Bonfire.fi

Uupumushelvetistä yrittäjän parhaaksi itseksi

Yrittäjä uupuu ja sortuu helposti työholismiin. Mitä jos tulevaisuuden sankaritarinat olisivatkin hyvinvoivista ja kukoistavista tiimeistä nykyisten Taivas & Helvetti -tarinoiden sijaan? Viime viikolla kuuntelin Slushin Evergreen lavalla mielenkiintoista keskustelua Nooran, Tuomaksen ja Jamesin kesken yrittäjien hyvinvoinnista.

Pohdin keskustelun jälkeen hyvinvoinnin merkitystä meille yrittäjille, joiden pitäisi huolehtia sekä itsestään että tiimeistään. Mitkä ovat uupumuksen tai väsymyksen vaikutukset yrittäjälle? Mitä tapahtuu tiimille, kun sankariyrittäjä uupuu? Huomaammeko edes uupuvamme innostuksemme keskellä? Haluaisin jatkossa kuulla enemmän tarinoita kukoistavista, luovista ja hyvinvoivista yrittäjistä sekä tiimeistä uupuneiden supersankareiden sijaan. Kuinka me voisimme tulla parhaiksi painoksiksi itsestämme?

Työholismi yrittäjän riskinä

Yrittäjyys on kokonaisvaltaista. Asiakkaiden ja työntekijöiden lisäksi myös rahasi ovat kiinni yrityksessä. Vapaalle vaihtaminen on vaikeaa, kun asiakkaat ja työntekijät vaivaavat sinua huolilla tai kehitysideoilla koko ajan. Vaihtoehtoisesti pohdit itse strategiaa, kilpailijoita, rahoitusta tai menetettyä kauppaa. Työholismi on pakonomainen negatiivinen mielentila. Työholismissa yksilö määrittää itsensä työn kautta. Tällöin työn sisältö ja saavutukset ruokkivat pientä sisäistä suorittajaa. Oma ihmisarvo on kiinni työlistassa ja ongelmien ratkaisemisessa. Kun uupumus tai työttömyys iskee, kuten jossain vaiheessa varmuudella tapahtuu, jää henkilö täysin tyhjän päälle etsimään itseään.

Espanjalainen tutkimus työn imun vaikutuksesta työholismiin paljasti uupuneiden yrittäjien haasteen omien tunteiden kontrollointiin. Tällä tarkoitan tilannesidonnaista tunnekontrollia, en tunteettomuutta. Uupuneelta henkilöltä tai työholistilta pettää usein kyky hallita tilanteeseen sopivia tunnereaktioitaan. Niin positiivisia kuin negatiivisia. Tämä pahentaa kierrettä entisestään ja lisää pakonomaista suorittamista tai tekemistä. Lisäksi yrittäjän sosiaaliset taidot kehittää ja johtaa itseään ja tiimiään rajoittavat yrityksen kasvua ja kehittämistä.

Työn imu on positiivinen mielentila, josta voit lukea lisää tästä. Työn imu ehkäisee uupumusta ja osin myös työholismia. Liian pitkälle mennyt työn imu voi toki kääntyä uupumuksen kautta myös työholismiksi, mutta suoja auttaa tiettyyn pisteeseen asti. Työn imussa henkilö kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, hallitsemaan tilannesidonnaisesti tunteitaan sekä on tutkitusti tuottavampi. Yrittäjän on tärkeää ymmärtää ja reflektoida omaa tilannettaan ja jaksamistaan. Voinko ja nukunko hyvin? Huudanko impulsiivisesti töissä tai kotona? Omaksunko uusia tietoja ja taitoja? Kykenenkö tekemään päätöksiä? Samat kysymykset voi pelata läpi myös tiimin kanssa.

Luovan yrittäjän aikakausi

Sankariyrittäjyydestä siirtyminen hyvinvoivaan tiimiin tarkoittaa samalla myös siirtymistä luovien yrittäjien aikakaudelle. Luovuus tai innovatiivisuus tarkoittaa kykyä yhdistellä tietoa, tehdä johtopäätöksiä sekä pohtia moninaisia ratkaisuja arjessa eteen tuleviin haasteisiin. Lähtökohtaisesti yrittäjät ovat luonteeltaan luovia ja tehokkaita ongelmanratkojia. Luovuus ja innovatiivisuus vaativat sekä henkisiä että fyysisiä voimavaroja. Mitä tapahtuu luovuudelle, kun väsymme?

Ensimmäisenä uupuminen ja väsymys vaikuttaa meidän yleiseen fiilikseen. Emme jaksa olla positiivisia tai keskittyä käsillä oleviin haasteisiin. Varsinkin jos haasteet ovat monimutkaisia, pyrimme lykkäämään niitä tulevaisuuteen tai emme osaa ratkaista niitä. Unen puute aiheuttaa myös edellä mainittua tunnekontrollin impulsiivista katoamista. Tämä johtaa luovuudelle tärkeiden sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen heikkenemiseen. Emme pysty ottamaan vastaan kriittistä palautetta, jota tarvitaan luovuuden edistämiseksi.

Toiseksi unen puute vaikuttaa palautumiseemme. Aivomme kaipaavat unta järjestelläkseen opitut tiedot ja taidot kohdilleen. Lisäksi myös aivojen fysiologinen palautuminen tapahtuu unen aikana. Luovuus ja tuottavuus vaativat lepoa ja omaksutun tiedon yhdistämistä uusilla kiinnostavilla tavoilla. Ilman unta aivomme eivät yhdistä tietoja tehokkaasti.

Kolmanneksi on huomioitavaa, että yrittäjät ottavat enemmän riskejä väsyneenä. Yrittäjien riskinottokyky on luontaisesti isompaa kuin kahdeksasta neljään korporaatiossa puurtavalla henkilöllä. Unen puute voimistaa tätä taipumusta. On siis hyvä tiedostaa, että merkittäviin päätöksiin voi tulla riskikerrointa silloin kun emme ole palautuneet tai olemme uupumuksen partaalla.

Hyvinvoinnista yrittäjän kestävä kilpailuetu

Luovuus ja hyvinvointi on yrittäjän kilpailuetu. Siksi jokaisen yrittäjän tulisi nähdä sekä oma että tiimin hyvinvointi mahdollisuutena luoda pysyvää kilpailuetua suhteessa uupuneisiin kilpailijoihinsa. Edelleen merkittävä osa yrittäjistä on uupumuksen partaalla, jolloin heidän ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykynsä on rajallista. Lisäksi uupunut yrittäjä tai tiimi ei kykene omaksumaan uutta tietoa ja käyttämään sitä liiketoiminnan kehittämiseen. Haluatko antaa tasoitusta kilpailijallesi?

Ehdotankin, että perinteisen strategiatyön sijaan keskittyisimme omaan ja tiimin hyvinvointiin. Tehdään hyvinvoivasta mielestä ja sydämestä yrityksen pysyvä kilpailuetu. Luodaan pelisäännöt, kuinka jokainen pitää kiinni palautumisesta, riittävästä liikunnasta sekä yöunesta. Somet, Slackit ja mailit menevät kiinni hyvissä ajoin, jotta jokainen tiimin jäsen ehtii ajoissa nukkumaan. Jos tätä haluaa vielä yhden pykälän viedä pidemmälle, voi itseään alkaa biohakkeroimaan datalla ja ravitsemustieteeseen perustuvilla valinnoilla.

Tärkeintä ovat arjen pienet teot ja valinnat, eivät suuret puheet. Jos yrittäjä itse vetää ”allnighterin” vastaillen maileihin ja lähetellen muita viestejä tiimille, asettaa tämä esimerkin ja paineen myös muille tiimiläisille. Jatkossa siis enemmän taukoja, liikuntaa, lepoa ja unta. Lupaan, että myös yrityksen haasteet ja kasvu ratkeavat tämän jälkeen kuin itsestään.

Kanssayrittäjät – ottakaamme vuoden 2019 tavoitteeksi tulla parhaaksi painokseksi itsestämme!

Inspiraation lähteenä toimivat:

Rest, Zest and My Innovative Best: Sleep and Mood as Drivers of Entrepreneurs’ Innovative Behavior

Relating work engagement and workaholism to entrepreneurial performance

Teemu Jantti

Teemu Jäntti

Emooter

Co-Founder, Biz Development

Ihmisten ja työyhteisöjen työhyvinvoinnista innostunut yrittäjä. Lisää työn imua ja merkityksellisyyttä työelämään.

Lisää vaikuttajalta Teemu Jäntti


Lisää kategoriasta Työhyvinvointi