Bonfire.fi

Reijo Karhinen: “Jos arvopohja pettää, kaikki pettää”

Jukka Saksi

Keskustelin Vaken hallituksen puheenjohtajan, OP Ryhmän entisen pääjohtajan Reijo Karhisen kanssa arvoista liiketoiminnassa Bonfiren ensimmäisessä podcastissa. Halusin kuulla, miten Reijo Karhisen johdolla OP Ryhmässä hyödynnettiin arvoja muutosjohtamisen tukena.

Arvojen rooli on aina korostunut Karhisen johtamisessa. Sitä on hänen mukaansa edesauttanut omien ja OP Ryhmän arvojen samankaltaisuus. Lähellä olevat arvot yksinkertaisesti helpottavat johtamista.  “Yritys muodostuu arvojen ympärille”, Karhinen tiivistää. Samalla hän kauhistelee puhetta siitä, että yritykset “kehittelevät” itselleen arvoja tyhjästä.

Syvä arvopohja näkyy liiketoiminnan tuloksissa

Minua kiinnostaa, miten yrityksen arvot näkyvät arjessa konkreettisesti. OP Ryhmän arvoista Karhinen nostaa esiin erityisesti vastuullisuuden. Osuuskassat syntyivät vuonna 1902 juuri vastuullisuuden ympärille. Karhinen muistuttaa, että arvojen merkitys korostuu kriisitilanteessa – parhaimmillaan arvot alkavat silloin ohjaamaan toimintaa. OP Ryhmän menestys on ollut parasta aina silloin, kun Suomella on ollut vaikeaa: sotien jälkeen rahoitettiin siirtolaisia, 90-luvun pankkikriisissä toimittiin toisin kuin muut ja finanssikriisin alussa annettiin julkinen lupaus viedä asiakkaat yli ajan. OP:n numerot osoittavat, että arvojen korostaminen kriisiaikana on tehokasta.

Pohdimme, kuinka arvoista tulisi viestiä. Reijon mukaan arvojen on tultava selkärangasta. Arvot näkyvät kaikissa päätöksissä. Jos johtaja joutuu selittämään päätösten ja arvojen välistä yhteyttä, arvopohja ei ole tarpeeksi kestävä ja näkyvä. Kun työntekijöiden ja yrityksen arvopohjat ovat samanlaiset, ei niihin tarvitse erikseen vedota. Silloin vallitsee yhteinen ymmärrys siitä, että kaikkea liiketoimintaa johdetaan niiden mukaisesti.

Reijo Karhinen
Kuvassa vuorineuvos Reijo Karhinen

Reijo muistuttaa, että vankka arvopohja helpottaa muitakin kuin johtajan viestintää. Kaikkien työyhteisön jäsenten on silloin helpompi kertoa organisaatiostaan esimerkiksi somessa ja johtaja uskaltaa kannustaa rohkeaankin avoimuuteen.

Arvot ovat me

Olen törmännyt tapaukseen, jossa jouduttiin irtisanomaan huipputulosta takova liiketoiminnan johtaja, koska hän rikkoi toistuvasti yhdessä sovittuja arvoja. Kyseessä oli vahva signaali arvojen tärkeydestä. Myös Karhisen mielestä arvot ovat kaikki kaikessa: ”Yrityksen uskottavuus ja työkavereiden motivaatio menee, kun kun yksikin toimii arvoja vastaan.”

Kaikilla yrityksillä on jonkinlaiset arvot. Näyttää kuitenkin siltä, että OP Ryhmässä arvoja on osattu hyödyntää – miten? Saan yksinkertaisen vastauksen: “Arvot ovat me.” Karhinen toteaa ehdottomasti, että jos arvopohja pettää, niin kaikki pettää. Tärkeintä on aidosti keskustelun kautta nostaa pintaan ne arvot, joista yritys on rakennettu.

Tämän päivän nuoret ovat hyvin arvoperusteisia

Olen pistänyt merkille, että nuoret sukupolvet osaavat viestiä arvoista oivallisesti. Karhinen on kanssani samaa mieltä. Hän on monesti käynyt nuorten kanssa keskusteluja, jotka ovat lähteneet liikkeelle liiketoiminnasta, mutta päätyneet nopeasti arvokeskusteluiksi. Tämä johtanee siihen, että yritykset joutuvat pohtimaan arvojaan tarkemmin ja analyyttisemmin – ja myös toimimaan vahvemmin niiden mukaan. Arvojohtajuudelle on tarvetta.

Lisää oivalluksia arvoista -> Kuuntele Bonfiren bisnes-podcast #1: Arvot liiketoiminnassa – Reijo Karhinen ja Jukka Saksi (19min).

 

 

 

 

 

Jukka Saksi

Johtajaonmedia.fi

Johtajuusviestinnän valmentaja

Matka artesaanista kauppatieteiden tohtoriksi on ollut matka omaan johtajuuteen. Missiona uudistaa johtajuutta valmentamalla johtajia löytämään luontevan tavan viestimiseen sekä yritysten tukeminen matkalla monikanavaiseksi mediaksi.

Lisää vaikuttajalta Jukka Saksi


Lisää kategoriasta Johtaminen