Bonfire.fi

Turvallisessa ympäristössä epäonnistuminen on hyödyllistä!

Epäonnistuneet päätökset tai toimenpiteet ovat hyödyllisiä, mikäli niistä opitaan. Epäonnistumisen
jälkeen on hyvä myöntää virheensä, reflektoida tapahtumat ja miettiä, mitä olisi voinut tehdä
toisin. Tämän vuoksi epäonnistumisia on pyritty saamaan päivänvaloon esimerkiksi Aaltoesin
aloittamalla kansallisella epäonnistumisen päivällä, jota on vietetty vuosittain lokakuun 13.
päivänä.

Epäonnistumista on Suomessa totuttu pitämään häpeällisenä ja siksi sitä pelätään.
Epäonnistumisen myöntäminen ei ole helppoa, ja liian harva uskaltaa myöntää julkisesti
epäonnistuneensa.

Mitä sitten tarvitaan, jotta ihmiset uskaltaisivat kertoa epäonnistumisistaan? Tarvitaan
myötätuntoa ja luottamuksen ilmapiiri. On kyettävä luottaa siihen, ettei epäonnistumisesta
rangaista, vaan ne koetaan luonnolliseksi osaksi kaikkea tavoitteellista toimintaa.

Me suomalaiset olemme päässeet lokakuussa seuraamaan julkista keskustelua sosiaali- ja
terveysministeriön antamista maskien käyttöä koskevista ohjeista. Ohjeistusten taustalla
vaikuttaneet motiivit herättivät kysymyksiä, jonka seurauksena oppositio lähti vaatimaan asiasta
vastanneen ministerin eroa.

Kyseinen ministeri ja muu hallitus tyrmäsivät vaatimuksen ja pyrkivät osoittamaan,
ettei mitään virheitä tiedottamisessa ollut tapahtunut. Prosessi päättyi siihen, että eduskunta
antoi luottamuksen asiasta vastanneelle ministerille.

Yritystoiminnassa työskentelevälle ihmiselle tästä koko poliittisesta näytelmästä jäi epäuskoinen ja surullinenkin tunne.

Meillä vallitsee valtava kulttuuriero siinä, miten yksityiset yritykset ja toisaalta poliittinen
käytäntömme suhtautuvat epäonnistumisiin. Yrityksissä epäonnistumisen mahdollisuus on osa
liiketoiminnan riskiä, joka liittyy kaikkeen toimintaan. Kaikki tietävät, että epäonnistumisia tulee, jonka vuoksi niistä halutaan myös oppia mahdollisimman paljon rankaisematta yrittäneitä. Sen sijaan politiikassa vaaditaan äärimmäisiä toimia, kuten erottamista, jonka seurauksena harva myöntää koskaan epäonnistuneensa.

Tämä on harmi. Jos ihminen ei voi myöntää epäonnistuneensa, hän ei voi myöskään oppia. Sitä me voimme pitää oikeana epäonnistumisena.

Miten sinä varmistat, että sinun ympärilläsi olevat ihmiset uskaltavat epäonnistua ja oppia?

Timo Lappi

Timo Lappi

Heltti

CEO

Timo Lappi on juristi ja kauppatieteilijä, josta on kuoriutunut kunnianhimoinen kasvuyrittäjä. Timo saa energiaa perinteisten toimialojen ravistelusta uusilla liiketoimintamalleilla ja erottuvaan asiakaskokemukseen panostamalla. Timon sydän sykkii hyvien työpaikkojen luomiselle, ja hänen yrityksistään Heltti onkin valittu Euroopan parhaaksi työpaikaksi terveysalalla ja Fondia lakialalla.

Lisää vaikuttajalta Timo Lappi


Lisää kategoriasta Työhyvinvointi