Bonfire.fi

Uusi strategia kymmenessä viikossa

paula laine

Aloitin Vaken toimitusjohtajana 15.7. Tasan kaksi kuukautta sitten. Tiedossani oli, että Vaken omistaja eli valtio toivoo yhtiön hallitukselta ehdotusta uudeksi strategiaksi syyskuun puoliväliin mennessä. Aikaa toimeksiannosta määräaikaan oli kymmenen viikkoa. Nyt Vaken hallitus on luovuttanut ehdotuksensa ministeri Paaterolle. Miten syntyi uusi strategia kymmenessä viikossa?

Tunnettu sananlasku ohjeistaa: ”Jos sinulla on viisi minuuttia aikaa kaataa puu, käytä ensimmäiset kaksi ja puoli minuuttia kirveen teroittamiseen.” Vanhassa viisaudessa vara parempi. Ensimmäiset kolme viikkoa käytimme tiimini kanssa pääosin edessä olevan strategiaprosessin suunnitteluun. Vaken hallituksen käsittelyyn veimme elokuun alussa ehdotuksen avainkysymyksistä, ehdotuksen prosessin luonteesta sekä työn vaiheistuksesta.

Vaken strategian avainkysymyksiksi määritimme seuraavat:

1. Kuinka Vake työkaluna voi parhaiten luoda lisäarvoa isänmaalle, osana valtiokonsernin kokonaisuutta?

2. Millä toimilla Vake vastaa hallitusohjelman linjaukseen tukea hallitusohjelman tavoitteita?

3. Miten uusi strategia toimeenpannaan käytännössä?

Prosessin luonnetta tarkastelimme kahden ulottuvuuden kautta: ensinnä, kuinka paljon haluamme panostaa ison kuvan luomiseen vs. konkreettisten palasten määrittelyyn, ja toiseksi kuinka analyyttisesti vs. keskustelevasti haluamme lähestyä strategiaa. Mielestäni parhaan strategiaprosessin valinta on aina tapauskohtaista, yhtä ainutta totuutta ei ole olemassa. Vaken tapauksessa ydinkysymykset, joihin halusimme vastata, ohjasivat meidät painottamaan keskustelevuutta sekä tasapainottamaan isoa kuvaa konkreettisilla avauksilla. Päätimme nostaa sidosryhmäkeskustelut analyysityön rinnalle strategiaprosessin ytimeen. Uskoa tämän lähestymistavan onnistumisedellytyksiin loi se, että johtoryhmässäni on huippuosaamista niin strategia-analyysistä kuin sidosryhmätyöstäkin.

Analyysityössämme päädyimme laatimaan Vakelle neljä keskenään erilaista strategiavaihtoehtoa, työnimiltään ”HankeVake”, ”AlustainvestointiVake”, ”PääomasijoitusVake” sekä ”YritysjärjestelyVake”. Näimme erityistä vaivaa, jotta kukin näistä vaihtoehdoista oli hyvin perusteltu ja periaatteessa toteuttamiskelpoinen, nimet kertovat jo pääpiirteittäin paljon eri mallien luonteista. Pyrin vastustamaan kiusausta valita omaa suosikkivaihtoehtoani liian aikaisin, sillä uskon aitojen vaihtoehtojen houkuttelevan oivaltavaan keskusteluun ja pohdintaan, kun taas etukäteen tiedossa oleva ”oikea vastaus” tyhmistyttää prosessia ja heikentää vaihtoehdoista käytävän dialogin laatua.

Tässä strategiatyön ensimmäisessä vaiheessa kävin itse yli 50 sidosryhmäkeskustelua ja yhdessä ydintiimini kanssa kohtasimme noin 140 vaikuttajaa. En ole koskaan aiemmin tehnyt strategiaa näin vahvasti sidosryhmäkeskusteluihin nojautuen. Vakuutuin täysin lähestymistavan eduista ja olen häkeltynyt ihmisten halusta auttaa ja jakaa osaamistaan. 140 kertaa kiitos! Suurimmassa osassa keskusteluista kerroimme neljästä strategiavaihtoehdostamme ja pyysimme avoimesti palautetta niihin sekä Vakeen yleisemminkin. Näitä keskusteluita on tarkoitus jatkaa strategiatyön seuraavissa vaiheissa.

Mitä oppeja jäi käteen?

1. Aidot vaihtoehdot. Hyvin harvoin strategiatyössä tarkastellaan rinnan aidosti erilaisia vaihtoehtoja. Kukin laatimistamme vaihtoehdoista olisi johtanut aidosti keskenään erilaisiin lopputuloksiin, erilaisiin osaamistarpeisiin, erilaiseen toimintamalliin.

2. Luopumisen tuska ja taito. Eniten tunnelatausta itselläni liittyi ”PääomasijoitusVake”-vaihtoehtoon, joka oli Vaken aiemmassa vaiheessa yksi tärkeä painopisteemme. Nyt kuitenkin analyysityömme sekä saamamme palaute jätti tämän vaihtoehdon kaikkein heikoimmaksi. Nimenomaan jostain luopuminen on strategiatyön ydintä. Tämän pitää kuitenkin perustua viilipyttymäiseen analyysiin, ei aiemman demonisointiin tai toisaalta vääjäämättömän muutoksen hyssyttelyyn.

3. Selkeä valinta. Analyysityö ja sidosryhmäkeskustelut molemmat alkoivat osoittaa vahvasti ”AlustainvestointiVake” -vaihtoehtoon. Vaken hallitukselle kaikki neljä vaihtoehtoa esitettiin esiin käyneine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Itsenäisen harkintansa kautta Vaken hallitus päätyi yksimielisesti ”Alustainvestointi”-vaihtoehtoon, jossa Vake keskittyisi digi- ja ilmastoinvestointien vauhdittamiseen markkinapuutteita korjaavassa roolissa.

Vaken jatkon arviointi on nyt omistajamme käsissä. Matka tähän saakka on jo itsessään ollut yksi elämäni opettavaisimmista kokemuksista.

Paula Laine

Paula Laine

Vake

toimitusjohtaja

Lisää vaikuttajalta Paula Laine


Lisää kategoriasta Tulevaisuus