Bonfire.fi

Nopeammin suunnitelmista tekoihin

Liisa Holma

Miten suunnitelmasta tulee tekoja?

Miten purpose tai tarkoitus tulee näkyviin toiminnassa joka päivä?

Miten saavutat kasvutavoitteet?

Miten asiakkaan tarpeet, ja nykyisen palvelun kipukohdat huomioidaan määrätietoisesti kehityksessä?

Pohditko tällaisia kysymyksiä? Olen huomannut että todella useat johtajat ja ammattilaiset, miettivät miten yrityksen strategiassa asetetut tavoitteet, asiakaskokemuksen lupaukset tai tärkeän palvelun visio muuttuvat todeksi.

Mitä tapahtuu strategian ja toimeenpanon välissä?

Yrityksen strategiassa määritellään ylätason tavoitteet, sekä tärkeimmät osa-tekijät (ns. must win battlet tai where to win) ylätason tavoitteen saavuttamiseksi. Joskus näitä täydennetään osiolla (how to win), jossa kerrotaan mitkä kyvykkyydet ja toimet on tunnistettu olennaisiksi tällä matkalla.

Sama toistuu monessa kohtaa yritystä: asiakaskokemukselle määritellään tavoitteet tai palveluille kasvuodotukset. Mutta mistä tämä kasvu tulee? Miten pääsemme maaliin. Tavoitteista on vielä pitkä matka tekemiseen.

Konseptointia tai asiakaslähtöisten tiekarttojen ja toimeenpanosuunnitelmien rakentamista ei tapahdu yrityksissä riittävän systemaattisesti.

Organisaatio ei voi yhtenäisellä tavalla edetä kohti tavoitteitaan, jos ei ole yhteistä mielikuvaa niistä konkreettisista toimista ja vaiheista joita maaliin pääseminen vaatii.

Asiakaslähtöinen konseptointi vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Konsepti, joka vastaa ylläoleviin kysymyksiin luo tekemiselle yhteisen suunnan, ja nopeuttaa näin tavoitteiden saavuttamista. Konsepti luo sellaisen konkretian tason, jonka päälle voidaan suoraan rakentaa vaikka yrityksen toiminnan mukainen backlog, jossa on listattu tärkeimmät seuraavien kuukausien kehityshankkeiden vaatimukset. Se nopeuttaa vaatimusten toteuttamista, koksa kehittäjille voidaan tarjota konkreettisempi kuvaus työstä ja sen tavoitteesta.

Kun kehitystyöllä on yhteinen suunta, etenee yritys vauhdikkaasti kohti tavoitteita

Konsepti on rakennettu asiakasymmärrykselle, jolloin se myös lähtökohtaisesti rakentaa asiakkaiden toiveiden mukaista tarjoamaan, mikä parantaa itsessään asiakaskokemusta.

Harmillisen usein tämä vaihe ohitetaan strategian toimeenpanossa. Oletamme, että ketteryys tarkoittaa sitä, että strategian alapuolella valintoja tehdään yksittäisissä tiimeissä, jotka näin taianomaisesti suuntautuvat yhtenäisesti samaan suuntaan. Näin ei kuitenkaan ole. Varsinkin isompien yritysten strategia ja tavoitteenasetanta jää usein sellaiselle tasolle, että sen sisällä voidaan edistää hyvinkin erilaisia, erisuuntaisia ja jopa keskenään ristiriitaisia toimia.

Konsepti ja tiekartta luovat yhteisen kuvan siitä, mitkä toimet yritys valitsee tehtäväksi ensin, ja mitkä toteutetaan vasta myöhemmin. Näin myös tekemisen vaikutus maksimoidaan. Toimeenpanosuunnitelman on hyvä olla tarkimmillaan seuraaville 3-6 kuukaudelle. Sitä pidemmällä olevien vaatimusten ja kehityspolkujen avaaminen konkreettisesti on viisasta tehdä vasta lähempänä, rullaavasti. Kehittämisessä yllätyksiä tulee aina, eikä pitkän aikavälin toimia kannata vielä suunnitella kovin yksityiskohtaisella tasolla.

Uskon vahvasti purposen, vision ja arvojen tärkeyteen. Yrityksen täytyy voida kertoa sidosryhmilleen tavoitteistaan tavalla, joka koskettaa tunteita ja mahdollistaa yhteisen unelman. Kuitenkin tämän unelman rakentaminen todeksi vaatii enemmän konkretiaa, johon asiakaslähtöiset konseptit, toimeenpanosuunnitelmat ja tiekartat tarjoavat vastauksen.

Liisa Holma profiilikuva

Liisa Holma

Un/known

CEO

Autan johtajia muovaamaan ja luomaan strategioita, jotka tarjoavat organisaatiolle selkeän ja innostavan suunnan. Ongelmanratkaisu on osaamiseni ydintä. Olen työskennellyt strategiarooleissa ja johtanut muutoshankkeita niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Minulla on myös kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöstä. Työssäni yhdistelen perinteisiä strategia- ja analyysityökaluja uuteen johtamisosaamiseen ja ihmiskeskeisiin työtapoihin. Näkemykseni mukaan onnistumiseen tarvitaan hyvän suunnitelman ja innostavan tavoitteen lisäksi yhteinen selkeys sekä toimiva kulttuuri. Kirjoitan kirjaa B2B-asiakaskokemuksesta yhdessä neljän muun alan asiantuntijan kanssa. Alma Talent julkaisee kirjan maaliskuussa 2021.

Lisää vaikuttajalta Liisa Holma


Lisää kategoriasta Johtaminen