Bonfire.fi

Voiko keinoäly toimia myyntivalmentajana?

Jukka Aminoff

Nykyisessä myyntivalmennustyössä piilee suuria heikkouksia, koska valmentamisen myönteiset vaikutukset voivat haalistua varsin nopeasti valmennustyön jälkeen. Tiedon kerääminen ja ruotiminen on myös työlästä.

Huippu-urheilijoita ei voida jättää hetkeksikään ilman valmentajia ja näin ei voida tehdä myyjienkään suhteen. Siksi perinteisen myyntivalmennustyön tulee olla pitkäaikaista, jotta parempia tuloksia voidaan saavuttaa. Yhteistyökuviot myyntivalmentajien ja asiakasyritysten kesken toimivat harvoin tällä tavoin.

Keinoäly kykenee poistamaan myyntivalmennustyön nykyisiä sudenkuoppia, jotka perustuvat jatkuvaan läsnäoloon ja palautteen antamiseen. Myyntivalmentajat eivät nimittäin kykene olemaan koko ajan läsnä, mutta keinoäly kykenee olemaan koko ajan rinnalla. Keinoälyn tehokas ja tuloksellinen käyttö edellyttää kuitenkin investointeja, eli kyseessä ei ole mikään maksuton palvelu.

Keinoäly avaa paljon uusia mahdollisuuksia myyntityön kehittämiseksi. Keinoälykeskustelu rajoittuu usein chattibotteihin, jotka kykenevät vastaamaan ostajien esittämiin peruskysymyksiin tai myyntiohjelmistoihin, jotka tunnistavat mahdollisia ostajia internetin syövereistä. Uudet teknologiat säästävät ja vapauttavat myyntityöhön käytettyä aikaa merkittävällä tavalla, eli voidaan vähentää toistuvia ja samanlaisia työtehtäviä.

Uusia keinoälypalveluja tuodaan markkinoille koko ajan, jotka auttavat myyjää kehittymään. Myyjä voi käyttää keinoälyä kirjoitustyön tukena, eli keinoäly opastaa kirjoittamaan paremmin ja sujuvammin. Nykyaikana viestien tulee olla kiinnostavia ja sujuvia, muuten ne lentävät roskakoreihin.

Keinoäly kykenee äänitallenteiden kautta ruotimaan myyjän myyntipuheiden sujuvuutta ja puheiden äänensävyjä, eli oliko myyjän puhe liian tasapaksu ja eloton vai menikö myyntipuhe yli äyräiden ollen ylidramaattinen.

Videoneuvottelut kasvavat suosiossa ja myyjien suorituksia voidaan ruotia videotallenteiden avulla. Keinoäly kykenee arvioimaan myyjän suorituksia kokonaisvaltaisemmin aina katsekontaktin ylläpitämisestä kasvojen eleisiin. Videoteknologia voidaan myös jalkauttaa kivijalkoihin, eli keinoäly kykenee arvioimaan koko ajan, että miten esimerkiksi vaatekaupan myyjä tai ravintolan tarjoilija on onnistunut päivän aikana.

Keinoäly voidaan kehittää jokaisen myyjän omaksi henkilökohtaiseksi myyntivalmentajaksi, joka kykenee antamaan palautetta väilttömästi ja antamaan kehitysehdotuksia. Keinoäly kykenee auttamaan myyjää siinä, että mikä on paras myyntitekniikka myyjälle itselleen, eli mikä tyyli tuo parhaimmat tulokset sekä auttaa varoittamaan, kun tekniikassa on tapahtunut notkahduksia.

Myyntivalmentajille voi herätä kysymys, että korvaako keinoäly myyntivalmentajat? Keinoäly ei tule korvaamaan myyntivalmentajia, vaan keinoälystä tulee korvaamaton apuri, koska kerätyn tiedon avulla voidaan saada enemmän irti ja ohjata myyjää oikeaan suuntaan. Keinoälyä voidaan levittää myös muille aloille, joissa tarvitaan henkilökohtaista valmentamista aina urheilusta viestintään.

Jukka Aminoff

Jukka Aminoff

The Royal Society of Arts, Manufactures and Commerce

Fellow

Lisää vaikuttajalta Jukka Aminoff


Lisää kategoriasta Myynti ja markkinointi