Bonfire.fi

Strategian toimeenpanon ABCDEF

Pasi Sillanpaa

Heti vuoden alusta suuri osa suomalaisia yrityksiä käynnistää viilatun strategian toimeenpanon. Syksyllä pikavauhtia puristettu suunnitelma halutaan vähintään yhtä nopeasti toimivaksi käytännössä.

Ikävä haaste, johon vieläkään ei ole löydetty ratkaisua, on se, että suurin osa strategioista tehdään liian hätäisesti ja liian vähällä miettimisellä. Sen seurauksena ylivoimainen enemmistö johtajista joutuu tekemään tosissaan töitä, että strategia saadaan toimimaan edes jotenkin.

Viitisen vuotta sitten kirjoitin blogin siitä, kuinka melko iso suomalainen yritys oli työstänyt uuden strategiansa. Sopimus siitä, että olisin tukenut heidän strategiansa toimeenpanoa oli jo melkein tehty, kun sain nähtäväkseni strategiaa koskevan materiaalin.

Ilmoitin heidän uudelle strategiajohtajalle, että strategia oli kirjattu puutteellisesti ja kaksi päätavoitteista oli sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä, kun asioita halutaan toimimaan.

Strategiajohtaja totesi, että asialle ei voi enää mitään, koska hallitus on sen jo hyväksynyt. Hän ei halunnut jatkaa työtä minun kanssani. Puoli vuotta myöhemmin sain organisaation sisältä tiedon, että strategiasta riideltiin talon sisällä edelleen ja sen toimeenpano on vaikeaa. Vuosi sitten eräs asiakkaani, joka ei ole tietoinen tästä casesta, kertoi minulle aamutilaisuudesta samassa yrityksessä. Hän taivasteli sitä, kuinka epälooginen strategia sillä yrityksellä on.

Epäonnistuneista strategian toimeenpanoista on tullut opittua monta asiaa

Niiden pohjalta hahmottelin hieman sitä, mitkä ovat yleisimmät tarkistettavat asiat strategian toimeenpanossa.

Tarkista ensin, onko strategiassa käytetty kieli ymmärrettävää. Korvaa turhat muotisanat ja muoti-ilmaisut tavallisella, ymmärrettävällä ja konkreettisella kielellä. Esimerkiksi “keskitymme asiakasarvon tuottamiseen” voidaan korvata “autamme asiakasta tekemään kannattavampaa liiketoimintaa”.

Varmista, että teillä on resurssit viedä asia käytäntöön. Onko ihmisille varattu aikaa oppimiseen, ovatko työkalut kunnossa?

Tee aikataulutus strategian toimeenpanon vaiheille. Onko selvää, milloin ja miten asiasta kerrotaan omalle henkilökunnalle, milloin asiakkaille, milloin yhteistyökumppaneille? Onko selvää, milloin ja miten organisaation tulee kokonaisuudessaan toimia uuden strategian mukaisesti ja miten sitä mitataan?

Vastuuta kaikki avainhenkilöt tekemään oma osansa strategian toimeenpanosta. Lisäämään ihmisten ymmärrystä, ohjaamaan heitä oikeaan suuntaan, opettamaan tai hankkimaan heille oppia strategian toteuttamisessa omassa työssään.

Johda toimeenpanoa jämäkästi. Uusi strategia ei saa olla “katotaan nyt” -kokeilu, vaan sen tulee olla niin hyvä, että pikkuiset takapakit, hidastukset eivät pysäytä sitä.

Älä häröile. Tämä ohje liittyy hyvin läheisesti edelliseen. Jos strategiasi on hyvä, sinun ei tarvitse miettiä sen muuttamista edes silloin, kun tulee ongelmia. Siinä pitää vain miettiä, mitä taktiikkaa pitää käyttää ongelman poistamiseksi, jotta voimme pitää saman strategian myös jatkossa. Strategia on usein kukoistavimmillaan vasta useita vuosia sen käyttöönoton jälkeen.

Strategian toimeenpano on johtamisen kovaa ydintä. Se vaatii suostuttelua, valmentamista, tavoitteiden asettamista, määräyksiä, kädestä käsin ohjaamista ja suuren määrän kuuntelua. Vaikka strategioista noin 90 % on sitä samaa, mitä muilla, niin silti suurin syy strategioiden epäonnistumiseen ei ole sen ajatteluun ja kirjaukseen liittyvissä heikkouksissa, vaan sen toimeenpanossa tehdyissä karkeissa johtamisen virheissä.

Pasi Sillanpaa

Pasi Sillanpää

Kuudes Aisti Oy

Strategisti

Strategiatyön ja markkinoinnin ammattilainen Pasi Sillanpää tuntee erottuvien strategioiden ja markkinointikonseptien lainalaisuudet. Hän tuntee strategiatyötä tiedon jalostamisesta ja päätöksenteon kautta toimeenpanoon. Pasi sekä auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä ja johtamaan muutosta että puhuu ja kirjoittaa aktiivisesti aiheen ympäriltä.

Lisää vaikuttajalta Pasi Sillanpää


Lisää kategoriasta Johtaminen