Bonfire.fi

Tervetuloa metaversumiin


Metaversumista puhutaan internetin seuraavana askeleena, virtuaalisena maailmana, joka yhdistää kaupan, työnteon, viihteen ja sosiaalisen median uudella tavalla.

Metaversumista puhutaan nyt kaikkialla. Käsite on ollut laajasti puheenaiheena etenkin sen jälkeen, kun Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoi Facebookin muuttavan nimensä Metaksi.

Metaversumista puhutaan esimerkiksi uusien teknologioiden mahdollistamana fyysisen ja digitaalisen liittona ja internetin seuraajana. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Joidenkin visioiden mukaan metaversumia voidaan ajatella internetin seuraavana vaiheena tai laajentumisena. Metaversumissa ihmiset voivat työskennellä, viihtyä, pelata, ostaa ja tavata toisiaan erilaisissa yhteisöissä. Nettisivuista tulee interaktiivisia virtuaalisia maailmoja, joissa linkit korvataan portaaleilla ja avatar-hahmo voi korvata käyttäjänimen. Ohjelmistot ja laitteet sallivat saumattoman yhteistyön fyysisten ja digitaalisten tilojen välillä. Tulevaisuudessa vaikkapa etätapaamiseen ei tarvittaisi enää Teamsia, vaan toimistolle voisi siirtyä virtuaalisesti laittamalla VR-lasit päähän.

Jos metaversumilla ei ole fyysisen maailmamme rajoitteita, sen mahdollisuudet ovat loputtomat. Mutta onko teknologia valmis?

Metaversumin perustaa rakentamassa

Vaikka metaversumi on yhä lähempänä todellisuutta, olemme vielä kaukana kaikista villeimmistä tulevaisuuden visioista, joita metaversumiin liitetään. Teknologian pitää myös kehittyä monessa suhteessa. Esimerkiksi internetyhteyksien tulee olla vielä nopeampia ja luotettavampia ja koneilta vaaditaan merkittävästi suurempaa laskentatehoa.

Hyperrealistisia, immersiivisiä kokemuksia varten tarvitaan myös helposti saatavia ja kehittyneitä VR-laitteita, jotka mahdollistavat käyttäjien
liikkumisen virtuaalisten tilojen läpi, pelaamisen ja vuorovaikutuksen muiden kanssa. Lisäksi tietoturvainfrastruktuurin on oltava luotettava ja sen täytyy pystyä vastaamaan metaversumin tarpeisiin.

Tarvittava teknologia kuitenkin kehittyy jatkuvasti, minkä myötä saamme hiljalleen esimakua tulevaisuuden mahdollisuuksista. Esimerkiksi luotettavien 5G- ja tulevaisuudessa myös 6G-verkkojen kehittyminen vauhdittaa tiedonsiirtonopeuksia. Visio metaversumista ei siis ole enää
pelkkää scifiä
, vaan sen sovelluksia nähdään jo. Erilaiset keino (VR)- ja lisätyn todellisuuden (AR) sovellukset tarjoavat jo portteja uudenlaisiin ympäristöihin. Pandemia-aikana esimerkiksi taidenäyttelyitä on järjestetty virtuaalisesti. Pelien virtuaaliset maailmat ovat myös kasvavassa määrin sosiaalisia kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset viettävät vapaa-aikaansa.

Vastuullisuus mukana myös metaversumin kehityksessä

Metaversumi tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia monilla toimialoilla: niin laite- ja ohjelmistopuolella kuin esimerkiksi mainonnassa ja tapahtuma-alallakin. Se antaa brändeille mahdollisuuden tarjota asiakkailleen kokemuksia ja tuotteita myös virtuaalisessa ympäristössä. Jo nyt NBA tarjoaa eturivin paikkoja otteluihinsa metaversumissa.

Kiinnostavan metaversumista ja sen mahdollisuuksista tekee juuri se, että monella tavalla olemme uuden äärellä. On vielä epävarmaa, millaiseksi metaversumi lopulta kehittyy. Sitä suuremmalla syyllä aiheesta on kuitenkin tärkeää käydä keskustelua, joka ei sorru pelkkään hypetykseen.
Teknologisella kehityksellä on laaja vaikutus elämän eri osa-alueisiin.

Teknologiayritykset voivat vaikuttaa siihen, millaista metaversumia ja teknologista tulevaisuutta rakennetaan. Se tarkoittaa, että vastuullinen teknologiayritys ottaa huomioon myös esimerkiksi digitaalisen tasa-arvon, tietoturvan ja yksityisyydensuojan toteutumisen tulevaisuuden laitteita ja yhteyksiä kehittäessään.

tietoturvasta

Jarkko Huhtaniitty

HP Suomi

toimitusjohtaja

Lisää vaikuttajalta Jarkko Huhtaniitty


Lisää kategoriasta Teknologia