Bonfire.fi

Vake pystyy täydentämään Suomen innovaatiojärjestelmää, jos se rakastaa tarpeeksi riskejä

Petri Rouvinen

Olen sitä mieltä, että Suomen innovaatiojärjestelmässä on ainakin yhden Vaken mentävä aukko, vaikka sillä on myös omat rajoitteensa ja haasteensa.

Maailma on pullollaan ratkaisemattomia haasteita: mahtipontisista julistuksista huolimatta edistysaskeleen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ovat vaatimattomia; ylikansalliset digitaaliset alustat ovat nappaamassa yhteiskunnalle kuuluvia sääntely- ja verotusrooleja myös Suomessa; sosiaali- ja terveydenhoito on hyvinvointivaltion ytimessä, mutta ilman merkittäviä irtiottoja nykyjärjestelmän rahoittaminen käy pian mahdottomaksi.

Yksityiset yritykset ja nykyiset julkiset toimijat elävät maailman myllerryksessä parhaansa mukaan, mutta niillä on varsin rajatut mahdollisuudet ottaa etunojaa uusien ratkaisujen etsimisessä ja kokeilussa. Syyskuussa esitellyn strategian mukaisesti Valtion kehitysyhtiö Vake Oy ratkoo edellä mainittuja haasteita sijoituksilla ja hankkeilla, jotka vauhdittavat niitä sivuavien ekosysteemien kehitystä Suomessa. Paula Laine kirjoitti strategiasta kattavasti Bonfiressa (16.9.2019).

Heti alkuun täytyy tunnustaa, että Vakella on rajoitteensa. Julkinen sektori on usein se huonompi sijoittaja tilanteissa, jossa se kilpailee yksityisen kanssa. Eikä julkisen sektorin sisällä kannata olla useampaa organisaatiota samaan tehtävään. Selvitysmies Jouni Hakala olikin oikeassa syyskuun puolivälissä esittämässään arviossa kesään 2019 asti vanhaa strategiaansa toteuttaneesta Vakesta, jolla ei ollut selvää omaa roolia Suomen elinkeino- ja innovaatiopolitiikan julkisten toimijoiden joukossa. Syyskuusta 2019 uudella terävämmällä strategialla etenevän Vaken kanssa on nähdäkseni toisin.

Elinkeinopolitiikan ytimenä on markkinapuutteiden korjaaminen. Toisinaan nämä puutteet ovat perustavaa laatua: hienosäädön sijaan on aloitettava perusedellytysten luomisesta. Yksityiset sijoittajat kaihtavat riskejä ja heistä vain harvoja kiinnostavat yli viiden vuoden aikavälillä syntyvät tuotot. Ymmärrettävästi he painottavat lähinnä vain yksityisiä – eivätkä juuri lainkaan laajempia yhteiskunnallisia – tuottoja. Näitä seikkoja pohtiessa oivaltaakin, ettei Vaken kaltaisen toimijan ole lainkaan vaikea toimia tonteilla, joita yksityiset kaihtavat, ja olla näillä se parempi sijoittaja.

Mitä uutta Vake tuo?

Business Finland (BF) ja Suomen Teollisuussijoitus (Tesi) eivät tässä yhteydessä ole Vaken kaltaisia toimijoita, sillä niiden toimintatapoihin kuuluu yksityisten sijoittajien kanssa ja samansuuntaisesti eteneminen. BF:n tapauksessa tämä tarkoittaa, että sen tärkeimpänä toimintamuotona on yritysten sille ehdottamien hankkeiden osarahoitus. Tesin tapauksessa tärkeimpänä toimintamuotona puolestaan on yksityisten sijoittajien kanssa samoilla ehdoilla tehtävät panostukset pääomarahastoihin.

Innovaatiotoiminnan maturiteetin tai investoinnin kokoluokan mielessä BF ja Tesi eivät suinkaan kata koko kenttää. Vaikka ne toki jakavat kansallisen järjestelmätason intressin, instrumenttiensa tasolla niiden on haasteellista täyttää systeemitason intressejä. Vakella on mahdollisuus ottaa enemmän näkemystä ja pohtia esimerkiksi digitaalisia alustoja näkökulmasta, jossa lisäarvon nappaamisen sijaan liiketoimintastrategian on ennemminkin sen eteenpäin siirtäminen.

Yritysekosysteemeihin ja digitaalisiin alustoihin liittyy muna-kana-ongelma. Kokonaisuus ei ole houkutteleva, jos siinä ei ole kriittistä massaa erityyppisiä toimijoita. Vaken tulevana roolina on edistää radikaalimpaa ja riskejä rakastavaa innovaatiotoimintaa erityisesti konteksteissa, johon liittyy muna-kanaongelmia. Uuden strategiansa mukaisesti Vake ryhtyy tähän terveydenhoidon, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja digitaalisten alustojen saroilla sekä erityisesti silloin, kun ollaan yksityisen kaupallisen ja julkisen yhteiskunnallisen intressin rajapinnoilla.

Suomen innovaatiokentässä tähän mennessä liikaa pilkunviilausta

Pääministeri Juha Sipilän johdolla perustettu Vake ja sen yli kahden miljardin pääomitus on Suomen innovaatiopolitiikan historian suurin yksittäinen siirto. Vaken menneeseen kesään jatkunut etsikkoaika ei kaikilta osin ollut kaunista katseltavaa eikä se toteuttanutkaan Sipilän alkuperäistä visiota. Jäntevästä uudesta strategiasta huolimatta Vaken tulevaisuus on epävarma, mutta olisi suuri menetys, jos siihen liittyvän potentiaalin realisoimista ei edes yritettäisi.

Suomi tavoittelee neljän prosentin tutkimus- ja kehitystoimintamenojen suhdetta bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Sinänsä kannatettava tavoite, johon ei kuitenkaan päästä mitenkään nykyisillä työkaluilla. Yleisesti ottaen Suomen innovaatiokenttää vaivaa painottuminen pilkunviilaukseen.

Tarvittaisiin kokonaan uusia uria avaavia toimia ja selviin irtiottoihin tähtäävää radikaalia innovaatiotoimintaa, mutta työkaluja näiden edistämiseen on vähänlaisesti. Ekosysteemit ja innovaatioalustat ovat arkipäiväisiä termejä innovaatiopolitiikassa, mutta niiden käytännön edistämisessä ei olla kovinkaan pitkällä. Vaken syyskuussa esitelty uusi strategia ottaa nämä haasteet vastaan. Vakella on edellytykset muodostua toistaiseksi puuttuvaksi työkaluksi strategisen kasvupolitiikan toteutuksessa.

Petri Rouvinen

Petri Rouvinen

Avance Asianajotoimisto Oy

Senior Economist

Petri Rouvinen on Avance Asianajotoimisto Oy:n Senior Economist ja uuden Economics & Policy -liiketoiminta-alueen vetäjä. Ennen Avancea hän toimi kuuden vuoden ajan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan suurimman ohjelman tutkimusjohtajana ja samalla Etlan tytäryhtiön Etlatieto Oy:n toimitusjohtajana. Petri on suorittanut taloustieteen tohtorintutkinnon Vanderbilt University:ssä. Petrin vierailleissa kesäkuussa 2017 IBM:llä San Franciscossa, Watson-tekoäly teki hänen twiitteihin perustuvan luonneanalyysin, jonka mukaan hän on seikkailu-henkinen ja innokas kokeilija sekä rakastan uusien näkökulmien löytämistä ja niiden pohtimista. Tämän analyysin mukaan häntä motivoi enemmän ”itseäni suuremman” päämäärän tavoittelu kuin henkilökohtainen mielihyvä.

Lisää vaikuttajalta Petri Rouvinen


Lisää kategoriasta Tulevaisuus