Bonfire.fi

Puuttuva palanen

Mitä tapahtuu strategian ja toteutuksen välissä?

Strategian päivitys on valmis. Määriteltynä on ainakin visio, kolmen seuraavan vuoden suunta, ja alueet joissa halutaan voittaa. 

Mahdollisesti missio tai tarkoitus on saanut hieman päivitetyn version.

Mitä nyt? Kullakin must win battlella (gringe) tai ”where to win” -alueella on omistaja, ja tietyt milestonet, virstanpylvästavoitteet on sovittu.

Osa jo meneillään olevasta kehitystyöstä tietenkin tukee strategiaa, ja jatkuu edelleen. Toivottavasti strategian ulkopuolelle jäävää tekemistä karsitaan. Todetaan että kaikkea ei voi tehdä, ja päätetään keskittyä tekemään loistavasti ne hankkeet jotka nyt ovat tärkeitä. 

Jos tuntuu että mitään ei voi jättää tekemättä, mutta resurssit ovat silti seitinohuesti jaetut, on syytä vielä miettiä priorisoitiinko riittävän tiukasti. Onko mahdollista onnistua jos ei ole mahdollista panostaa?

Suuri tuntematon

Mutta, mitä tehdään niillä alueilla, jotka on tunnistettu strategiatyössä tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiksi? Alueella on asetettu kasvutavoitteita, mutta on epäselvää miten konkreettisesti – millaisella palvelulla, tuotteella, toimintatapamuutoksella – nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Ei ole tarpeeksi tietoa siirtää työtä kehitystiimille tai operaatioon, vaan oikeastaan tarvittaisiin strategiaa konkreettisempi suunnitelma siitä, miten strategiassa määritellyt tavoitteet saavutetaan.

Vaikka tavoitteet olisivat selvätkin, tarvitaan lisää ymmärrystä ennen kuin tavasta saavuttaa ne voidaan päästä sellaiseen yhteisymmärrykseen että portfolion eri osat toteuttavat samaa suuntaa.

Tarvitaan portfoliostrategia, palveluvisio, tuotekonsepteja ja/tai osaamisen kehityssuunnitelma.

Mitä on konseptointi?

Tällainen strategisen tason toteutussuunnitelma tai konsepti katsoo tyypillisesti pidemmälle tulevaisuuteen kuten yrityksen strategiakin. Se on kuitenkin merkittävästi konkreettisempi ja toiminnallisempi. Se kuvaa kehitystiimille kehitystyön vaiheet ja niiden tavoitteet.

Konseptoinnin taustaksi tarvitaan yrityksen asiantuntijoiden osaamista ja ymmärrystä asiakkaista, trendeistä, benchmarkeista, yrityksen nykyisistä vaikuttavuusalueista, emergentistä regulaatiosta ja ulkoisten asiantuntijoiden näkemystä. Ulkoinen kuva kootaan yhteen ja analysoidaan. Saadaan kuva siitä, millaisia mahdollisuuksia markkinalla on.

Lisäksi tarvitaan rehellinen kuva yrityksen osaamisesta ja mahdollisista kilpailuetutekijöistä – missä olemme loistavia? 

Ulkoinen ja sisäinen ymmärrys kootaan yhteen, ja analysoidaan. Syntyy kuva siitä, missä yrityksen osaaminen ja mahdollinen loistavuus kohtaa ulkopuolella olevien mahdollisuuksien kanssa. Näillä alueilla aletaan kirkastaa millaisella kehitystyöllä ja investoinneilla voitaisiin luoda tarjoamaa jolla voitaisiin saavuttaa strategian tavoitteet.

Tässä välissä on hyvä palata tutkimiseen sikäli, että voidaan vielä validoida, ovatko oletukset oikeita. Valituille tarjoama-alueille tai palvelukonsepteille voidaan luoda prototyypit, joilla voidaan testata asiakkaiden kiinnostusta juuri tähän alueeseen. Validointiin on hyvä ottaa mukaan muutamia versioita, jotta samalla saadaan tuntumaa siihen millainen palvelu- tai tarjoamakombo asiakkaita kiinnostaisi.

Viimeisessä vaiheessa priorisoidaan ja vaiheistetaan työ. Tässä on otettava huomioon paitsi se mitkä alueet ovat lupaavimpia yrityksen strategian ja tavoitteiden näkökulmasta, myös miten tarjoama rakentuu toisiinsa tukeutuvista moduuleista.

Lopputuloksena on vaiheistettu ja prioristoitu tiekartta, jossa kuvataan selkeästi mitä kehitystyötä lähdetään tekemään. Tämän lisäksi dokumentoidaan miksi vaihtoehtoiset ideat tiputettiin pois, ja mitkä oletukset tekivät niistä epämielenkiintoisia. Markkinan muuttuessa oletuksetkin muuttuvat.

Liisa Holma profiilikuva

Liisa Holma

Un/known

CEO

Autan johtajia muovaamaan ja luomaan strategioita, jotka tarjoavat organisaatiolle selkeän ja innostavan suunnan. Ongelmanratkaisu on osaamiseni ydintä. Olen työskennellyt strategiarooleissa ja johtanut muutoshankkeita niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Minulla on myös kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöstä. Työssäni yhdistelen perinteisiä strategia- ja analyysityökaluja uuteen johtamisosaamiseen ja ihmiskeskeisiin työtapoihin. Näkemykseni mukaan onnistumiseen tarvitaan hyvän suunnitelman ja innostavan tavoitteen lisäksi yhteinen selkeys sekä toimiva kulttuuri. Kirjoitan kirjaa B2B-asiakaskokemuksesta yhdessä neljän muun alan asiantuntijan kanssa. Alma Talent julkaisee kirjan maaliskuussa 2021.

Lisää vaikuttajalta Liisa Holma


Lisää kategoriasta Johtaminen