Bonfire.fi

Strategia, jolla luodaan kokonaan uusi peli

Pasi Sillanpaa

Johtajien on helpompi tehdä valintoja, jotka myötäilevät muiden yritysten strategiaa, kuin tehdä jotakin täysin uutta. Silloin ei epäonnistuessaan joudu naurunalaiseksi siitä, että teki tyhmiä valintoja.
Kolikon toinen puoli on se, että kaikkien käyttäessä samaa strategiaa, uuden innovointi on maltillista ja kilpailu käydään toiminnan tehokkuudella.

Tämä taas johtaa siihen, että hyvä henkilöjohtaminen ajatellaan ratkaisuksi siihen, kuinka hyvin yritys menestyy. Asia on yhtä totta kuin se, että lehmä elää onnellisemman elämän, jos se saa liikkua vapaasti navetassa. Ajattelu kompastuu siihen, että siinä ei ole otettu huomioon, että lehmä voi myös kulkea vapaasti ulkona olevan tilavan laitumen ja navetan väliä ja olla sen seurauksena pelkästään navettaan sidottua sukulaistaan onnellisempi.

Yritykset jotka myötäilevät kilpailijoidensa strategisia valintoja, sulkevat itsensä navetan kaltaiseen häkkiin vapaaehtoisesti, eivätkä huomaa, mitä kaikkea kivaa laitumella vapaana ollessa voi tehdä.

Erilainen strategia synnyttää uudenlaisia asiakkaita

Suurin osa strategiatyöstä lähtee ajatuksesta, että on olemassa valmiiksi joitakin asiakastyyppejä. Ne pitää vain löytää. Niinpä tehdään analyysejä siitä, kuinka paljon potentiaalia missäkin asiakasryhmässä on ja onko heitä niin paljon, että toiminnasta saadaan kannattavaa.

Financial Times on usein käsitellyt sveitsiläisten  kellovalmistajien haasteita. Luksuksella pröystäily ei ole enää samalla tavalla huudossa, kuin se on joskus ollut ja sillä on ollut vaikutusta kellovalmistajien myyntiin. Myyntiä on toistaiseksi kannatellut kasvavien talouksien – erityisesti Kiinan – vetovoima, mutta Euroopassa ja USA:ssa tilanne on erilainen. Yhä useampi nuori ei näe luksuskelloa tavoittelemisen arvoisena.

Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on esitetty, että sveitsiläiset voisivat muuttaa asetelmaa ajattelemalla luksuskellon ydinajatusta uusiksi. Jos niitä ei myytäisi enää luksuksena, vaan kestävänä ja siten myös luontoa säästävänä välintana. Eli Patek Philippen iskulause: ”Et oikeastaan omista kelloasi, vaan säilytät sitä seuraaville sukupolville” nousisi koko alan yhteiseksi. Monet kellovalmistajat ovatkin lähteneet kokeilemaan tätäkin vaihtoehtoa.

Tämä voi lopulta muuttaa kokonaan kellojen ostajien kohderyhmät ja luoda täysin uusia.

Strategisen lennokkuuden rajoitus on siinä, että ihminen ei osaa lentää

Strategisen erilaistumisen raja on siinä, että vain harva kykenee lentämään ajatuksineen oman häkkinsä ulkopuolella ilman apua. Se ei aina ole kiinni ihmisestä itsestään, vaan varsin suurelta osin kyse on siitä, että emme ota riittävästi aikaa uusille ajatuksille. Siinä ei edes tarvita sitä paljon puhuttua luovuutta, vaan lähinnä kykyä katsoa asioita eri suunnasta, erilaisin motiivein.

Workshop tai kiireetön kävely voi olla ideoinnin lentokone, mutta niitä käytetään säästeliäästi. Ajatuksena on pikemminkin se, että tekemällä tehokkaammin sen mitä jo teemme, pääsemme lopulta parempaan lopputulokseen.

Tämäkin on harha. Luomalla asiakkaita, joita ei ole ennen ollutkaan, on syntynyt esimerkiksi peliteollisuus ja koko vastuullisen kuluttamisen kenttä. Joku on aikanaan sytyttänyt ideallaan palon, joka on levinnyt valtaviin mittasuhteisiin ja jatkaa edelleen kasvuaan.

Täysin uuden asiakasryhmän synnyttäminen on mahdollista. Se vaatii vain panostamista sen löytämiseen.

Pasi Sillanpaa

Pasi Sillanpää

Kuudes Aisti Oy

Strategisti

Strategiatyön ja markkinoinnin ammattilainen Pasi Sillanpää tuntee erottuvien strategioiden ja markkinointikonseptien lainalaisuudet. Hän tuntee strategiatyötä tiedon jalostamisesta ja päätöksenteon kautta toimeenpanoon. Pasi sekä auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä ja johtamaan muutosta että puhuu ja kirjoittaa aktiivisesti aiheen ympäriltä.

Lisää vaikuttajalta Pasi Sillanpää


Lisää kategoriasta Johtaminen