Bonfire.fi

Viikon varianssi: Stressi lisää suorituskykyä

Varianssi mahdollistaa muutoksen. Se hakee ratkaisuja tehokkaaseen ajatteluun ja auttaa kirkastamaan omaa arvomaailmaa. Jaksaminen työssä ja vapaa-ajalla voidaan varmistaa vain johtamalla omaa suorituskykyä. Kuormitus ja palautuminen eivät ole toisistaan irrallaan, vaan osa kokonaisuutta, varianssia. Kaikki energia luonnossa syntyy siitä.

Työ on monelle hyvin merkityksellinen osa elämää, joka parhaimmillaan myös edistää henkistä hyvinvointia, ihmisenä kasvamista ja terveyttä. Työ voi olla samaan aikaan haastavaa ja vaativaa ilman, että se on liian raskasta tai henkisiä voimavaroja kuluttavaa.

Samanaikaisesti saamme kuitenkin elämäämme sisältöä myös monesta muusta asiasta ja osaamme, toivon mukaan, asettaa työn tarjoamat haasteet sopiviin mittasuhteisiin ja rooliin.

Oikein mitoitettu työpaine lisää työmotivaatiota, kunhan paineet eivät pelkästään kasva ja työhön sisältyy myös taukoja, lomia ja pienemmän kuormituksen jaksoja.

Useilla ihmisillä stressi on jatkunut vuosikausia ja tällöin stressinsieto laskee pysyvästi. Tämä johtaa oravanpyörään, jonka pysäyttämiseen ei riitä edes viiden viikon kesäloma. Jos stressaava tilanne jatkuu pitkään tai intensiteetti on kova, on usein seurauksena pitkäaikainen tai pysyvä toimintakyvyn lasku. Monet eteenpäin pyrkivät ihmiset ajavat tässä suhteessa miinaan ja polttavat itsensä loppuun.

Ideaalitilanteessa kuitenkin työuran edetessä pitäisi kehittyä. Se on tärkeää yksilön, yrityksen ja myös yhteiskunnankin kannalta.

Stressi ei yksin riitä uupumiseen

Tuloksia tulee vain tekojen kautta ja myönteinen stressi kannustaa yrittämään ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Stressi on terveyden näkökulmasta neutraali tila, joka syntyy, kun ponnistelemme yli normaalin suoritustasomme. Se muuttuu haitalliseksi vasta, kun ponnistelun jälkeinen palautuminen on riittämätöntä. Liiallinen elämää kapeuttava ja voimia kuluttava stressi voi johtaa aikaa myöten lyhytaikaista uupumusta vaikeampaan tilaan.

Haitalliseen stressiin liittyvät reaktiot uupuneella ovat kielteisiä. Niitä ovat esimerkiksi jatkuva väsymys, jännittäminen, huolestuminen, ärtyminen ja ahdistuminen. Negatiivisten reaktioiden kasvaessa positiiviset ajatukset muuttuvat mustavalkoisiksi ja katoavat huolten taakse. Stressin pitkittyessä ajatukset alkavat kiertää samaa rataa, keskittymiskyky reistailee ja joskus se tuntuu katoavan kokonaan. Kokonaisuus hämärtyy ja yksityiskohdat alkavat saada yhä suuremman merkityksen. Tuolloin yksilö hyppii asioista toisiin ilman päämäärää tai loogisuutta.

Vähitellen asiat alkavat unohtua, ja stressaantuneen on yhä vaikeampi tehdä päätöksiä eikä hän pääse enää oikein missään asioissa eteenpäin. Myös elämän mukana tuomat haasteet tuntuvat mahdottomilta. Ulkoisesti pienetkin ärsykkeet saavat suunnattomat mittasuhteet.

Pitääkö ihmisiä suojella stressiltä?

Julkisessa keskustelussa stressistä on tullut kuitenkin kirosana, joka mielletään tarkoittavan, ettei ketään pitäisi rasittaa millään tavalla. Nykypäivän työelämän rytmi kuitenkin on sellainen, että joskus on tiukat kaksi viikkoa, jonka jälkeen on helpompi pätkä. Joskus taas yksittäisen päivän sisällä voi olla stressaava tunti, jonka jälkeen on mahdollisuus rentoutua.

Sen takia onkin tärkeää, ettei kulje palaverista toiseen lepäämättä. Jos paahdat puolentoista tunnin palaverista toiseen ilman lepotaukoa, niin kolmen tunnin jälkeen olet käyttänyt suurimman osan energiastasi. Pidä sen sijaan vaikkapa kolmen minuutin tauko – senkin johonkin muuhun kuin meilien lukemiseen. Varianssi, kuormituksen ja palautumisen jatkuva vaihtelu, ratkaisee, onko ihmisellä energiaa ja kykyä palautua stressaavista hetkistä. Siten ihmisestä voi kasvaa entistä vahvempi.

Petteri Kilpinen

Aava Virta

liiketoimintajohtaja

Petterin suuri intohimo on ihmisen potentiaalin johtaminen, joko organisaation johtamisen tai itsensä johtamisen näkökulmasta. Hän yhdistää tuoreella tavalla yrityksen johtamisen, motivaation ja työssä jaksamisen sekä energisyyden. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat vuorovaikutustaidot ja kyky inspiroida ihmisiä. Petterillä on pitkä ja menestyksellinen ura toimitusjohtajana, ja sen lisäksi hän on valmentanut tuhansia yritysjohtaja ja esimiehiä sekä huippu-urheilijoita, Suomen mestareista olympiavoittajiin, niin Suomessa kuin maailmallakin.

Lisää vaikuttajalta Petteri Kilpinen


Lisää kategoriasta Työhyvinvointi