Bonfire.fi

Väärinymmärrettyä taloutta  – tuloslaskelma

Timo Toivanen

Käyn tässä blogissa läpi koulutuksissani esiin tulleita talouden väärinymmärryksiä ja selitän niitä ymmärrettävämmiksi. Toivottavasti ymmärrys auttaa tekemään parempia päätöksiä ja keskustelemaan taloudesta oikein termein ja perustein – välttämään mahdollisesti joitakin kömmähdyksiäkin.

Timo Toivanen on TT Valmennuksen toimitusjohtaja, joka luennoi työkseen talouden osa-alueista.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on yksi yleisimpiä talouden raportteja, joita käytetään liiketoiminnan ohjaamisessa. Useimmiten yrityksen ylimmässä johdossa luullaan, että kyllähän kaikki nyt tietävät mikä tuloslaskelma on. Näin asia ei ole. Käsittelen seuraavaksi kolme hyvin yleistä väärinymmärrystä tuloslaskelmaan liittyen.

1. Tuloslaskelma kertoo yrityksen aidon kannattavuuden.

Tämä ei välttämättä ole totta, sillä tuloslaskelmaan liittyy mm. laskennallisuutta, valintoja ja satunnaisuuksia.

Laskennallisuudella viittaan esim. poistoihin. Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä (FAS = Finnish Accounting Standards) pitkävaikutteinen omaisuus jaksotetaan sen taloudelliselle käyttöiälle.

Poistojen tekemiseen liittyy valinnaisuutta. Meillä on ensinnäkin käytössä kaksi erilaista poistojen laskentamenetelmää: tasapoistot ja menojäännöspoistot. Pelkästään menetelmän valinta johtaa erilaiseen lopputulokseen tuloslaskelmassa.

Satunnaisuuksia voivat olla esim. jo vuosia aikaisemmin toteutuneen liiketapahtuman johdosta aiheutuvat vahingonkorvaukset tai pitkävaikutteisen omaisuuden eli käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Siinä ainakin muutamia esimerkkejä, joista johtuen tuloslaskelma on laskennallinen. Se siis kertoo yrityksen laskennallisen kannattavuuden, ei absoluuttista kannattavuutta.

2. Tuloslaskelmasta nähdään yrityksen kassaan muodostunut voitto tilikauden aikana.

Tämä ei pidä paikkaansa. Tuloslaskelma ei kuvaa yrityksen rahavirtaa. Siitä ei siis nähdä konkreettista rahaliikennettä.

Tuloslaskelma on tehty suoriteperusteella eli tapahtumat ovat merkitty siihen sillä hetkellä, kun suorite on vaihtanut omistajaa. Suoriteperuste ei kuvaa rahavirtaa, vaan rahavirtaa seurataan maksuperusteella.

Tuloslaskelmassa on lisäksi täysin laskennallisia eriä, kuten poistot. Niissä rahavirta on toteutunut aikaisemmin, mahdollisesti jo vuosia aikaisemmin.

3. Tuloslaskelman avulla voidaan suoraan vertailla eri yritysten kannattavuutta.

Tuloslaskelman avulla voidaan vertailla eri yritysten kannattavuutta, mutta vertailussa pitää olla kriittinen.

Kaikki yritykset toimivat aina hieman erilaisessa toimintaympäristössä ja ne tekevät erilaisia valintoja, joten nämä vaikuttavat myös tuloslaskelman pohjalta tehtävään vertailuun.

Tuloslaskelman rakenteeseen vaikuttavia valintoja ovat mm. omistajayrittäjien palkanmaksu, pitkävaikutteisen omaisuuden omistaminen vs. leasingvuokraus, investointien suuruus sekä oma palkattu henkilöstö vs. vuokratyövoima tai alihankinta.

Timo Toivanen

Timo Toivanen

Yrittäjä, TT Valmennus Oy

Yritysvalmentaja, oivalluttaja

Lisää vaikuttajalta Timo Toivanen


Lisää kategoriasta Talous