Bonfire.fi

Toimitilojen trendit 2020

Kun alkuvuodesta lähdin tuottamaan Taitori Toimitilojen trendit 2020 opasta ja haastattelemaan oppaaseen toimitila- ja kiinteistömaailman huippuammattilaisia, koronasta ei vielä ollut tietoakaan. Matkan varrella kovin moni asia on kuitenkin muuttunut, mutta takuuvarmaa on se, että toimitilastrategian päivittäminen nousee tänä vuonna yritysjohdon agendalla. Kokemusteni mukaan monissa yrityksissä mietitään juuri nyt asioita, kuten:

 

Päätimme tutkia ja tarjoilla sinulle 15 huippuammattilaisen näkemykset siitä, mihin ja miten toimitilat tulevat kehittymään ja mitkä ovat kuumimmat toimitilojen trendit. Pääset lataamaan oppaan täältä.

Alla TOP4 nostoa tutkimuksestamme.

Työympäristö- ja toimitilajohtaminen nostaa merkitystään

Asiantuntijat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että toimitilat ja toimiva työympäristö ovat yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin elementeistä, joilla palvellaan yrityksen tärkeintä voimavaraa, eli henkilöstöä. Technopoliksen Tiia Rauhamäki kiteyttää asian mainiosti:  

”Yhä useampi yritys on herännyt ajattelemaan työympäristöä investointina tulevaisuuteen ja ymmärtänyt että ihmisten hyvinvointi työpaikalla on myös yrityksen etu. Toimitiloja käytetään enemmän ja enemmän kanavana, missä tarjotaan työntekijöille kokemuksia, mahdollisuuksia erilaisiin kohtaamisiin ja nostatetaan samalla myös yrityksen brändiä kiinnostavammaksi. Yritykset satsaavat tiloihin houkutellakseen oman alansa osaajat taloon.”

Finnairin Patrik Etelävuori kuvaa työympäristön ja toimitilan merkitystä henkilöstökokemuksen muodostumisessa, painottaen yrityskulttuuria, jota tila parhaimmillaan tukee:

”Jatkossakin tulee panostaa henkilöstökokemukseen, jonka yhtenä olennaisena elementtinä on toimitilat. Avoin yrityskulttuuri työtä tukevilla tiloilla on edelleen valttia työmarkkinoilla. Tila ei ole se itseisarvo vaan työtavat ja toimintakulttuuri. ”

Asiantuntijoiden vastauksista nousi kuitenkin huoli siitä, kuinka työympäristö- ja toimitilajohtaminen saataisiin aidosti nousemaan kulmahuoneen agendalle ja mukaan keskusteluihin, joissa tehdään strategisia päätöksiä.   

”Työympäristöjen jatkuva kehittäminen vaatii yrityksiltä myös oman työympäristöjohtamisen ja siihen liittyvän kyvykkyyden kehittämistä. Tämän takia yrityksissä työympäristö- ja toimitilajohtamiselle pitäisi löytyä myös paikka niissä keskusteluissa, jossa tehdään yrityksen tulevaisuuteen liittyviä strategisia päätöksiä.” Antti Pitkänen, Agile Work

”Yrityksellä, jossa on toimiva työkulttuuri ja työkalut tukevat jokaisen työntekijän työtehtäviä tehokkaasti, voi toimistona olla paljas betonilattia, jossa on tyynyt.” Tomi Teikko, TietoEVRY

Käyttäjäkokemus ja työntekijän hyvinvointi keskiössä

Kaikki 15 asiantuntijaa nostivat yksimielisesti esiin sen, että toimitilat ovat nyt ja tulevaisuudessa ihmisiä, eli käyttäjiä varten.  

Käyttäjien hyvinvoinnin korostuminen on alan merkittävä nouseva trendi ympäri maailmaa.Toimitilat ovat yritykselle käyntikortti asiakkaiden suuntaan, mutta myös tärkeä elementti henkisen hyvinvoinnin ja pysyvyyden turvaamiseksi. Siksi käyttäjäkokemuksen merkitys on kasvanut ja sen eri elementteihin kiinnitetään entistä suurempaa huomiota ja käyttäjiä osallistetaan työympäristönsuunnitteluun entistä enemmän. Keskiössä on yksilön valinnanvapaus ja tarpeet.” Anu Saxen, Halton

Useat vastaajista nostivat esiin käyttäjien hyvinvoinnin. Toimitila nähdään käyttäjän sekä fyysisen, että henkisen hyvinvoinnin parantajana:   

”Loppukäyttäjän hyvinvoinnin (wellbeing) ja sitä kautta kaikenlaisten ihmiskeskeisten (human centric) ratkaisujen merkitys kasvaa entisestään, koska ne vaikuttavat toimitilojen todellisiin asiakkaisiin. Tästä konkreettinen esimerkki on WELL-sertifiointi, joka mittaa standardoidusti toimitilojen kykyä edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.” Ilkka Mäkelä, Helvar

Mielenkiintoista on, että WELL-sertifioituja toimitiloja on jo yli 4000, mutta Suomeen on viimeisen vuoden aikana vasta saatu ensimmäiset 9 sertifiointia.

”Hyvinvointitrendin mukaisesti toimitilakehityksessä pitäisi panostaa käyttäjien hyvinvointiin laaja-alaisesti ja tilojen toimivuuteen, sillä henkilöstö edustaa monille tietointensiivisille yrityksille noin 90% kustannuksista ja henkilöstön rooli yrityksen menestyksessä on kiistaton.” Anu Saxen, Halton

”Pehmeiden arvojen merkitys nousee yhä voimakkaammin yritysten agendoille kun ymmärrys hyvinvoinnin merkityksestä tuottavuuteen kasvaa. Pitkässä juoksussa kilpailu työntekijöistä kulminoituu yhä enemmän yrityksen ekologiseen jalanjälkeen.” Tero Helenius, Rakka Works

Teknologia ja digitaalisuus tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia

11/15 vastaajasta nosti esiin teknologian ja digitaalisuuden tuomat uudenlaiset mahdollisuudet, joita on hyvä jäsentää kahdesta eri näkökulmasta:

  1. Käyttäjäkokemusta parantavat ja helpottavat palvelut
  2. Kiinteistön omistajille ja operaattoreille suunnatut palvelut

 

”Toinen kasvava trendi on (edelleen) digitaalisuus ja sen hyödyntäminen. Siirrytään teknologiasta (sensorit, beaconit jne.) varsinaisten palveluiden suuntaan, eli keskitytään siihen mitä datalla voidaan saada aikaan. Henkilökohtaiset palvelut, kuten sisänavigointi ja paikannus- sekä tilanvarauspalvelut lisäävät suosiotaan varsinkin isoissa ja jaetuissa toimitiloissa, ja samaan aikaan omistajille/FM operaattoreille suunnataan enemmän tilojen optimointiin, energiatehokkuuteen ja kiinteistön tuottavuuteen liittyviä palveluja. Näissä palveluissa tarvitaan tahoja jotka pystyvät yhdistämään monta eri datalähdettä yhteen ja tuomaan asiakkaille kokonaisratkaisuja. Kukaan ei oikeasti halua seurata montaa eri sovellusta tai järjestelmää päivittäin.” Ilkka Mäkelä, Helvar

”Keskipisteessä on jatkuvasti tilankäyttäjän kokemus, jota halutaan kehittää erityisesti digitaalisesti.” Karoliina Kajander, 720°

Colliers International Finlandin Tomi Ventovuori nosti myös keskusteluun erilaiset digitaaliset alustat:

Tämä vuosi voi hyvin todennäköisesti olla hyvinvoinnin läpimurron vuosi. Ensinnäkin näen terveelliset ja tilakäyttäjän hyvinvointia tukevat tilat vuokrauksen valttina, ”well-being” konseptit, sekä toisena digitaaliset alustat erinomaisen vuokralaiskokemuksen aikaansaamiseksi – ”tenant experience platforms”. Digitaalisuus on siis hyvinvoinnin edistäjänä ihan avainasemassa.

Keskeisenä trendinä maailmalla on hypetyksessä digitaaliset alustat, jotka lisäävät toimitiloissa parempaa vuokralaiskokemusta. Sijoittajilta virtaa näihin alustoihin ja PropTech yrityksiin kasvurahaa. Alustojen avulla voidaan tarjota helpommin ja kustannustehokkaasti mobiilisen käyttöliittymän kautta erilaisia tiloja, palveluita tai yhteisöllisyyttä toimitilan loppukäyttäjille. 

Esimerkiksi yhden alustan kautta tilankäyttäjä voi varata yhteiskäyttöisiä polkupyöriä, käynnistää sähköauton latauksen, varata lisätilaa, osallistua yhteisille virtuaalisille joogakursseille tai keskustella ja sopia tapaamisia muiden käyttäjien tai vuokralaisten kanssa. Alustojen kautta mobiilimaksaminen käy myös kätevästi ja kiinteistöomistajat voi ansaita lisää tuloja uusien palvelujen tarjoamisella.”

Vastuullisuus parantaa kiinteistön arvoa ja puhuttelee työntekijöitä

Kaikki 15 vastaajaa nostivat esiin vastuullisuuden, joka nähdään toimitiloissa energiatehokkuutta laajempana kokonaisuutena, jolla on merkitystä kiinteistön omistajille kiinteistön arvon muodostumisessa. Vastuullisuus korostuu myös kilpailtaessa tulevaisuuden työntekijöistä.

”Toisena trendinä nostaisin vastuullisuuden energiatehokkuutta laajempana konseptina. Monet kiinteistöjen käyttäjät ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta ja haluavat tehdä asiat oikein. Vastuullisuus on korostunut kiinteistöjen omistajien agendalla ja vastuulliset valinnat ja vastuullisuusinvestoinnit vaikuttavat kiinteistöjen arvoon positiivisesti.” Anu Saxen, Halton

”Vastuullinen toiminta näkyy niin arkisissa toiminnallisissa asioissa, tehtävissä hankinnoissa kuin tilankäytön tehostamisessa.” Laura Vatanen, Partners at Noste

”Pitkässä juoksussa kilpailu työntekijöistä kulminoituu yhä enemmän yrityksen ekologiseen jalanjälkeen.” Tero Helenius, Rakka Works

Vastuullisuus nousi esiin myös turvallisuuden ja terveellisen sisäympäristön kautta, joka onkin juuri nyt, Korona-viruksen jyllätessä, erittäin akuutti asia. 

”Työtiloissa korostuvat myös vastuullisuus terveellisistä ja turvallisista sisäympäristöistä.” Tomi Ventovuori, Colliers International Finland 

 

Oma missioni on tehdä toimitiloista- ja työympäristöistä älykkäämpiä ja työpäiväkokemuksesta parempi, hyödyntäen teknologian tuomia mahdollisuuksia. Tervetuloa seuraamaan tarinaani esimerkiksi LinkedIN:ssä tai Twitterissä. 

Perttu Ahvenainen

Perttu Ahvenainen

Taitori Oy

Myynti- ja Markkinointijohtaja, osakas

Lisää vaikuttajalta Perttu Ahvenainen


Lisää kategoriasta Työhyvinvointi