Bonfire.fi

Toiminnan uudistajat: Kuinka kuntien strategiset tavoitteet saavutetaan?

Kaupallinen yhteistyö: Kuntien Tiera

Tieran tuoreessa Toiminnan uudistajat -podcastissa selvitetään, mitä kuntakentällä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa ja jutellaan muutoksen tekijöiden kanssa.

Ensimmäisessä jaksossa Kari Hyvönen keskustelee Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyryn sekä Tieran varatoimitusjohtaja Sakari Luotosen kanssa kuntaorganisaation johtamisesta, Vaasan kaupungin strategisesta visiosta sekä siitä, millainen rooli kumppaneilla on uudistusten toteuttamisessa.

Tässä jaksossa selviää, kuinka kunnianhimoisetkin tavoitteet voidaan saavuttaa ja miten muutosta johdetaan niin, että kaikki kunnan viiteryhmät tekevät töitä yhteisen tavoitteen eteen.

Lue lisää täältä! 

Tiera

Lisää vaikuttajalta Tiera


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys