Bonfire.fi

Sooloja vai kuorolaulua? Vaikuttavaa viestintää voi tehdä myös yhdessä

Nina Alivirta. Kuva Iiro Rautiainen Photography.

Jatkan vielä edellisen blogin aiheesta vaikuttava viestintä. Vastuuviestintä jos mikä tarvitsee erilaisia keinoja vaikuttavuuteen, koska sen tavoite on tärkeä: synnyttää ja tukea kulttuuria, joka siivittää vastuulliseen toimintamalliin koko yhteiskunnassa. Vaikuttamisella tarkoitan vakuuttumista syvällisempää tilaa, missä arvot syntyvät ja muokkautuvat.

Iso tavoite, ja siksi sitä edistävän äänenkin olisi oltava iso – tai sanotaan mieluummin kantava, kuten hyvällä laulajalla, sillä mekkalaa tässä maailmassa on jo riittävästi. Vanha sanonta sanoo, että kyllä maailmaan ääntä mahtuu, mutta melun ja hälyn keskellä on hyvä pysähtyä pohtimaan, tarvitaanko sitä.

Siis millainen ääni kantaa, tuottaa muutakin kuin melua; millainen viesti vastaanotetaan?  Mikä tekee vastuuviestinnän aiheesta niin vaikuttavan, että siihen halutaan mukaan ja se jopa muuttaa maailmaa kestävämmäksi.

Tähän kysymykseen voi jokainen yritys hakea vastauksia itse, mutta keino, jota vielä vähemmän käytetään, on vastausten hakeminen yhdessä. Ja myös viestiminen yhdessä.

Kaapelitehtaalla äskettäin järjestetyssä DareToLearn2018 -tapahtumassa Mark Poole pohti tiimityötä oppimisessa. Koulumaailmassa tavallisimmin kyse on harjoituksesta, jossa ei aidosti haetakaan yhteisiä, uusia vastauksia, vaan pyritään enemmänkin suorittamaan tehtävä – operaatio tunnetaan nimellä kalvosulkeiset. Poolen mukaan tässä pitäisi tulevaisuudessa päästä aiheiden aitoon yhtenäistämiseen ja ongelmanratkaisuun hyvinkin eri teitä pöytään saapuneiden ihmisten kesken.

Samaa ajatusta ajan itse viestinnässä: yksin toitottamisen sijaan pitäisi enemmän sekä pohtia aiheita kumppanien kanssa että myös kertoa niistä yhdessä. Ne lainalaisuudet, joita ollaan omaksumassa opettamiseen, opiskeluun ja oppimisen edistämiseen, pätisivät hyvin myös viestinnässä.

Yhdessä tekeminen on myös oppimista ja yhdessä kommunikoidessa aiheille saadaan huomattavasti enemmän syvyyttä ja laajuutta kuin soolona informoidessa. Tieto on yhteiskunnassamme pirstaloitunutta, joten viestinnän ei tulisi edesauttaa sen pirstaloitumista lisää, vaan syventää. Syventää tietoa myös arvojen tasolla.

Toimiakseni oman esimerkkini mukaan annan tässä blogissa suunvuoron lautasliinatehdas Fiblonin viestintä- ja markkinointijohtajalle Anne Ekbergille, jonka kanssa olemme puineet aihetta monesti.

Rouva Lautasliina Anne Ekberg. Kuva_ Fiblon Oy

Anne, mitä hyötyjä näet yhdessä viestimisessä?

Yhdessä viestiminen tuo monipuolisempia näköaloja. Asioilla on aina monta näkökulmaa ja kutakin kysymystä on hyvä pohtia niistä kaikista. Kun Fiblonilla teemme päätöksiä, meidän pitää huomioida asiakkaan näkökulma, työntekijän näkökulma, taloudellinen näkökulma ja ympäristönäkökulma – ainakin näin aluksi. Yhdessä viestimällä asiasta tulee vahvempi ja kokonaisempi. 

Entä miten yhdessä viestimisen ajatus sopii vastuuviestintään?

Täydellisesti. Yritysvastuu on perinteisesti nähty oman toiminnan ja prosessien kehittämisenä. Kuten esim., onko meillä ympäristöystävällinen tuotanto tai materiaalit käytössä. Tai miten kohtelemme työntekijöitämme eli miten pidämme huolta omasta pesästä.

Kun oma pesä on kunnossa, on syytä siirtää katse arvoketjuihin ja toimintaympäristöön sekä sidosryhmiin. Miten voimme parantaa vastuullisuutta siellä. Siinä yhdessä viestiminen toimii erinomaisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä kestävän kehityksen sitoumuksemme #viisasvalinta.

Voiko yhteistä viestintää valmistellessa oppia ja oivaltaa aihepiiristä jotain sellaista, mitä ei muuten oppisi?

Aivan varmasti. Ainakin itse opin jotain uutta aina, kun saan keskustella ja toimia uusien toimijoiden kanssa. Aina kun katse siirtyy omasta pesästä pois, oppii jotain uutta ja joskus oivaltaa aivan perusteellisen tärkeitä asioita. Ei turhaan sanota, että yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä saa uusia näkökulmia ja oppii uusia toimintatapoja, toivottavasti myös omia ajatuksia kyseenalaistetaan ja testataan paremmin ja syvällisemmin. Yhteistyö myös osallistaa eri toimijoita, jolloin sitoutuminenkin kasvaa.

Nina Alivirta on sisältö- ja viestintätoimisto Pilgrim, Edelman Affiliaten liiketoimintajohtaja.

Nina Alivirta

Viestinnän, vastuuviestinnän ja sisältötuotannon asiantuntija

Lisää vaikuttajalta Nina Alivirta


Lisää kategoriasta Myynti ja markkinointi