Bonfire.fi

Suomalainen keskustelu kärsii kaksijakoisuudesta – tulevaisuudenkuva on luotava kokeilemalla

Tapio Peltonen

Suomi kärsii perustavanlaatuisesta ambivalenssista, kaksijakoisuudesta; asiat ovat historiallisesti ja maailman mittakaavassa todella hyvin – ja samaan aikaa tulevaisuus näyttää hyvin huolestuttavalta.

On vaikea hyväksyä, että nämä kaksi näkökulmaa ovat totta – yhtä aikaa. Tämä näkyy polarisoituneena keskusteluna; yhdet haluaisivat keskittyä tämän hetken ongelmiin ja kokevat uhkien nostamisen negatiivisena. Toiset taas näkevät edelliset epärealistisina ja vaativat keskittymistä nurkan takana väijyviin uhkiin. Politiikassa vastakkaiset asemat korostuvat.

Tämän asetelman purkaminen vaatii meiltä kaikilta enemmän. F. Scott Fitzgeraldin paljon lainatun huomion mukaan ensiluokkaisen älykkyyden testi on kyky pitää mielessä kaksi keskenään vastakkaista ideaa ja silti säilyttää toimintakyky.

Lainauksesta unohtuu usein viimeinen osa. Kun ei tiedetä tarkkaan, mitä tulevaisuus tuo, tekeminen korostuu. On tärkeää testata ja saada palautetta.

Meillä vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että Suomelta puuttuu yhteinen tulevaisuudenkuva. ”Mitä väliä?” kysyvät monet tyhjiin visioihin kyllästyneet käytännön tekijät.

Ilman näkemystä tulevaisuudesta on vaikea luoda konkreettisia strategioita. On vaikea valita, mihin keskitytään, mitä jätetään tekemättä, mitä pitäisi testata, mistä lopulta tulevaisuuden menestys tehdään. Jäädään junnaamaan vanhaa tai toiminnasta tulee pinnallista ja poukkoilevaa. Kuulostaako tutulta?

Vision ja strategian puutteeseen on monia syitä. On totta, että nopeasti muuttuva ympäristö ja vaikeasti ennustettava kehitys eivät tee systeemisestä ajattelusta ja strategiatyöstä helppoa. Nyt olisi tärkeää rakentaa aktiivinen kokeiluihin perustuva strategia, eräänlainen moniulotteinen “tiedustelusuunnitelma” eikä näennäisen varmuuden kaapuun puettua ja ylhäältä annettua konsensustrategiaa.

Samalla pitää muistaa, että pienillä, kivoilla ja matalan riskin kokeilulla voidaan harjoitella kokeilemista, mutta niillä ei ratkaista peliä. Päättäväisestä ja ratkaisevasta (engl. decisive) tekemisestä on pula.

Tilanteet ja maailma kehittyvät niin lujaa, että on haettava systeemistason ratkaisuja isojen ja merkityksellisten kokeilujen kautta. Suomen on kehitettävä ihan omia erilaisia vahvuuksia.

Käytännössä joudutaan ottamaan turpaan, oppimaan ja menemään toista kautta. Tämä vaatii nöyryyttä, sitkeyttä ja toisten tukemista. Ratkaisuja on haettava uusista paikoista ja uusien kumppanien kautta.

Yrittäjämäinen asenne ratkaisee. Koska sinä viimeksi annoit avoimesti tukesi epäonnistuneelle työkaverille, pomolle tai alaiselle, ja autoit häntä yrittämään uudelleen?

Tapio Peltonen

Tapio Peltonen

EEX

Founder

Tapio Peltonen on yrittäjäksi kasvanut taloustieteilijä. Hän uskoo, että suurimmatkin ongelmat voidaan ratkaista tekemällä: yrittäjämäisellä asenteella ja yhteistyöllä. Tapion yritys EEX on rakentanut globaalisti uniikin oppimisen ”alustan”, jossa isojen organisaatioiden nousevat johtajat auttavat startup-yrittäjiä ja oppivat oman laatikkonsa ulkopuolella yrittäjyydestä ja yhteistyöstä. Peltonen on myös strategiakouluttaja ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija.

Lisää vaikuttajalta Tapio Peltonen


Lisää kategoriasta Tulevaisuus