavan tavoitteen lisäksi yhteinen selkeys sekä toimiva kulttuuri. Kirjoitan kirjaa B2B-asiakaskokemuksesta yhdessä neljän muun alan asiantuntijan kanssa. Alma Talent julkaisee kirjan maaliskuussa 2021.

Lisää vaikuttajalta Liisa Holma


Lisää kategoriasta Työhyvinvointi