Bonfire.fi

Kuuluuko strategian ottaa kantaa liiketoiminnan vastuullisuuteen?

Kuuluuko vastuullisuus yrityksen strategiaan? Näkyykö vastuunkanto liiketoiminnan prioriteeteissä? Onko nettoimpakti kehitystoimien lähtökohta, vai keskitytäänkö yrityksen vastuullisuusteoissa ja -puheissa minimoimaan valitun toiminnan negatiivisia vaikutuksia? Mietittäänkö vain uusiutuvia energialähteitä ja kasvihuonepäästöjä, vai onko siitä edetty miettimään itse ydinliiketoiminnan vastuullisuutta?

Sijoittajat ovat valinneet kantansa, ja vastuullisuuteen vakavasti suhtautuvan yrityksen osakkeet ovat arvokkaampia. Siksi viimeistään nyt on korkea aika ottaa vastuullisuuskysymykset mukaan liiketoiminnan johtamiseen. Jokaisella yrityksellä tulisi olla selkeä suunnitelma siitä, miten ydinliiketoiminta käännetään vaikuttavuudeltaan nettopositiiviseksi. Aikaa on toimialasta ja sen kehityssyklistä riippuen 5-10 vuotta.

Vastuullisuus näkyy sijoittajien preferensseissä. Niin yksityiset piensijoittajat kuin institutionaaliset sijoittajat valitsevat sijoituskohteiksi yrityksiä, joiden toiminnassa näkyy suunnitelmallinen vastuullisuus. Kyse ei enää ole vain trendistä tai arvomaailmasta, vaan vastuullisuus on puhtaasti viisasta liiketoimintaa. Vain nettovaikutuksiltaan positiivinen liiketoiminta on tulevaisuuskestävää. Jos toiminnan vaikutukset eivät ole kirkkaasti yhtiön tiedossa, kohdistuu bisnekseen merkittäviä maine-, regulaatio- ja kustannusriskejä.

Samalla vastuullisuus on laajentunut paljon ympäristökysymyksiä suuremmaksi aihealueeksi. Sijoittajat käyttävät vastuullisuuden arviointiin niin sanottua ESG mittaristoa. ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance, eli mittaristolla mitataan paitsi vaikutuksia ympäristöön, myös yrityksen sosiaalista vastuullisuutta ja hallintotapaa.

Environmental = ympäristövaikutukset (sis. energiankäyttö, jätteenkäsittely, materiaalihallinta, ilmastonmuutos jne.)

Social = sosiaalinen vastuullisuus (sis. työntekijäoikeudet, työturvallisuus, ihmisoikeudet, diversiteetti ja inklusiivisuus, tuoteturvallisuus jne.)

Governance = hallintotapa (sis. säännöstenmukaisuus, bisnesetiikka, sisäinen kontrolli, sisäiset prosessit jne.)

 

Mittaristo laajenee ja kehittyy edelleen. Yhä enemmän ja enemmän puhutaan esimerkiksi dataetiikasta, eli siitä mitä tietoa yritys kerää, ja miten se tietoa käyttää ja jakaa. Viisas yritys huomioi liiketoiminnan kehityssunnitelmassa ja tavoitteissa todennäköiset tiukennukset lainsäädännössä ja yleisessä mielipiteessä, sekä asiakkaan preferensseissä. Toinen selvästi yleisemmäksi muodostuva käsite on D&I – eli diversity & inclusion. Vastuullisella yrityksellä on suunnitelma, jota se noudattaa myös monimuotoisuuden lisäämiseksi kaikissa rooleissa läpi yrityksen ja hierarkian.

Se mitä sijoittajat ja yrityksen omistajat haluavat, vaikuttaa suoraan halliltuksen ja näin myös yrityksen johdon prioriteetteihin. Mutta millainen on juuri oman yrityksen nettovaikutus? Kaikkein parhaat ja vaikuttavimmat yritykset kehittävät liiketoimintaa, jonka vaikutus maailmaan on itsessään positiivista. Yritykselle tulee vähintään olla strategia, jossa otetaan kantaa siihen, millä alueilla yritys alkaa kehittää nettopositiivista liiketoimintaa. Näin vastuullisuudesta on tullut yksi lisä strategiassa harkittavien aiheiden listaan.

Vastuullinen strategia syntyy siinä missä muukin strategiatyö. Kyse onkin enemmän uudesta näkökulmasta liiketoimintaan. Kuitenkin, voidakseen katsoa liiketoimintaa tämän uuden linssin läpi, tulee ymmärtää millaisista elementeistä ESG-mittarit muodostuvat, ja mikä vaikuttaa yrityksen nettoimpaktiin.

Yritysjohdolla onkin kiire muodostaa ymmärrys oman toimialan vastuullisuuskysymyksistä, ja toisaalta oman yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista näissä kysymyksissä. Missä on juuri oman yrityksen vaikuttavuuden strateginen kärki?  Mitkä kysymykset ovat sellaisia, joihin yrityksen omistajat ja asiakkaat etsivät ratkaisua? Millaiset vastuulliset innovaatiot ja kehityshankkeeet erottaisivat yrityksen kilpailijoistaan ja toisivat kilpailuetua? Näihin kysymyksiin ei vastata erillisessä vastuullisuusstrategiassa, vaan yrityksen liiketoimintastrategiassa, jonka tulee olla omistajien toiveiden mukaisesti vastuullinen.

 

 

Liisa Holma profiilikuva

Liisa Holma

Un/known

CEO

Autan johtajia muovaamaan ja luomaan strategioita, jotka tarjoavat organisaatiolle selkeän ja innostavan suunnan. Ongelmanratkaisu on osaamiseni ydintä. Olen työskennellyt strategiarooleissa ja johtanut muutoshankkeita niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Minulla on myös kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöstä. Työssäni yhdistelen perinteisiä strategia- ja analyysityökaluja uuteen johtamisosaamiseen ja ihmiskeskeisiin työtapoihin. Näkemykseni mukaan onnistumiseen tarvitaan hyvän suunnitelman ja innostavan tavoitteen lisäksi yhteinen selkeys sekä toimiva kulttuuri. Kirjoitan kirjaa B2B-asiakaskokemuksesta yhdessä neljän muun alan asiantuntijan kanssa. Alma Talent julkaisee kirjan maaliskuussa 2021.

Lisää vaikuttajalta Liisa Holma


Lisää kategoriasta Tulevaisuus