Bonfire.fi

Timanttista tulosta ja nopeutta – kolme asiaa, joilla iso organisaatio yltää näihin molempiin

Tiedäthän sanonnan “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”? Kyse on siitä että porukassa tekeminen vääjäämättä hidastaa matkaa, mutta yksin ei voi saavuttaa kovinkaan suuria tuloksia.

Nyt on kuitenkin niin, että modernissa työelämässä ja varsinkin teknologia-alalla tulisi pystyä molempiin. Erinomaisiin saavutuksiin ja nopeuteen. Tämä asettaa johtamiselle omat haasteensa.

Olemme Vismalla lähteneet kehittämään johtamista ottamalla käyttöön Objectives & Key Results (OKR) -mallin. Samaa mallia hyödyntää moni menestynyt kansainvälinen teknologia-alan yritys kuten Google ja Amazon.

Avaan tähän kolme mielestäni tärkeintä asiaa mallin filosofiasta:

1) Kunnianhimo & rohkeus

Mallissa on ok, että kenenkään palkkaa tai bonuksia ei sidota siihen, saavutetaanko tavoitteet. Muuten vääjäämättä käy niin, ettei uskalleta tavoitella kunnianhimoisia saavutuksia. Yleensä tavoitteet jaetaan kahteen kategoriaan: committed ja aspirational.

Tähän sisältyy ajatus siitä, että osan tavoitteista kuuluukin epäonnistua. Muuten ne ovat olleet liian vaatimattomia.

Esimerkki OKR:n tavoitteiden asettamisesta: tehdään jokin asia 10x entistä paremmin, eikä 10% paremmin. Tämä pakottaa miettimään kokonaan uudella tavalla toteutustavan. Tämä ei anna mahdollisuutta vain hienosäätää vanhaa, jolloin usein tiedetään tavoitetta asetettaessa, että se tullaan saavuttamaan.

2) Läpinäkyvyys & yhteinen suunta

Tavoitteet ovat avoimia ja läpinäkyviä koko organisaation tasolla. Asiantuntija tietää, mitä toimitusjohtajan agendalla on ja päinvastoin. Lisäksi tarkoitus on tietysti se, että tavoitteet linkittyvät toisiinsa.

Yritykselle muodostuvat ylätason mitattavat tavoitteet ja eri tiimien tavoitteilla on niihin oma kontribuutionsa.

Mikäli yrityksen tavoite on saada 10 uutta sote-alan asiakasta, niin myös muut kuin myynti- ja markkinointitiimin jäsenet voivat vaikuttaa ja ottaa osaksi omia tavoitteitaan: esimerkiksi osallistua markkinoinnin sisällöntuotantoon yhdessä nykyisten asiakkaiden kanssa tai viilata tuotekehityksessä tuotteen lisäominaisuuksia.

3) Nopeus & kyky muuttaa suuntaa

Väitän, että perinteiset johtamismallit juontavat juurensa aikakaudelta, jolloin bisnes perustui laiteinvestointeihin, tehtaisiin ja rakennuksiin. Nykyään tuotekehitystä tehdään jatkuvasti ketterillä menetelmillä ja teknologia kehittyy vuosittain kovaa vauhtia. Ei kuljeta enää tarkkojen kolmi -tai viisivuotissuunnitelmien viitoittamilla reiteillä.

OKR-mallissa ajatus on pilkkoa halutut tulokset kuukausi- tai kvartaalitasolle ja miettiä seuraavan jakson tavoitteita samassa yhteydessä. Syklit ovat merkittävästi perinteisiä johtamismalleja lyhempiä ja tavoitteita rakennetaan myös “alhaalta ylös.”

Ei vuonna 2016 olisi voinut ennustaa miten tekoälyä pystyy hyödyntämään vuonna 2019. Aivan niinkun emme osaa tänään sanoa, miten lohkoketjut muuttavat toimintaamme seuraavalla vuosikymmenellä. Liikkeelle pitää silti lähteä jo tänään.

Tässä lyhyesti kolme nostoa. Kirjoitusta saa jakaa sosiaalisessa mediassa ja omassa organisaatiossa.

Mikäli aihepiiri kiinnostaa enemmän, niin laita Bonfiren uutiskirje tilaukseen (löytyy footerista) ja minut seurantaan sosiaalisessa mediassa:

Linkedin

Twitter

Jukka Holm

Jukka Holm

Visma Enterprise

toimitusjohtaja

Jukka on työskennellyt Vismalla toimitusjohtajana vuodesta 2017. Hänen vastuullaan on 170 henkilöä työllistävä Visma Enterprise Oy. Nuoresta iästään huolimatta Jukka on toiminut IT-allalla erilaisissa johtamistehtävissä jo yli 10 vuotta. Erityisen tunnetuksi hän on tullut aktiviisesta otteestaan sosiaalisessa mediassa, jossa lempiaiheena on työelämään ja moderniin johtajuuteen liittyvät teemat.

Lisää vaikuttajalta Jukka Holm


Lisää kategoriasta Johtaminen