Bonfire.fi

Viisi näkökulmaa muutoskykyisempään strategiaan

Strategia. Sana, joka herättää tunteita. Olet varmasti kuullut jonkun seuraavista. Strategia, joka ei anna suuntaa. Strategia, joka ei inspiroi tai motivoi. Strategia, joka on mahdoton toteuttaa tai jonka toteuttamista ei osata johtaa. Strategia, joka ei ole edes oikeastaan strategia. Strategia, joka lopulta epäonnistuu.

Moni yritys on tänä keväänä kohdannut tai tulee vielä kohtamaan tilanteen, joka pahimmillaan voi johtaa edellä mainittuihin lopputuloksiin. Miksi? Koska monikaan strategia ei ole muutoskykyinen, jätä liikkumavaraa epävarmuuksien suhteen saati pohjaudu näkemyksille, edes spekulaatioille tulevaisuuden mahdollisista ja vaihtoehtoisista kehityskuluista. Harva strategia siis täyttäisi ”hyvän” strategian tunnusmerkit.

On aika katsoa strategiaa, sen tekemistä ja toteuttamista uusin silmin ja ottaa uudet keinot käyttöön. Tässä viisi näkökulmaa muutoskykyiseen strategiatyöhön.

Strategian aikajänne

Hyvin usein strategiatyö alkaa ennalta-asetetun aikajänteen määrittämisellä: strategia tehdään esimerkiksi kolmen tai viiden vuoden päähän. Päätämme siis, milloin jotain haluamme saavuttaa tietämättä, mitä haluamme saavuttaa ja mitä tämän määränpään saavuttaminen meiltä vaatii. Sen sijaan, että strategiatyöhön lähdettäisiin keinotekoinen ajanjakso tai ajallinen maalitaulu mielessä, strategia tulisi kehystää sen mukaan, kuinka kauan strategian toteuttaminen ja siinä onnistuminen tulee viemään aikaa.

Strategiset valinnat

Strategia on valintoja. Mihin keskitymme ja panostamme, mihin puolestaan emme: markkinoihin, kategorioihin, segmentteihin ja niin edelleen. Kuitenkin vain aika voi kertoa, ovatko valinnat olleet oikeita vai ei. Siksi strategisiin valintoihin tuleekin suhtautua hypoteeseina, joita testataan, validoidaan ja iteroidaan, mikä tarpeen. Hypoteesimainen ote strategisten valintojen tekemiseen, riskialttiiden olettamusten tunnistaminen, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen esimerkiksi laadullisen tutkimuksen keinoin ja kokeilut on avain sopeutumiseen ja joustavuuteen.

Tavoitteet ja mittarit

Kun liiketoiminnasta puhutaan, kukapa ei haluaisi mitata liikevaihtoa ja kannattavuutta. Siihen ne tavoitteet ja mittarit usein sitten jäävätkin. Tiedäthän, strategiamme on kannattava kasvu. Taloudelliset tavoitteet ja mittarit ovat kuitenkin vain yksi kategoria tavoitteista ja prioriteeteista, joita strategiassa voidaan asettaa. Lisäksi, ne ovat niin sanottuja tulostavoitteita ja -mittareita; seurauksia tekemisestä tai valinnoista. Näihin tuijottaminen on kuin katsoisi peruutuspeiliin. Sen sijaan, tavoitteissa ja mittareissa tulisi kiinnittää yhtälailla huomiota myös edistymistavoitteisiin ja -mittareihin tai OKR-hengessä keskeisiin tuloksiin, joita saavuttaa: niihin asioihin, jotka lopulta johtavat esimerkiksi liikevaihdon kasvuun tai kannattavuuden parantamiseen.

Strategian toteuttaminen

Usein suunnitelmat strategian toteuttamiseksi ovat yhtä pitkiä kuin itse strategiakausi. Esimerkiksi strategisilla hankkeilla tai must-win:eillä on yhtä pitkä “aika voittoon” kuin visiolla. Jos strategisiin valintoihin suhtaudutaan hypoteeseina ja tulostavoitteiden ja -mittareiden lisäksi tavoitteita asetetaan myös edistymiselle, myös strategian toteuttamista tukevan suunnittelun luonne muuttuu ketterämmäksi.

Liiketoimintastrategia, ei muoti-ilmiöt, edellä

Se, jolla on merkitystä ja ohjausvoimaa on liiketoimintastrategia. Onnistuminen strategian osoittamassa suunnassa voi edellyttää uusien teknologioiden käyttöönottoa, dataan ja analytiikkaan perustuvaa näkemyksellisyyttä, päätöksentekoa ja optimointia, asiakaskokemuksen kehittämistä automatisaatiolla tai yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Mikäli näille lähdetään luomaan omia strategioitaan, ajaudutaan helposti osaoptimointiin. Kuitenkin esimerkiksi teknologioita ja niiden hyödyntämistä käsittelevien kysymysten sivuuttaminen voi johtaa pinnallisiin ja vaikeasta toteutettaviin strategioihin. Digitaalisaatio, ekosysteemit, koneoppiminen ja niin edelleen ovat näkökulmia liiketoimintastrategiaan: mahdollisia kilpailuedun ja -kyvyn lähteitä tai kyvykkkyyksiä, mutta harvalle itsessään päämääriä.

Millä keinoin sinun yrityksesi varmistaa strategian muutoskyvyn?

Kiinnostuitko aiheesta? Keskustelen ja kerron mielelläni lisää.

Missioni on haastaa ja tukea suomalaisia organisaatioita rakentamaan tulevaisuuslähtöisiä, merkityksellisiä kasvustrategioita, vahvistaa kyvykkyyksiä sekä kehittää niiden kulttuuria arvojohdetuksi ja työn merkityksellisyyttä tukevaksi. Konsultoin, kirjoitan ja puhun tulevaisuuden ennakoinnista, strategiasta ja kyvykkyyksistä, tulevaisuuden työstä ja johtamisesta sekä itseohjautuvista organisaatioista. Jaan ajatuksiani ja oivalluksiani LinkedIn:ssä.

Kati Jarvi

Kati Järvi

Lindström

Senior Vice President, Strategy

Katin henkilökohtainen tarkoitus on haastaa ja tukea suomalaisia organisaatioita rakentamaan tulevaisuuslähtöisiä, merkityksellisiä kasvustrategioita, vahvistaa kyvykkyyksiä sekä kehittää niiden kulttuuria arvojohdetuksi ja työn merkityksellisyyttä tukevaksi. Tätä missiota Kati toteuttaa Lindströmillä, yhdellä Suomen vanhimmista yhtiöistä, joka käy läpi mielenkiintoista strategiamatkaa. Kati kirjoittaa mm. tulevaisuuden ennakoinnista, strategiasta sekä strategian tekemisestä eläväksi.

Lisää vaikuttajalta Kati Järvi


Lisää kategoriasta Tulevaisuus